ΕΝΙΣΧΥΣΗ Δ.Ο.Υ. ΚΑΙ Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

24/05/2017

poedoy

Δείτε και κατεβάστε την πρόσκληση και την αίτηση εδώ