Καθυστερεί η φορολόγηση των μισθώσεων Airbnb.

efhmerides

Άρθρο: “Καθυστερεί η φορολόγηση των μισθώσεων Airbnb.”

Εφημερίδα: “Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ”

Ημερομηνία: 09/03/2017

Διαβάστε το άρθρο εδώ