Το «βιβλιαράκι» οδηγιών για τη συμπλήρωση δηλώσεων φορολογικού έτους 2017.

aade odigies dilosis 2018

23/04/2018

aade odigies dilosis 2018

Δείτε και κατεβάστε το «βιβλιαράκι» οδηγιών για τη συμπλήρωση δηλώσεων έτους 2017 εδώ

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ……………………………. 3

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ……………………………………………………………………………………………………………………. 9

1. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ………………………………………………………………….. 9

2. ΠΩΣ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ TO ΕΙΣΟΔΗΜΑ …………………………………………………………………………………………………….. 9

3. ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ………………………………………………………………………………………10

4. ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ……………………………………………………………………………………………………….11

5. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΥΖΥΓΩΝ – ΑΝΗΛΙΚΩΝ – ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΓΑΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ……………………….12

6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ………………………………………………………………………………….12

7. ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ …………………………………………………………………………………………13

8. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ME ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ……………………………………………………………13

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ………………………………………………………………………………….. 15

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ……………………………………………………………………15

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 2: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ………………………………………………………………………….16

Κωδικοί 327-328 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

Κωδικός 319 -320 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

Κωδικοί 015-016 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

Κωδικοί 023-024 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

Κωδικός 329 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

Κωδικός 330 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

Κωδικός 331 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

Κωδικοί 013-014 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

Κωδικοί 017-018 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

Κωδικοί 019-020 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

Κωδικοί 027-028 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

Κωδικοί 021-022 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

Κωδικοί 037-038 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

Κωδικοί 025-026 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

Κωδικοί 385-386 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

Κωδικοί 029-030 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

Κωδικοί 905-906 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

Κωδικοί 913-914 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

Κωδικοί 011-012 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

Κωδικοί 007-008 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 3: ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ……………………………………………………………….19

Κωδικοί 001-002 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

Κωδικοί 005-006 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

Κωδικοί 009-010 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 4: ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ …………………………………………..20

ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ 4Α: ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ – ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

Κωδικοί 301-302 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 21

Κωδικοί 303-304 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

Κωδικοί 321-322 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

Κωδικοί 325-326 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

Κωδικοί 307-308 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

Κωδικοί 309-310 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

Κωδικοί 311-312 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

Κωδικοί 343-344 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

Κωδικοί 351-352 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

Κωδικοί 313-314 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

Κωδικοί 315-316 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

Κωδικοί 333-334 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

Κωδικοί 345-346 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

Κωδικοί 347-348 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

Κωδικοί 349-350 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

Κωδικοί 389-390 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

Κωδικοί 651-652 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

Κωδικοί 391-392 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

Κωδικοί 393-394 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

Κωδικοί 395-396 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ 4Β: ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ……. 24

Κωδικοί 255-256 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

Κωδικοί 251-252 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

Κωδικοί 257-258 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

Κωδικοί 259-260 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

Κωδικοί 261-262 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

Κωδικοί 263-264 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

Κωδικοί 265-266 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

Κωδικοί 253-254 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

Κωδικοί 267-268 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 26

Κωδικοί 201-202 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 26

ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ Γ1: ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ………………………………….. 26

Κωδικοί 461-462 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 26

Κωδικοί 463-464 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

Κωδικοί 465-466 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

Κωδικοί 467-468 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 28

Κωδικοί 475-476 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 28

Κωδικοί 469-470 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ Γ2: ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ …………………………………………………… 29

Κωδικοί 401-402 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 29

Κωδικοί 413-414 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 29

Κωδικοί 415-416 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 29

Κωδικοί 425-426 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 30

Κωδικοί 403-404 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 30

Κωδικοί 409-410 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 30

Κωδικοί 427-428 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 30

Κωδικοί 411-412 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 30

Κωδικοί 601-602 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 30

Κωδικοί 605-606 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 30

Κωδικοί 611-612 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 30

Κωδικοί 653-654 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 31

ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ Δ1: ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ………………………………………………………………………………. 31

Κωδικοί 291-292 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 31

Κωδικοί 295-296 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 

Κωδικοί 667-668 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 32

Κωδικοί 669-670 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 32

Κωδικοί 671-672 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 32

Κωδικοί 673-674 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 32

Κωδικοί 293-294 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 32

Κωδικοί 297-298 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 32

Κωδικοί 675-676 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 32

Κωδικοί 677-678 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

Κωδικοί 679-680 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

Κωδικοί 681-682 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

Κωδικοί 683-684 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ Δ2: ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗTH ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ………………………………………………………………………… 33

Κωδικοί 103-106, 109-110 ……………………………………………………………………………………………………………………… 34

Κωδικοί 101-102 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 34

Κωδικοί 107-108 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 35

Κωδικοί 111-112 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 35

Κωδικοί 113-114 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 35

Κωδικοί 115-116 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 35

Κωδικοί 117-118 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 35

Κωδικοί 129-130 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 35

Κωδικοί 143-144, 141-142, 147-148 ………………………………………………………………………………………………………… 35

Κωδικοί 145-146 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 35

Κωδικοί 149-150 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 35

Κωδικοί 131-132 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 35

Κωδικοί 133-134 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 36

Κωδικοί 121-122 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 36

Κωδικοί 163-164 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 36

Κωδικοί 165-166 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 36

Κωδικοί 159-160 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 36

Κωδικοί 741-742 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 36

Κωδικοί 171-172 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 36

Κωδικοί 175-176 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 36

Κωδικοί 125-126 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 37

ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ Ε: ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ …………………………………………………. 37

Κωδικοί 829-830 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 37

Κωδικοί 865-866 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 37

Κωδικοί 867-868 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 37

Κωδικοί 871-872 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 37

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 5: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ …………………………………… 38

Α. ΓΕΝΙΚΑ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 38

Β. ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ……………………………………………………………………………………. 38

1α. Υποπίνακας ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης για ιδιοκατοικούμενη ή μισθωμένη ή δωρεάν παραχωρούμενη κύρια κατοικία και έως δύο δευτερεύουσες κατοικίες. …………………………………………………….. 38

Κωδικός 208 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 38

Κωδικοί 204-205-206 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 38

Κωδικός 203 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39

Κωδικοί 207-209 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 39

Κωδικοί 240-241-242 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 39

Κωδικοί 211-218-225 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 39

Κωδικοί 212-219-226 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 39

Κωδικοί 231-232-233 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 40

Κωδικοί 213-214, 220-221, 227-228 ………………………………………………………………………………………………………… 40

Κωδικοί 215-222-229 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 40

Κωδικοί 216-223-230 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 40

1β. Ετήσια αντικειμενική δαπάνη για λοιπές κατοικίες ……………………………………………………………………………… 40

Κωδικοί 707-708 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 40

Κωδικοί 840-843 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 41

Κωδικοί 750-753 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 41

Κωδικοί 703-706 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 41

Κωδικοί 761-764 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 42

Κωδικοί 771-774 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 42

Κωδικοί 775-778 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 42

Κωδικοί 851-858 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 42

Κωδικοί 711-714 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 45

Κωδικοί 844-845 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 46

Κωδικοί 779-780 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 46

Κωδικοί 785-786 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 46

Κωδικοί 717-718 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 46

Κωδικοί 729-730 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 46

Κωδικοί 733-734 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 46

Κωδικοί 747-748 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 46

Κωδικοί 731-732 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 47

Κωδικοί 715-716 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 47

Κωδικοί 709-710, 737-738-739 ………………………………………………………………………………………………………………. 47

Κωδικοί 765-766 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 47

Κωδικός 767 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48

Κωδικός 768 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48

Κωδικοί 755-758 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 48

Κωδικοί 740-749 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 48

Κωδικός 769 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48

Κωδικός 770 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48

Γ. ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΛΗΘΗΣΑΝ ……………………….. 49

Κωδικοί 719-720 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 49

Κωδικοί 721-722 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 49

Κωδικοί 723-724 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 49

Κωδικοί 743-744 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 50

Κωδικοί 735-736 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 50

Κωδικοί 759-760 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 51

Κωδικοί 725-726 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 51

Κωδικοί 727-728 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 51

Δ. ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ………………………………………………………………………………….. 52

Ε. ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ. 53

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 6: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ………………………………54

Κωδικοί 655-656 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 54

Κωδικοί 659-660 ή 619-620 ……………………………………………………………………………………………………………………. 54

Κωδικοί 657-658 ή 617-618 ……………………………………………………………………………………………………………………. 55

Κωδικοί 433-434 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 56

Κωδικοί 613-614 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 56

Κωδικοί 305-306 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 56

Κωδικοί 335-336 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 56

Κωδικοί 811-816 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 56

Κωδικοί 817-823 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 56

Κωδικοί 419-420 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 57

Κωδικοί 421-422 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 57

Κωδικοί 661-662 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 57

Κωδικοί 431-432 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 57

Κωδικοί 781-782 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 58

Κωδικοί 783-784 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 59

Κωδικοί 787-788 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 59

Κωδικοί 429-430 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 59

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 7: ΠΟΣΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Ή ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ….59

Κωδικός 049-050 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60

Κωδικοί 059-060 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 63

Κωδικοί 031-032 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 63

Κωδικοί 075-076 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 63

Κωδικοί 061-062…………………………………………………………………………………………………………………………………… 63

Κωδικοί 077-078 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 64

Κωδικοί 663-664 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 64

Κωδικοί 033-034 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 64

Κωδικοί 035-036 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 64

Κωδικοί 055-056 και 057-058 …………………………………………………………………………………………………………………. 64

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 8: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΦΟΡΟΛ/ΝΩΝ ………………………………………….65

Κωδικοί 003-004 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 66

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 9: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ……………………………….66

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 10: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ………………………………………………………………………66

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤ0 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 69

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟY ΦΟΡΟΥ ……………………………………………………………………………………………………………. 69

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ………………………………………………………………..69

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΑΡΘ. 43Α Ν.4172/2013) ……………………………… 70

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..71

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ………………………………………………………………………………………………………………………..71

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ………………………………………………………….71

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ………………………………….72

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ……………………………………………………………..72

Α. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ε.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ κλ.π. ………………..… 72

Β. ME ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΤΗ ΝΗΟΛΟΓHΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ Ή ΜΕΙΚΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ME ΧΩΡΟ ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΗΣ ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73