Τα έντυπα οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου για φυσικά και νομικά πρόσωπα για τα φορολογικά έτη 2014 και επόμενα.

praxeis eforias

14/12/2017

praxeis eforias

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι ΠΟΛ 1197/2017 και ΠΟΛ 1198/2017 με τις οποίες κοινοποιούνται τα έντυπα Οριστικής Πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και πράξης προστίμου για φυσικά πρόσωπα και για νομικά πρόσωπα – νομικές οντότητες, που αφορούν φορολογικά έτη 2014 και επόμενα.

Δείτε τις νέες ΠΟΛ.1197/2017 και ΠΟΛ.1198/2017 ή κατεβάστε τις από εδώ.

Πηγή: www.taxheaven.gr