Αναβολή μέχρι νεωτέρας για τις εκλογές των Α΄, Β΄ και Γ΄ Υπηρεσιακών Συμβούλιων και Πειθαρχικών Συμβούλιων της ΑΑΔΕ

Αναβολή μέχρι νεωτεράς για τις εκλογές των Α΄, Β΄ και Γ΄ Υπηρεσιακών Συμβούλιων και Πειθαρχικών Συμβούλιων της ΑΑΔΕ

ΘΕΜΑ: «Αναβολή της διεξαγωγής ψηφοφορίας για τις εκλογές ανάδειξης αιρετών μελών- εκπροσώπων μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στα Α΄, Β΄ και Γ΄ Υπηρεσιακά Συμβούλια και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

ΑΠΟΦΑΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Αναβάλλουμε μέχρι νεωτέρας, τη διενέργεια εκλογών ανάδειξης αιρετών μελών-εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Α΄, Β΄, Γ΄ Υπηρεσιακά Συμβούλια και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

2. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί σε όλες τις υπηρεσίες και να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι – εκλογείς που υπάγονται στην αρμοδιότητα των προαναφερόμενων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

Κατεβάστε και εκτυπώστε την απόφαση εδώ