ΜΝΗΜΟΝΙΟ Νο 3 – Ένα προς ένα και με χρονολογική σειρά τα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν στη Φορολογική Διοίκηση και στη Φορολογική Πολιτική

mnimonio3

12/10/2015

mnimonio3 

Διαβάστε ένα προς ένα και με χρονολογική σειρά τα μέτρα που προβλέπονται στο ΜΝΗΜΟΝΙΟ Νο3 και πρέπει να εφαρμοστούν:

     α. στη Φορολογική Διοίκηση και στη Φορολογική Πολιτική εδώ

     β. στην Αγορά Εργασίας και στις Αγορές Προϊόντων εδώ

     γ. στις Συντάξεις, στις Ενοποιήσεις Ταμέιων, στην Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη και στην Κοινωνική Ασφάλιση εδώ

Διαβάστε το ΜΝΗΜΟΝΙΟ Νο 3 (Ν. 4336/2015) εδώ και ολόκληρο τον Ν. 4336/2015 εδώ

Πηγή: www.taxheaven.gr