Μη πληρωμή μισθωμάτων. Τι πρέπει να γνωρίζουν ενοικιαστές και μισθωτές.

efhmerides

efhmerides

Άρθρο: “Μη πληρωμή μισθωμάτων. Τι πρέπει να γνωρίζουν ενοικιαστές και μισθωτές.”

Εφημερίδα: “ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ”

Ημερομηνία: 22/04/2018

Διαβάστε το άρθρo εδώ