ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ 26.07.2018

poedoy

27/07/2018

poedoy

Δείτε και κατεβάστε την απόφαση εδώ