Πετσοκόβονται οι μισθοί στο Δημόσιο με το Νέο Μισθολόγιο. Επίθεση των σωματείων κατά της κυβέρνησης.

xalidi misythwn

07/12/2015

xalidi misythwn

Μετά το μισθολόγιο του Ν.4024/2011, όπου το σύνολο των εργαζομένων έχασε έως και το 50% των αποδοχών του και ταυτόχρονα «πάγωσε» κάθε βαθμολογική ωρίμανση, η νέα συγκυβέρνηση, παρά τις περί του αντιθέτου ανακοινώσεις προωθεί νέο Μισθολόγιο για τη «μονιμοποίηση» επ’ αόριστον της μισθολογικής καθήλωσης.

Εκεί που διέρρεε αυξήσεις στις αποδοχές στο 60% των εργαζομένων στο Δημόσιο, προωθεί την οριζόντια μείωση, σε όλους τους εργαζόμενους, στους καταληκτικούς βαθμούς επιμερίζοντας την απώλεια εισοδήματος στα επί μέρους μισθολογικά κλιμάκια. Την ίδια στιγμή επίσης, η τροποποίηση των ασφαλιστικών εισφορών από 1-1-2017 θα επιφέρει περαιτέρω μείωση των αποδοχών.

Συγκεκριμένα το «νέο» Μισθολόγιο προβλέπει:

1. Επί μακρόν «πάγωμα» των μισθών των Δημοσίων Υπαλλήλων με περισσότερα χρόνια υπηρεσίας.

2. Σημαντική μείωση του ρυθμού αύξησης των ονομαστικών μισθών των υπαλλήλων με λιγότερα χρόνια υπηρεσίας για όλα τα επόμενα χρόνια του εργασιακού τους βίου.

3. «Άνοιγμα της μισθολογικής ψαλίδας» ανάμεσα σε υπαλλήλους με περισσότερα και λιγότερα τυπικά προσόντα.

4. Ακόμα μικρότερες συντάξεις για τους Δημοσίους Υπαλλήλους, συνολικά.

Με βάση αυτό το πλάνο σχεδιάζει η κυβέρνηση να κάνει την επανακατάταξη των Δημοσίων Υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια, προκειμένου να επιτύχει τις μνημονιακές της δεσμεύσεις για μείωση του συνολικού μισθολογικού κόστους στο Δημόσιο, γεγονός που κατ’ ουσία επιβεβαιώθηκε και στην πρόσφατη συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Χριστόφορο Βερναρδάκη.

Το σχέδιο, συγκεκριμένα, περιλαμβάνει:

1. Αλλαγή κλιμακίων ανά διετία και τριετία: Για τις κατηγορίες υπαλλήλων Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Υ.Ε. και Δ.Ε.) το νέο μισθολόγιο θα προβλέπει 13 μισθολογικά κλιμάκια, τα οποία θα αποδίδουν ωριμάνσεις στους βασικούς μισθούς ανά τριετία.

Αντίστοιχα, για τους υπαλλήλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Π.Ε. και Τ.Ε.) θα προβλέπει 19 μισθολογικά κλιμάκια που θα αποδίδουν ωριμάνσεις ανά διετία. Με τον τρόπο αυτό ανοίγει ακόμα περισσότερο η «ψαλίδα» μεταξύ εργαζομένων με περισσότερα και λιγότερα τυπικά προσόντα, οδηγώντας σε τραγική συμπίεση των μισθών υπαλλήλων Δ.Ε. και Υ.Ε. κατηγορίας, οι οποίοι κινδυνεύουν, ακόμα κι έπειτα από 40 χρόνια εργασίας, να λαμβάνουν εξευτελιστικούς ονομαστικούς μισθούς.

2. Διατήρηση προσωπικής διαφοράς: Μεγάλοι χαμένοι και οι υπάλληλοι με πολλά χρόνια υπηρεσίας, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής κατηγορίας, καθώς θα εντάσσονται σε μισθολογικά κλιμάκια, τα οποία θα περιέχουν ονομαστικούς μισθούς σημαντικά μειωμένους σε σχέση με το ποσόν που λαμβάνουν σήμερα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η υπερβάλλουσα μείωση θα διατηρείται ως προσωπική διαφορά. Το ποσό θα συμψηφίζεται τα επόμενα χρόνια με τις ωριμάνσεις και συνεπώς αυτή η κατηγορία υπαλλήλων θα δει τις αποδοχές της να «παγώνουν» για πολλά-πολλά χρόνια (η διάρκεια των ετών που θα παραμένουν οι μισθοί αυτοί «παγωμένοι», θα εξαρτηθεί από το τελικό ύψος των ονομαστικών μισθών κάθε κλιμακίου κάθε εκπαιδευτικής κατηγορίας). Αν επιβεβαιωθούν τα όσα έχουν δει ήδη το φως της δημοσιότητας, οι μισθοί αυτών των κατηγοριών μπορεί να παραμείνουν «παγωμένοι» ακόμα και για τα επόμενα 15 χρόνια (!) και παράλληλα θα οδηγούν σε σημαντικά μειωμένες συντάξεις, δεδομένου ότι στον υπολογισμό της σύνταξης δεν λαμβάνεται υπόψη το ποσόν της προσωπικής διαφοράς.

Πηγή: www.news247.gr