ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ 26.06.2017

26/06/2017

poedoy

Δείτε και κατεβάστε την απόφαση του διοικητή της Α.Α.Δ.Ε εδώ