ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ/ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ/ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Επειδή, η ασφάλεια και η υγεία των συναδέλφων,  των οικογενειών τους και των πολιτών είναι η πρώτη προτεραιότητα της Πολιτικής Ηγεσίας της χώρας.

Επειδή, η Φορολογική Διοίκηση της ΑΑΔΕ δεν ενήργησε έγκαιρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης που προξένησε η έξαρση της πανδημίας και δεν σχεδίασε κανένα επιχειρησιακό πλάνο για να διαχειριστεί και να αντιμετωπίσει το δεύτερο «κύμα» της πανδημίας που προβλεπόταν ότι θα έρθει ήδη από τον Απρίλιο, ώστε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των φορολογούμενων,

Επειδή, η συσσώρευση δεκάδων χιλιάδων υποθέσεων στις υπηρεσίες μας και πάλι την τελευταία στιγμή, πριν την παραγραφή, που προέρχεται από την ολιγωρία της διοίκησης για την διεκπεραίωσή τους στα προηγούμενα έτη και μάλιστα ψηφιακά, έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μίγμα στις φορολογικές υπηρεσίες (λίστες εισοδήματος, πρόστιμα ΜΥΦ, παραγραφές, επιστροφές, συμψηφισμοί, δηλώσεις κεφαλαίου κ.α.)

Επειδή, η Φορολογική Διοίκηση της ΑΑΔΕ εδώ και τόσα χρόνια δεν επίλυσε τα δομικά και ψηφιακά προβλήματα των υπηρεσιών μας, στα πρότυπα άλλων Δημόσιων Φορέων, αλλά εστίασε το ενδιαφέρον της σε οργανωτικές και εργασιακές αλλαγές που προκαλούν αναστάτωση και ανησυχία στον κλάδο, χωρίς καμία διαβούλευση και με άμεση εφαρμογή.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ για την ασφάλεια των εργαζομένων – πολιτών και την διασφάλιση των δημοσίων εσόδων:

 • Παράταση/αναστολή όλων των προθεσμιών των φορολογικών υποχρεώσεων
 • Παράταση/αναστολή όλων των προθεσμιών παραγραφής των υποθέσεων που λήγουν 31/12 (όπως προς έλεγχο, είσπραξης κ.ο.κ.)
 • Παροχή οδηγιών από την φορολογική διοίκηση για την προτεραιοποίηση των εκκρεμοτήτων μέχρι το τέλος του έτους.

για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού, λόγω των έκτακτων, πρωτόγνωρων και εξαιρετικών συνθηκών «πολέμου» που βιώνει η χώρα.

Επιπλέον, η κρισιμότητα της κατάστασης απαιτεί τα εξής σύγχρονα και ψηφιακά μέσα δουλειάς για την εξυπηρέτηση των φορολογούμενων και τα δημόσια έσοδα:

 1. Ηλεκτρονική εφαρμογή για τον προγραμματισμό επισκέψεων στις Φορολογικές Υπηρεσίες, αντί των τηλεφωνημάτων, όπως εφαρμόζεται εδώ και μήνες στις Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.
 2. Κεντρική διαχείριση, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, των αιτημάτων των φορολογουμένων προς τις Φορολογικές Υπηρεσίες, όπου θα γίνεται ταυτοποίηση των στοιχείων και των δικαιολογητικών που δηλώνουν, αντί των εκατοντάδων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που φτάνουν καθημερινά με ελλιπή στοιχεία και δικαιολογητικά.
 3. Ηλεκτρονική κοινοποίηση όλων των πράξεων και εγγράφων της Φορολογικής Διοίκησης προς στους φορολογουμένους.
 4. Εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής σε όλα τα έγγραφα.
 5. Παροχή υλικοτεχνικών μέσων (VPN και φορητών υπολογιστών) για εργασία από απομακρυσμένη θέση, που έπρεπε ήδη να έχουν εγκατασταθεί τουλάχιστον για τους μισούς εργαζόμενους του συλλόγου μας (600).
 6. Εκκαθάριση και κοινοποίηση κεντρικά, ψηφιακά και αυτοματοποιημένα των δηλώσεων εισοδήματος, προστίμων, επιστροφών και συμψηφισμών.
 7. Άμεση εφαρμογή χωρίς άλλη αναστολή των διατάξεων του ν. 4646/2019 για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων κεφαλαίου.
 8. Ηλεκτρονική έκδοση όλων των πιστοποιητικών και του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για όλες τις περιπτώσεις.
 9. Αύξηση του όγκου δεδομένων του ηλεκτρονικό ταχυδρομείου της Υπηρεσίας, ώστε να μπορούν να παραληφθούν λογιστικά αρχεία μεγάλου όγκου προς έλεγχο.
 10. Προτεραιοποίηση των υποθέσεων ελέγχου από τον Ιανουάριο και όχι τον Ιούνιο κάθε έτους.
 11. Άμεση ενημέρωση για λίστες αδήλωτων εισοδημάτων όχι δύο με τρείς μήνες πριν την παραγραφή αλλά πολύ νωρίτερα.

Παρά τα σοβαρά προβλήματα, οι εφοριακοί υπάλληλοι καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση των υποθέσεων στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους με γνώμονα πρωτίστως τη δημόσια υγεία και τα δημόσια έσοδα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΘΥΜΑΤΑ για τις πράξεις ή τις παραλείψεις της Φορολογικής Διοίκησης της ΑΑΔΕ.

Καλούμε την πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία μέχρι την λήξη της πανδημίας και την επίλυση των παραπάνω τεράστιων δομικών προβλημάτων των υπηρεσιών μας, να αναστείλουν οποιαδήποτε σχεδιασμό οργανωτικών, εργασιακών και μισθολογικών αλλαγών την δύσκολη αυτή περίοδο και να ξεκινήσουν ουσιαστικό διάλογο για τα θέματα αυτά με τους εκπροσώπους των εργαζομένων.

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας   

Κούπκας Μιχαήλ      Παπαποστόλου Μενέλαος

Kατεβάστε και εκτυπώστε την ανακοίνωση του Συλλόγου μας για την παράταση εδώ