Έφοδος της εφορίας για τις μισθώσεις τύπου Airbnb.

efhmerides

efhmerides

Άρθρο: “Έφοδος της εφορίας για τις μισθώσεις τύπου Airbnb.”

Εφημερίδα: “ΤΑ ΝΕΑ”

Ημερομηνία: 18/04/2018

Διαβάστε το άρθρo εδώ