ΠΟΕ-ΔΟΥ: Πρόσκληση Γενικού Συμβουλίου Τετάρτη 18/12

Γενικό Συμβούλιο ΠΟΕ-ΔΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΕ-ΔΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 5.10.2022

            Αθήνα 11.12.2019

 Αρ. Πρωτ : 1593

 

ΠΡΟΣ : Τα Μέλη του Γενικού Συμβούλιου της ΠΟΕ- ΔΟY

                                                     ΚΟΙΝ : Τα Δ.Σ. των Συλλόγων Εφοριακών

                                                     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου την ΤΕΤΑΡΤΗ 18.12.2019 και ΑΥΣΤΗΡΑ ώρα 09:30 στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ  (Πανεπιστημίου 52) Αθήνα .

Με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Ενημέρωση-τρέχοντα θέματα.

2. Διεκδίκηση μισθολογίου-εργασιακών, μισθολογική εξομοίωση νέων συναδέλφων.

3. Αξιολόγηση-απολογισμός -προγραμματισμός δράσης.

4. Rotation-προγραμματισμός δράσης

5. Λήψη απόφασης για κάλυψη εξόδων θεατρικής ομάδας .

6. Λήψη απόφασης για κάλυψη εξόδων στολών ποσού 600 € για την ομάδα της ΠΟΕ-ΔΟΥ.

7. Λήψη απόφασης για την εταιρεία αποδελτίωσης.

8. Λήψη απόφασης για το facebook του Πολιτιστικού Τμήματος.

9. Έγκριση αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής από 21.10.2019 έως 11.12.2019.

10. Έγκριση μικροδαπανών από 1.10.2019 έως 30.11.2019.

      Στην συνεδρίαση καλούνται να συμμετέχουν και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων όλης της χώρας, με δική τους οικονομική επιβάρυνση.

Καλούμε τους Προϊσταμένους των υπηρεσιών να διευκολύνουν την προσέλευση των μελών του Γενικού Συμβουλίου & των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων, οι οποίοι θα κάνουν χρήση συνδικαλιστικής άδειας, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του Ν. 1264/82.

Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων που θα παρευρεθούν στο Γενικό Συμβούλιο, να επικοινωνήσουν  για κράτηση δωματίων  απευθείας με το Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ και την κα ΚΟΛΟΚΥΘΑ, στα τηλ : 210-3326217 & στο FAX 210-3300700 μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 16.12.2019 και ώρα 12:00, γνωστοποιώντας την συμμετοχή τους συγχρόνως και στην ΠΟΕ- ΔΟY.