ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ Α.Α.Δ.Ε. ΚΑΙ ΣΤΟ ΥΠ. ΟΙΚ.

07/03/2017

poedoy

Διαβάστε και κατεβάστε την ανακοίνωση για την μισθολογική εξομοίωση όλων των εργαζομένων εδώ