ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΟΛΕΣ & ΟΛΟΙ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 2020

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΟΛΕΣ & ΟΛΟΙ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 2020

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Επειδή οι στόχοι που τίθενται είναι πρακτικά ανεφάρμοστοι και σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα καθήκοντά μας (συμμετοχή σε συνεργεία προληπτικού ελέγχου, μετακινήσεις εκτός έδρας, υποθέσεις που ανατίθενται ως υποχρεωτικά ελεγκτέες εκτός προτεραιοποίησης) είναι αδύνατο να επιτευχθούν,

Επειδή ο αριθμός των υποθέσεων, η βαρύτητά τους, οι ιδιαιτερότητες κάθε μίας και γενικότερα το πλάνο εργασίας μέχρι σήμερα δεν έχουν τύχει της συναίνεσής μας, ούτε και προηγήθηκε διάλογος, ώστε να εκφράσουμε τη γνώμη μας και τις τυχόν αντιρρήσεις μας,

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 2020. 

ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ ΟΜΑΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.

Επισυνάπτεται

Η αρ. πρωτ. 1719/30-7-2020 επιστολή της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. με την δήλωση επιφύλαξης