Φτωχά έσοδα από τις λίστες του πλούτου Λαγκάρντ, Μπόργιανς και Εμβάσματα εξωτερικού.

ftwxa esoda apo tis lsites toy ploytoy

ftwxa esoda apo tis lsites toy ploytoy

Άρθρο: “Φτωχά έσοδα από τις λίστες του πλούτου Λαγκάρντ, Μπόργιανς και Εμβάσματα εξωτερικού.”

Εφημερίδα: “Η ΝΑΥΤΕΜΠΡΟΡΙΚΗ”

Ημερομηνία: 30/06/2017

Διαβάστε το άρθρο εδώ

 

Αργοί ρυθμοί και πενιχρά ποσά φόρων και προστίμων – Χαμηλές οι εισπράξεις και από τους τελωνειακούς ελέγχους.

Πενιχρά ποσά φόρων και προστίμων έχουν καταφέρει να εισπράξουν μέχρι στιγμής οι ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών από χους ελέγχους σας λίστες Λαγκάρντ, Μπόργιανς και εμβασμάτων εξωτερικού. Ταυτόχρονα οι έλεγχοι στις τρεις αυτές λίστες ξεκινούν και ολοκληρώνονται με πολύ αργούς ρυθμούς, με αποτέλεσμα να παραμένουν ακόμη ανέλεγκτες χιλιάδες υποθέσεις φυσικών προσώπων που έχουν φυγαδεύσει χρήματα στις ελβετικές τράπεζες και σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Πενιχρά έσοδα αποδίδουν εξάλλου στα δημόσια ταμεία και οι τελωνειακοί έλεγχοι για τον εντοπισμό «κρουσμάτων» λαθρεμπορίου πετρελαιοειδών και καπνικών προϊόντων.

Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία για τα αποτελέσματα των φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων τα οποία απέστειλαν στη Βουλή η υφυπουργός Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου και ανώτατα υπηρεσιακά στελέχη της ΑΑΔΕ για να απαντήσουν σε ερώτηση του βουλευτή της Ν.Δ. Χρήστου Σταϊκούρα. Τα στοιχεία δείχνουν, συγκεκριμένα, τις παρακάτω επιδόσεις των φορολογικών και τελωνειακών αρχών:

 

Λίστα Λαγκάρντ

Η λίστα περιλαμβάνει στοιχεία για 2.062 Έλληνες φορολογούμενους με καταθέσεις στην ελβετική τράπεζα HSBC. Από το 2014 μέχρι και το τέλος Απριλίου 2017 ξεκίνησαν έλεγχοι στο 25% των 2.062 υποθέσεων της λίστας, δηλαδή σε 519 υποθέσεις, και ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι μόλις στο 10,18% των υποθέσεων, δηλαδή σε 210. Το ποσό των φόρων και των προστίμων που βεβαιώθηκε από τους ολοκληρωμένους ελέγχους ανήλθε σε 256 εκατ. ευρώ. Κατά μέσο όρο σε κάθε ελεγχθείσα υπόθεση έχουν βεβαιωθεί φόροι και πρόστιμα ύψους 1,22 εκατ. Επιπλέον, την περίοδο 1/1/2014- 30/4/2017 ξεκίνησαν έλεγχοι σε άλλες 12 υποθέσεις. Από τους ελέγχους αυτούς ολοκληρώθηκαν οι 9 και βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 8,53 εκατ. Συνολικά από όλους τους ελέγχους που έχουν διενεργηθεί σε υποθέσεις της λίστας Λαγκάρντ, μέχρι τις 14/5/2017 έχουν εισπραχθεί 43,477 εκατ. ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν μόλις στο 17% των βεβαιωθέντων.

 

Λίστα Νπόργιανς

Περιλαμβάνει στοιχεία για 10.588 περιπτώσεις Ελλήνων με καταθέσεις σε ελβετική τράπεζα. Από τον Απρίλιο του 2016 έως και το τέλος Απριλίου 2017 ξεκίνησαν έλεγχοι σε 214 υποθέσεις της συγκεκριμένης λίστας, ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι σε 11 υποθέσεις και βεβαιώθηκαν συνολικά φόροι και πρόστιμα ύψους 10,918 εκατ. ευρώ. Κατά μέσο όρο σε κάθε ελεγχθείσα υπόθεση έχουν καταλογιστεί φόροι και πρόστιμα ύψους 992.635 ευρώ. Επιπλέον, την περίοδο 1/1/2014 – 30/4/2017 ξεκίνησαν έλεγχοι σε άλλες 28 υποθέσεις. Από αυτούς ολοκληρώθηκαν οι 3 και βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 1,79 εκατ. Συνολικά από όλους τους ελέγχους που έχουν διενεργηθεί σε υποθέσεις της λίστας Μπόργιανς έχουν εισπραχθεί μέχρι ης 14/5/2017 φόροι και πρόστιμα συνολικού ύψους 137.188,12 ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν μόλις στο 1% των βεβαιωθέντων.

Εμβάσματα εξωτερικού

Πρόκειται για έναν τεράστιο κατάλογο με πάνω από 25.000 περιπτώσεις Ελλήνων φορολογουμένων που έστειλαν σε τράπεζες του εξωτερικού εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ την περίοδο 2009-2011. Από το 2014 μέχρι και το τέλος Απριλίου του τρέχοντος έτους είχαν ξεκινήσει 1.518 έλεγχοι σε υποθέσεις εμβασμάτων, είχαν ολοκληρωθεί έλεγχοι σε 660 υποθέσεις και είχαν βεβαιωθεί φόροι και πρόστιμα ύψους 331,21 εκατ. Σε κάθε υπόθεση είχαν βεβαιωθεί κατά μέσο όρο ποσά φόρων και προστίμων ύψους 501.839,56 ευρώ. Επιπλέον, μέχρι το τέλος Απριλίου 2017 είχαν ξεκινήσει άλλοι 783 έλεγχοι σε υποθέσεις σχετιζόμενες με τα εμβάσματα εξωτερικού. Από τους ελέγχους αυτούς ολοκληρώθηκαν οι 314 και προέκυψαν καταλογισμοί φόρων και προστίμων ύψους 84 εκατ., 267.592,37 ευρώ κατά μέσο όρο ανά ελεγχθείσα υπόθεση. Από όλα τα παραπάνω βεβαιωθέντα ποσά, συνολικού ύψους 415,23 εκατ., είχαν εισπραχθεί μέχρι την 14η Μαΐου τα 44,13 εκατ., δηλαδή το 10,62% του συνόλου.

 

Λοιπές έρευνες

Την περίοδο από 1/1/2016 έως 30/4/2017 πραγματοποιήθηκαν από τις περιφερειακές δομές της ΥΕΔΔΕ 18.372 έλεγχοι και καταλογίστηκαν 1.015.037 παραβάσεις σε 6.002 επιχειρήσεις. Το ποσοστό παραβατικότητας ανήλθε σε 32,67%. Εντοπίστηκαν διαφυγόντα έσοδα 119.473.059,97 ευρώ και επιβλήθηκαν πρόστιμα 12.642.432,16 ευρώ.

Τελωνειακοί έλεγχοι για λαθραία καύσιμα: Οι έλεγχοι για λαθρεμπόριο πετρελαιοειδών που διενεργήθηκαν το διάστημα από 1/1/2013 – 31/5/2017 ήταν ελάχιστοι, καθώς απέδωσαν τη βεβαίωση ποσών συνολικού ύψους μόλις 72 εκατ. ευρώ και την είσπραξη μόλις 36,13 εκατ. ευρώ.

Τελωνειακοί έλεγχοι για λαθραία προϊόντα καπνού: Οι έλεγχοι για λαθραία διακίνηση προϊόντων καπνού, τα τελευταία 4,5 περίπου χρόνια, αν και έχουν αποδώσει τον καταλογισμό διαφυγόντων φόρων και προστίμων συνολικού ύψους 856 εκατ. ευρώ, δεν έχουν ωφελήσει σημαντικά τα δημόσια ταμεία, καθώς τα ποσά που έχουν τελικά εισπραχθεί από τους ελέγχους αυτούς δεν υπερέβησαν τα 25 εκατ.

Σε ορισμένες μάλιστα χρονιές, τα εισπραχθέντα ποσά από τους ελέγχους αυτούς αντιστοιχούσαν σε ποσοστά από 0,5% έως 1% των βεβαιωθέντων.