120 δόσεις εφορίας: Τι θα ισχύει – Παραδείγματα και Πίνακες

120 δόσεις εφορίας: Τι θα ισχύει - Πίνακες και παραδείγματα

Tο ύψος και ο αριθμός των δόσεων θα καθορίζεται ανάλογα με το εισόδημα και την οφειλή

Ρυθμίσεις δύο ταχυτήτων για τις οφειλές στην εφορία προβλέπει το νομοσχέδιο που θα κατατέθηκε.

Το σχέδιο προβλέπει ότι για τα φυσικά πρόσωπα ο αριθμός των δόσεων θα υπολογίζεται ανάλογα με το ύψος του ετήσιου εισοδήματος και της οφειλής, με ανώτατο όριο τις 120 δόσεις και ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ.

Για τις εταιρείες θα προβλέπονται λιγότερες δόσεις (έως 18 ή 30 δόσεις) ανάλογα με τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ebitda) και το ύψος της οφειλής.

Με την καταβολή της πρώτης δόσης και εφόσον τηρείται η ρύθμιση δεν θα εκτελούνται τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης που ενδεχομένως έχουν επιβληθεί, ενώ τα μέτρα θα αίρονται εφόσον η ρύθμιση τηρείται για 30 μήνες.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι για τα φυσικά πρόσωπα ο αριθμός των δόσεων θα υπολογίζεται ανάλογα με το ύψος του ετήσιου εισοδήματος και της οφειλής, με ανώτατο όριο τις 120 δόσεις και ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ.

Για τις εταιρείες θα προβλέπονται λιγότερες δόσεις (έως 18 ή 24 δόσεις) ανάλογα με τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ebitda) και το ύψος της οφειλής.
Με την καταβολή της πρώτης δόσης και εφόσον τηρείται η ρύθμιση δεν θα εκτελούνται τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης που ενδεχομένως έχουν επιβληθεί, ενώ τα μέτρα θα αίρονται εφόσον η ρύθμιση τηρείται για 30 μήνες.

Για τα φυσικά πρόσωπα, το ελάχιστο ποσό που θα πρέπει να πληρώνει ο φορολογούμενος θα καθορίζεται με βάση ειδική κλίμακα (βλέπε πίνακα παρακάτω) και με συντελεστή που θα ξεκινά από το 4% για το κλιμάκιο εισοδήματος από 10.000 ευρώ έως 15.000 ευρώ και θα ανεβαίνει, ανά κλιμάκιο εισοδήματος 5.000 ευρώ: Δηλαδή για το επόμενο κλιμάκιο (15.000 έως 20.000 ευρώ ο συντελεστής θα είναι 6%, από 20.000 έως 25.000 ευρώ θα είναι 8%, μετά 10% κ.ο.κ.). Για το κλιμάκιο εισοδήματος μέχρι 10.000 ευρώ ο συντελεστής θα είναι μηδέν.

Από την κλίμακα αυτή θα προκύπτει ένα ποσό που αντιπροσωπεύει την ετήσια δυνατότητα αποπληρωμής, το οποίο, διαιρούμενο δια 12 θα δίνει την μηνιαία δόση. Με βάση τη δόση, και ανάλογα με το ύψος της οφειλής θα καθορίζεται ο αριθμός των δόσεων:

Τα παραδείγματα που έδωσε το υπουργείο Οικονομικών:

Έστω οφειλέτης με εισόδημα 10.000 € και συνολική οφειλή 3.600 €.
Η ρύθμιση γίνεται σε 120 δόσεις των 30 € (γιατί το εισόδημα είναι έως 10.000 €).

Έστω οφειλέτης με εισόδημα 21.000 € και συνολική οφειλή 30.000 €.
Η ρύθμιση γίνεται ως εξής:
Έως τα 10.000 €, ο συντελεστής είναι 0.
Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 € Χ 4% = 200 €
Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 € Χ 6% = 300 €
Για τις τελευταίες επιπλέον 1.000 € Χ 8% = 80 €
Άρα, σύνολο ετήσιας ικανότητας αποπληρωμής: 580 €
Άρα, μηνιαία ικανότητα 580 / 12 = 48,33 €
Άρα, προκύπτει αριθμός δόσεων 30.000 € / 48,33 = 620.
Άρα, η ρύθμιση είναι στο μέγιστο δυνατό αριθμό, στις 120 δόσεις.

Έστω οφειλέτης με εισόδημα 30.000 € και οφειλή 6.000 €.
Η ρύθμιση γίνεται ως εξής:
Έως τα 10.000 €, ο συντελεστής είναι 0.
Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 € Χ 4% = 200 €
Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 € Χ 6% = 300 €
Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 € Χ 8% = 400 €
Για τις τελευταίες επιπλέον 5.000 € Χ 10% = 500 €
Άρα, σύνολο ετήσιας ικανότητας αποπληρωμής: 1.400 €
Άρα, μηνιαία ικανότητα 1.400 / 12 = 116,67 €
Άρα, προκύπτει αριθμός δόσεων 6.000 € / 116,67 = 51,42, άρα 51 δόσεις.
Άρα, η ρύθμιση ορίζεται στις 51 δόσεις.

Έστω οφειλέτης με εισόδημα 30.000 €, οφειλή 6.000 € και ένα (1) τέκνο.
Η ρύθμιση γίνεται ως εξής:
Έως τα 10.000 €, ο συντελεστής είναι 0.
Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 € Χ (4-1)=3% = 150 €
Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 € Χ (6-1)=5% = 250 €
Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 € Χ (8-1)=7% = 350 €
Για τις τελευταίες επιπλέον 5.000 € Χ (10-1)=9% = 450 €
Άρα, σύνολο ετήσιας ικανότητας αποπληρωμής: 1.200 €
Άρα, μηνιαία ικανότητα 1.200 / 12 = 100 €
Άρα, προκύπτει αριθμός δόσεων 6.000 € / 100 = 60 δόσεις.
Άρα, η ρύθμιση ορίζεται στις 60 δόσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Πώς θα υπολογίζεται η μηνιαία δόση ανάλογα με το εισόδημα

ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ 1 ΠΑΙΔΙ * ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ *
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ * ΕΤΗΣΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΠΛΗΡ. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΠΛΗΡ. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΠΛΗΡ. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ
Έως 10.000: 120 δόσεις με ελάχιστο 30 ευρώ
15.000 200 17 150 12 100 8
20.000 500 42 400 33 300 25
21.000 580 48 470 39 360 30
22.000 660 55 540 45 420 35
23.000 740 62 610 51 480 40
24.000 820 68 680 57 540 45
25.000 900 75 750 62 600 50
26.000 1.000 83 840 70 680 57
27.000 1.100 92 930 77 760 63
28.000 1.200 100 1.020 85 840 70
29.000 1.300 108 1.110 92 920 77
30.000 1.400 117 1.200 100 1.000 83
35.000 2.000 167 1.750 146 1.500 125
40.000 2.800 233 2.500 208 2.200 183

*Οι υπολογισμοί έγιναν με κλιμάκωση των συντελεστών με βάση τη λογική των παραδειγμάτων που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών για εισόδημα έως 30.000 ευρώ: Ο συντελεστής εισοδήματος ανεβαίνει από 4% κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες ανά κλιμάκιο εισοδήματος 5.000 ευρώ και από το συντελεστή αφαιρείται μια μονάδα για κάθε παιδί.

Πίνακας 2: Πώς θα υπολογίζεται ο αριθμός των δόσεων ανάλογα με την οφειλή και το εισόδημα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ
ΧΡΕΟΣ 1.000 ΕΥΡΩ ΧΡΕΟΣ 1.500 ΕΥΡΩ ΧΡΕΟΣ 2.000 ΕΥΡΩ ΧΡΕΟΣ 3.000 ΕΥΡΩ ΧΡΕΟΣ 5.000 ΕΥΡΩ ΧΡΕΟΣ 10.000 ΕΥΡΩ
10.000 33 49 66 99 120 120
11.000 33 49 66 99 120 120
12.000 33 49 66 99 120 120
13.000 33 49 66 99 120 120
14.000 33 49 66 99 120 120
15.000 33 49 66 99 120 120
16.000 33 49 66 99 120 120
17.000 33 49 66 99 120 120
18.000 32 47 63 95 120 120
19.000 27 41 55 82 120 120
20.000 24 36 48 72 120 120
21.000 21 31 41 62 103 120
22.000 18 27 36 55 91 120
23.000 18 24 32 49 81 120
24.000 18 22 29 44 73 120
25.000 18 20 27 40 67 120
26.000 18 18 24 36 60 120
27.000 18 18 22 33 55 109
28.000 18 18 20 30 50 100
29.000 18 18 18 28 46 92
30.000 18 18 18 26 43 86

 

Δείτε στα παρακάτω τα κείμενα του νομοσχεδίου για τις ρυθμίσεις οφειλών που κατατέθηκε στη Βουλή:

sxedio_nomou.pdf

ekthesI_axiologisis.pdf

ekthesi.pdf

eidiki_ekthesi.pdf

aitiologiki.pdf

Για τα φυσικά πρόσωπα, το ελάχιστο ποσό που θα πρέπει να πληρώνει ο φορολογούμενος θα καθορίζεται με βάση ειδική κλίμακα (βλέπε πίνακα παρακάτω) και με συντελεστή που θα ξεκινά από το 4% για το κλιμάκιο εισοδήματος από 10.000 ευρώ έως 15.000 ευρώ και θα ανεβαίνει, ανά κλιμάκιο εισοδήματος 5.000 ευρώ: Δηλαδή για το επόμενο κλιμάκιο (15.000 έως 20.000 ευρώ ο συντελεστής θα είναι 6%, από 20.000 έως 25.000 ευρώ θα είναι 8%, μετά 10% κ.ο.κ.). Για το κλιμάκιο εισοδήματος μέχρι 10.000 ευρώ ο συντελεστής θα είναι μηδέν.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, ο συντελεστής κάθε κλιμακίου θα μειώνεται κατά μία ποσοστιαία μονάδα για ένα παιδί.

Από την κλίμακα αυτή θα προκύπτει ένα ποσό που αντιπροσωπεύει την ετήσια δυνατότητα αποπληρωμής, το οποίο, διαιρούμενο δια 12 θα δίνει την μηνιαία δόση. Με βάση τη δόση, και ανάλογα με το ύψος της οφειλής θα καθορίζεται ο αριθμός των δόσεων.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι το ανώτατο όριο τις 120 δόσεις και ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ.

  • Δηλαδή για μια οφειλή 3.000 ευρώ:
    Ένας φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ θα έχει ετήσια δυνατότητα αποπληρωμής 500 ευρώ, ήτοι 41,7 ευρώ το μήνα, οπότε θα πρέπει να αποπληρώσει την οφειλή σε 72 δόσεις.
  • Την ίδια οφειλή κάποιος με ετήσιο εισόδημα 25.000 ευρώ θα την πληρώσει σε 40 δόσεις των 75 ευρώ,
    ενώ κάποιος με εισόδημα 30.000 ευρώ σε 26 δόσεις των 117 ευρώ.

Για την ίδια οφειλή των 3.000 ευρώ και για οικογένεια με ένα παιδί:
Εάν έχει εισόδημα 30.000 ευρώ θα πληρώνει 100 ευρώ για 30 μήνες, ενώ εάν έχει εισόδημα 35.000 ευρώ θα πληρώνει 145 ευρώ για 21 μήνες.

Για την ίδια οφειλή και για οικογένεια με δύο παιδιά:
Εάν ο φορολογούμενος έχει εισόδημα 30.000 ευρώ θα πληρώνει 84 ευρώ για 36 μήνες, ενώ εάν έχει εισόδημα 35.000 ευρώ θα πληρώνει 125 ευρώ για 24 μήνες

Για μια οφειλή 10.000 ευρώ:

  • Για έναν φορολογούμενο με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ, προκύπτει ετήσια δυνατότητα 500 ευρώ και 41,7 ευρώ το μήνα, πράγμα που “βγάζει” εξόφληση σε 240 δόσεις. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει, οπότε η ρύθμιση θα γίνεται σε 120 δόσεις των 84 ευρώ.
  • Ένας φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ έχει ετήσια δυνατότητα 1.400 ευρώ και μηνιαία δόση 116,7 ευρώ, οπότε θα του γίνει ρύθμιση για 86 μήνες.

Για τις εταιρείες θα προβλέπονται λιγότερες δόσεις (έως 18 ή 30 δόσεις).

Με την καταβολή της πρώτης δόσης και εφόσον τηρείται η ρύθμιση δεν θα εκτελούνται τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης που ενδεχομένως έχουν επιβληθεί, ενώ τα μέτρα θα αίρονται εφόσον η ρύθμιση τηρείται για 30 μήνες.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι για τα φυσικά πρόσωπα ο αριθμός των δόσεων θα υπολογίζεται ανάλογα με το ύψος του ετήσιου εισοδήματος και της οφειλής, με ανώτατο όριο τις 120 δόσεις και ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ.

Με την καταβολή της πρώτης δόσης και εφόσον τηρείται η ρύθμιση δεν θα εκτελούνται τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης που ενδεχομένως έχουν επιβληθεί, ενώ τα μέτρα θα αίρονται εφόσον η ρύθμιση τηρείται για 30 μήνες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Πώς θα υπολογίζεται η μηνιαία δόση ανάλογα με το εισόδημα

ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ 1 ΠΑΙΔΙ ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΤΗΣΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΠΛΗΡ. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΠΛΗΡ. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΠΛΗΡ. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ
Έως 10.000: 120 δόσεις με ελάχιστο 30 ευρώ
15.000 200 30* 150 30* 100 30*
20.000 500 41,7 400 33,3 300 30*
21.000 580 48,3 470 39,2 360 30,0
22.000 660 55,0 540 45,0 420 35,0
23.000 740 61,7 610 50,8 480 40,0
24.000 820 68,3 680 56,7 540 45,0
25.000 900 75,0 750 62,5 600 50,0
26.000 1.000 83,3 840 70,0 680 56,7
27.000 1.100 91,7 930 77,5 760 63,3
28.000 1.200 100,0 1.020 85,0 840 70,0
29.000 1.300 108,3 1.110 92,5 920 76,7
30.000 1.400 116,7 1.200 100,0 1.000 83,3
* Όταν από την κλίμακα προκύπτει δόση μικρότερη από τις 30 ευρώ, τότε αναπροσαρμόζεται στο ελάχιστο των 30 ευρώ.

 

Πίνακας 2: Πώς θα υπολογίζεται ο αριθμός των δόσεων ανάλογα με την οφειλή και το εισόδημα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ
ΧΡΕΟΣ 1.000 ΕΥΡΩ ΧΡΕΟΣ 1.500 ΕΥΡΩ ΧΡΕΟΣ 2.000 ΕΥΡΩ ΧΡΕΟΣ 3.000 ΕΥΡΩ ΧΡΕΟΣ 5.000 ΕΥΡΩ ΧΡΕΟΣ 10.000 ΕΥΡΩ
10.000 33 49 66 99 120 120
11.000 33 49 66 99 120 120
12.000 33 49 66 99 120 120
13.000 33 49 66 99 120 120
14.000 33 49 66 99 120 120
15.000 33 49 66 99 120 120
16.000 33 49 66 99 120 120
17.000 33 49 66 99 120 120
18.000 32 47 63 95 120 120
19.000 27 41 55 82 120 120
20.000 24 36 48 72 120 120
21.000 21 31 41 62 103 120
22.000 18 27 36 55 91 120
23.000 18 24 32 49 81 120
24.000 18 22 29 44 73 120
25.000 18 20 27 40 67 120
26.000 18 18 24 36 60 120
27.000 18 18 22 33 55 109
28.000 18 18 20 30 50 100
29.000 18 18 18 28 46 92
30.000 18 18 18 26 43 86

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Η κλίμακα υπολογισμού της δυνατότητα αποπληρωμής
Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΟΣΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΟΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΝΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΟΣΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
10,000 έως 10.000 0% 0 10,000 0
5,000 10.000,01 – 15.000 4% 200 15,000 200
5,000 15.000,01 – 20.000 6% 300 20,000 500
5,000 20.000,01 – 25.000 8% 400 25,000 900
5,000 25.000,01 – 30.000 10% 500 30,000 1400
20,000 30.000,01 – 50.000 12% 2400 50,000 3800
25,000 50.000,01 – 75.000 15% 3750 75,000 7550
25,000 75.000,01 – 100.000 20% 5000 100,000 12550
Υπερβάλλον Άνω των 100.000 25%
Oι παραπάνω συντελεστές μειώνονται: α) κατά μία ποσοστιαία μονάδα για οφειλέτη με ένα εξαρτώμενο τέκνο, β) κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες για οφειλέτη με δύο εξαρτώμενα τέκνα, γ) κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες για οφειλέτη με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα. Aπό τους μειωμένους συντελεστές προκύπτουν χαμηλότερα ποσά καταβολής από τα αναγραφόμενα ανωτέρω

Πηγή: www.money-money.gr