ΑΑΔΕ: ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 & ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018.

aade apologistiki teliko 2017

02/04/2018

aade apologistiki teliko 2017

Η ΑΑΔΕ δημοσίευσε την έκθεση απολογισμού 2017 & προγραμματισμού δράσεων για το έτος 2018.

Στην αρχή της έκθεσης παρουσιάζονται συνοπτικά τα σημαντικότερα αποτελέσματα με σχηματική απεικόνιση. Ακολούθως η έκθεση διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες.

Στην πρώτη παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Α.Α.Δ.Ε., το οργανωτικό της πλαίσιο και ο βραχυπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός της Αρχής.

Στην δεύτερη ενότητα απεικονίζονται τα αποτελέσματα ανά τομέα δραστηριότητας έναντι στόχων και σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Τέλος στην τρίτη ενότητα παρουσιάζονται οι σημαντικότερες προγραμματιζόμενες δράσεις ανά τομέα δραστηριότητας και τα μεσοπρόθεσμα μεταρρυθμιστικά έργα/ προγράμματα έργων για την επόμενη τριετία.

Δείτε και κατεβάστε την έκθεση απολογισμού 2017 & προγραμματισμού δράσεων της ΑΑΔΕ για το έτος 2018 εδώ