ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΝΕΟΥ Κ.Ο.Κ. ΒΑΣΕΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ: Ενστάσεις ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής!!!

23/03/2018

allages κοκ

Ζητήματα αντισυνταγματικότητας εγείρει ο νέος νόμος, ο οποίος επιβάλλει πρόστιμα για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας βάσει εισοδήματος.

 

Σύμφωνα με την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής τίθεται θέμα παραβίασης της αρχής αναλογικότητας:

 

“Σε κάθε περίπτωση, η θέσπιση διοικητικών ποινών βάσει εισοδηματικών κριτηρίων δεν έχει εσωτερική συνάφεια με την εκάστοτε τελεσθείσα παράβαση και συνεπώς τίθεται ζήτημα τηρησης της αρχής της αναλογικότητας”, αναφέρει η σχετική έκθεση και διευκρινίζει:

 

“αποτελεί βεβαίως έτερο ζήτημα η λήψη υπόψη εισοδηματικών κριτηρίων για την επιμέτρηση διοικητικής ποινής εντός των πλαισίων ποινών, τα οποία τίθενται από τον νόμο”.

 

Οι συντάκτες της έκθεσης αναφέρουν ότι και βάσει του καταστατικού χάρτη της χώρας οι όροι ‘εισοδηματικά’ και ‘περιουσιακά’ κριτήρια χρήζουν διερεύνησης, όπως επίσης και το είδος των δεδομένων που συλλέγονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και άλλες αρχές και δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, όπως και ο τρόπος αξιολόγησης τους από τα αρμόδια όργανα.

 

Υπενθυμίζεται πάντως, ότι οι παρατηρήσεις της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής δεν είναι δεσμευτικές για την εκάστοτε κυβέρνηση.

 

Δείτε την Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής επί του νομοσχεδίου του Υπ. Μεταφορών εδώ

 

Πηγή: www.thetoc.gr