Η τύχη των υποθέσεων που ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΚΑΝ;;;;; και βρίσκονται στην Δ.Ε.Δ. ή στα Διοικητικά Δικαστήρια!!!

paragrafh DED kai dikasthria

19/09/2017

paragrafh DED kai dikasthria

Στον απόηχο της απόφασης του ΣτΕ 1738/2017 για το χρόνο παραγραφής, δημοσιεύτηκε το με αρ.πρωτ. ΔΕΛ Β 1136035 ΕΞ 2017/15.9.2017 έγγραφο της ΑΑΔΕ με θέμα «Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΛ Β’ 1189202 ΕΞ 2016/28-12-2016 (Β’4270) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2017, όπως ισχύει».

 

Φυσικά το Διοικητικό έγγραφο αναφέρεται στο τι πρόκειται να γίνει από εδώ και στο εξής και μάλιστα ενόψει της νέας αναμενόμενης απόφασης του ΣτΕ που θα διευκρινίσει ποια θεωρούνται νέα στοιχεία. Με το έγγραφο ωστόσο δεν δίνεται οριστική λύση στο πρόβλημα από την ΑΑΔΕ, καθώς δεν περιλαμβάνει υποθέσεις οι οποίες βαλτώνουν στα Διοικητικά Δικαστήρια και οι ενδιαφερόμενοι έχουν καταβάλει το 50% των παραγεγραμμένων φόρων και προσαυξήσεων, κάθε δε μήνα βλέπουν στην προσωποποιημένη πληροφόρηση, να μεγαλώνει το «χρέος» τους κατά 0,73% για χρήματα τα οποία δεν οφείλουν και παρατύπως τα έχει εισπράξει η φορολογική Αρχή. Άλλωστε, τα Διοικητικά Δικαστήρια, βασιζόμενα στην απόφαση του ΣτΕ και όχι στην Διοικητική Εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, θα ακυρώσουν τις πράξεις επιβολής φόρων και προστίμων και η Διοίκηση θα υποχρεωθεί να επιστρέψει τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

 

Το μεγάλο όμως ερώτημα αφορά τις υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί ήδη οριστική πράξη προσδιορισμού φόρου και βρίσκονται στη διαδικασία της ενδικοφανούς προσφυγής. Αν λοιπόν μία υπόθεση που με βάση τα ανωτέρω έχει παραγραφεί και αν επρόκειτο να ελεγχθεί σήμερα, δεν θα ελεγχόταν, έρθει στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, απορούμε ποια θα είναι η απόφαση της Διεύθυνσης. Φυσικά θα πρέπει να ακυρώσει τα φύλλα χρήσεων που έχουν παραγραφεί, εκτός αν εφαρμοστεί πάλι η προσφιλής μέθοδος της μη εμπλοκής με τη συγκεκριμένη υπόθεση λόγω έλλειψης χρόνου (σιωπηρή απόρριψη), έτσι ώστε ο φορολογούμενος να αναγκαστεί να προσφύγει πλέον στα Διοικητικά Δικαστήρια. Φυσικά, αφού υποχρεωθεί να καταβάλει το 50% του παραγεγραμμένου ποσού και των ανύπαρκτων προσαυξήσεων.

 

Επειδή η όλη υπόθεση σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν έως και κωμική λόγω μη συντονισμού των Υπηρεσιών, αλλά με τις παρούσες συνθήκες είναι τραγική, περιμένουμε την άμεσα λύση του προβλήματος από την ΑΑΔΕ, αλλά και από την Διοικητική Δικαιοσύνη, η οποία πνίγεται στην κυριολεξία από παραγεγραμμένες υποθέσεις.

 

Πηγή: www.e-forologia.gr