ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ 12.05.2017

17/05/2017

poedoy

Δείτε και κατεβάστε την απόφαση του διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. εδώ