Και παλιές οφειλές στη νέα πάγια ρύθμιση των έως 48 δόσεων

Και παλιές οφειλές στη νέα πάγια ρύθμιση των έως 48 δόσεων

Συγκεκριμένα, στο νομοσχέδιο το οποίο είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση προβλεπόταν ότι στη νέα πάγια ρύθμιση οφειλών μπορούν να ενταχθούν μόνοι οι οφειλές που θα βεβαιωθούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2020.

Στη νέα μορφή της πάγιας ρύθμισης των έως 24 δόσεων για τακτικές οφειλές ή των έως 48 δόσεων για έκτακτες φορολογίες μπορούν να ενταχθούν και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που την 1η Νοεμβρίου δεν ήταν ρυθμισμένες.

Στο κείμενο του φορολογικού νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπεται ότι μπορούν να ενταχθούν και όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που την 1η Νοεμβρίου 2019 δεν είχαν ρυθμιστεί.

Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο επέρχονται και αλλαγές στην πάγια ρύθμιση οφειλών. Για τις τακτικές φορολογικές οφειλές οι δόσεις μπορούν ακόμη και να διπλασιαστούν, δηλαδή από τις 12 να φθάσουν έως και τις 24 ενώ για τις έκτακτες φορολογικές οφειλές μπορούν να φθάσουν έως και τις 48, αντί για έως 24 που ισχύουν σήμερα.

Ο μέγιστος αριθμός των δόσεων ορίζεται με βάση εισοδηματικό κριτήριο. Οι φορολογούμενοι που θα επιλέγουν για τακτικές φορολογικές οφειλές, όπως είναι ο φόρος εισοδήματος, περισσότερες από 12 δόσεις θα επιβαρύνονται με αυξημένο επιτόκιο κατά μια εκατοστιαία μονάδα.

Το ίδιο θα γίνεται και για όσους επιλέγουν να εξοφλήσουν έκτακτες φορολογικές οφειλές, όπως είναι ο φόρος κληρονομιάς, σε περισσότερες από 24 δόσεις. Η ελάχιστη δόση της ρύθμισης είναι 30 ευρώ.