Η εγκύκλιος Χουλιαράκη για το Νέο Μισθολόγιο που “καθηλώνει” τους μισθούς μας για τουλάχιστον 15 έτη και “κουρεύει” τις συντάξεις των προς συνταξιοδότηση συναδέλφων. Αναλυτικοί πίνακες.

xalidi misythwn

11/01/2016

xalidi misythwn

Το «πράσινο φως» για την εφαρμογή του νέου μισθολογίου στο Δημόσιο, όπως καθορίστηκε με τον Νόμο 4354/2015, «ανάβει» το υπουργείο Οικονομικών με εγκύκλιο του αν. υπουργού Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκη.

 

Επίσης δίνονται οδηγίες και κατευθύνσεις στις διευθύνσεις προσωπικού των Υπουργείων, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ για την επανακατάταξη του προσωπικού σε βαθμολογικά κλιμάκια με βάση το νέο τρόπο υπολογισμού.

 

Με το νέο μισθολόγιο ο βαθμός αποσυνδέεται από τον μισθό και η βαθμολογική εξέλιξη θα έχει καθοριστικό ρόλο στη διεκδίκηση θέσης ευθύνης, με την προκήρυξη των θέσεων γενικών διευθυντών, διευθυντών και προϊσταμένων τμημάτων. Η μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων γίνεται ανάλογα με την εκπαίδευσή τους. Προβλέπονται 13 κλιμάκια για τις κατηγορίες υπαλλήλων Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 19 για τους υπαλλήλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Με τους ΔΕ και ΥΕ προβλέπεται αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου ανά τριετία, ενώ στις άλλες κατηγορίες ανά διετία. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται το ζητούμενο από τους θεσμούς, «άνοιγμα της μισθολογικής ψαλίδας».

 

Οι εισαγωγικοί μισθοί παραμένουν οι ίδιοι και έχουν ως εξής: 780 ευρώ για τους ΥΕ, 858 ευρώ για τους ΔΕ, 1.037 ευρώ για τους ΤΕ και 1.092 ευρώ για τους ΠΕ. Για τους υπαλλήλους ΥΕ κάθε αλλαγή κλιμακίου θα επιφέρει αύξηση 43 ευρώ, για τους ΔΕ 60 ευρώ, για τους ΤΕ 55 ευρώ και για τους ΠΕ 59 ευρώ. Το επίδομα οικογενειακής παροχής που αποδίδεται μόνο για ανήλικα τέκνα ή τέκνα με αναπηρία 50% τουλάχιστον υπολογίζεται ως εξής: 50 ευρώ για ένα τέκνο, 70 ευρώ συνολικά για δύο τέκνα, 120 ευρώ συνολικά για τρία τέκνα, 170 ευρώ συνολικά για τέσσερα τέκνα και 70 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Αντίστοιχα αυξάνονται τα επιδόματα θέσης ευθύνης και διαμορφώνονται ως εξής: Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων και Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, 1.000 ευρώ, προϊστάμενοι Διευθύνσεων 450 ευρώ, προϊστάμενοι Υποδιευθύνσεων 350 ευρώ και προϊστάμενοι Τμημάτων 290 ευρώ. Τα επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας καθώς και το επίδομα παραμεθόριων περιοχών (100 ευρώ) παραμένουν ως έχουν, ενώ η αποζημίωση που συνδέεται με την περιγραφή και την αξιολόγηση θέσεων εργασίας θα αποδοθεί από το 2017, μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής των θέσεων εργασίας και την αξιολόγηση με βάση την επίτευξη στόχων.

Διαβάστε την εγκύκλιο Αρ. πρωτ.: 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (176 /Α’) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις”