ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ: ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ η προθεσμία υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες έως τις 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017.

pothen esxes

11/01/2017

pothen esxes

Σύμφωνα με την τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Σχέδιο Νόμου με τίτλο “Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης για Συνεργασία στον Τομέα του Τουρισμού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου.” παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες έως τις 13 Απριλίου 2017. Αναλυτικά η τροπολογία αναφέρει:

 

“ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ειδικότερα:

Με την παράγραφο 1 της προτεινόμενης διάταξης, κατ’ εξαίρεση και ειδικώς για την υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του έτους 2016 (χρήση 2015) του Ν. 3213/2003 και των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων του άρθρου 229 του Ν.4281/2014 παρατείνεται η προθεσμία λήξης της υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, προκειμένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη υποβολή των δηλώσεων από τους υπόχρεους, λόγω των εκκρεμών ως άνω αιτήσεων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και επειδή οι εν λόγω δηλώσεις υποβάλλονται για πρώτη φορά υποχρεωτικώς ηλεκτρονικά.

 

ΆΡΘΡΟ…

1. Η προθεσμία της παρ. 6 του άρθρου 66 του Ν. 4409/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 4425/2016, παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 13η Απριλίου 2017.”