ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΛΕΔ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΛΕΔ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

Θεσσαλονίκη, 20-4-2022

Συναδέλφισσες & Συνάδελφοι,

Πραγματοποιήθηκε στις 18/4/2022 προγραμματισμένη συνάντηση με την Γενική Διευθύντρια Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ κα Σεχπερίδου, όπου θέσαμε τα προβλήματα των ψηφιακών εφαρμογών της ΑΑΔΕ και τις προτάσεις μας για την επίλυσή τους.

Είχε προηγηθεί διαπαραταξιακό Συμβούλιο στην Ομοσπονδία στο οποίο συμμετείχε και ο Σύλλογό μας (δια του Προέδρου), όπου όλες οι παρατάξεις συμφώνησαν ότι θα πρέπει για να υπάρξει αποτελεσματικότητα και δημιουργικότητα στην συνάντηση, να ιεραρχηθούν κάποια θέματα στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην συζήτηση. Έτσι με ομόφωνη απόφαση ιεραρχήθηκαν τα θέματα που μπήκαν στο τραπέζι του διαλόγου.

Στην αρχή της συζήτησης θέσαμε τα θέματα με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω και συμφωνήσαμε να υπάρχει μια συχνή επικοινωνία είτε δια ζώσης, είτε με mail προκειμένου να διορθώνονται διάφορα θέματα σχετικά με τα προγράμματα.

Όπως ειπώθηκε η δημιουργία και η χρήση ηλεκτρονικών πλατφορμών είναι μια δυναμική διαδικασία, η οποία χρήζει επιτακτικών βελτιώσεων προκειμένου τα προγράμματα να είναι λειτουργικά και αποτελεσματικά.

Τα θέματα και οι προτάσεις που ετέθησαν είναι τα εξής:

 1. Αναφέραμε για την ταχύτητα ανταπόκρισης των προγραμμάτων που είναι σε πολλές περιπτώσεις εκνευριστικά αργή. Η απάντηση που πήραμε είναι ότι για αυτό φταίει το δίκτυο των γραμμών και δεν είναι ευθύνη της ΑΑΔΕ. Σύντομα μέσω του προγράμματος Κοινωνία της πληροφορίας, ο ΟΤΕ θα προχωρήσει στο syzefxis2 το οποίο θα είναι πολύ πιο γρήγορο και σιγά σιγά θα μπουν οι φορείς του Δημοσίου και ήδη η ΑΑΔΕ έχει αιτηθεί να είναι από τις πρώτες που θα ενταχθεί στο νέο αυτό δίκτυο. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή του έργου. Πάντως σε κάθε περίπτωση θα εξεταστεί τι μπορεί να καλυτερεύσει για την αναμονή.
 2. Ζητήσαμε οι πολίτες να εξυπηρετούνται αποκλειστικά και μόνο με το my αιτήματα και να σταματήσει η εξυπηρέτηση μέσω mail. Απαντήθηκε πως αυτό θα γίνει άμεσα. Είναι και απόφαση της Διοίκησης. Αυτή την στιγμή βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο και στο πολύ άμεσο μέλλον θα καταργηθούν τα mail και θα μείνει μόνος τρόπος εξυπηρέτησης του πολίτη το my αιτήματα.
 3. Ζητήσαμε στο my αιτήματα να υπάρχουν αρκετά υποχρεωτικά πεδία που να πρέπει ο πολίτης να συμπληρώσει προκειμένου να μπορέσει να υποβάλλει το αίτημα του. Ακόμα και να υπάρχει υποχρεωτικότητα στην επισύναψη των εγγράφων. Ζητήσαμε το σύστημα να σε οδηγεί έτσι ώστε να παραλαμβάνεται ολοκληρωμένο το αίτημα. Για παράδειγμα αν κάποιος αιτείται για ενημερότητα να του βγαίνει πεδίο που να ρωτά γιατί θέλει την ενημερότητα και ανάλογα με την κατηγορία που θα διαλέξει να του ζητάει και τα απαραίτητα στοιχεία ή επισυναπτόμενα έγγραφα. Και αυτό να γίνεται για κάθε περίπτωση αιτήματος. Έτσι ώστε ο πολίτης να οδηγείται σε μια πλήρη αίτηση και να διευκολύνεται και ο συνάδελφος να το διεκπεραιώσει.
 4. Ζητήσαμε όταν ο υπάλληλος στέλνει μια απάντηση στον πολίτη με την οποία του ζητείται η παραπέρα αποστολή στοιχείων και εγγράφων το συγκεκριμένο αίτημα να μην θεωρείται ως απάντηση και κλείσιμο του αιτήματος, ούτε και η νέα αποστολή των στοιχείων από τον πολίτη να θεωρείται νέο αίτημα και να ακολουθείται ξανά η πορεία νέου αιτήματος, αλλά να θεωρείται συνέχεια του ίδιου αιτήματος και να υπάρχει η ένδειξη σε αναμονή. Μας απαντήθηκε ότι υπάρχει το συνέχεια σε νέο αίτημα αλλά εμείς αντιτείναμε ότι δεν είναι λειτουργικό και δεν χρησιμοποιείται. Απάντησαν ότι θα το δουν γιατί το πιο σημαντικό είναι η λειτουργικότητα.
 5. Ζητήσαμε να αλλαχθούν οι ονομασίες των Τμημάτων και των λειτουργιών των Υπηρεσιών έτσι ώστε να μπορεί να είναι ευκρινές και κατανοητό στον πολίτη και να καταλαβαίνει το αντικείμενο που τον ενδιαφέρει. Για παράδειγμα η ονοματολογία Οίκοθεν να μετονομαστεί σε Έσοδα κ.ο.κ. Μας απάντησαν ότι αυτό θα πρέπει να το δούμε με την Γενική Διεύθυνση Φορολογίας η οποία είναι αρμόδια για τις ονομασίες και την θεματολογία.
 6. Για το θέμα των υπερεισπράξεων που όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε λειτουργεί σαν Λερναία Ύδρα και είναι δύσκολο να αντιμετωπισθεί, ζητήσαμε να εμφανίζεται στις Τράπεζες ως απενεργοποιημένη η Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής όταν η ρύθμιση έχει απωλεσθεί και να παραπέμπεται ο πολίτης στις ΔΟΥ κάτι που όπως μας ειπώθηκε ήδη έχει προταθεί στις Τράπεζες, αλλά δεν έγινε δεκτό.
 7. Ζητήθηκε η δημιουργία Ψηφιακού Αρχείου προκειμένου να αποφευχθούν όσο το δυνατόν οι εκτυπώσεις, αλλά και να είναι άμεση η αναζήτηση μιας διεκπεραιωμένης υπόθεσης όταν χρειαστεί. Υπήρξε θετική ανταπόκριση, αλλά ζητήθηκε να υπάρξει περαιτέρω ενημέρωση από την Ομοσπονδία για το τι θα περιλαμβάνει το αρχείο αυτό.
 8. Ζητήθηκε η μείωση των σταδίων της επεξεργασίας του αιτήματος από 4 σε 3. Μας απάντησε ότι θα το κοιτάξουν και αν είναι εφικτό θα γίνει.
 9. Ζητήθηκε να βεβαιώνεται άμεσα από το σύστημα το πρόστιμο σε περίπτωση εκπροθέσμων υποβολών, αλλά μας απαντήθηκε ότι αυτό είναι αρκετά δύσκολο και πολύπλοκο.
 10. Ζητήθηκε τα στατιστικά στοιχεία τα οποία ζητούνται σχεδόν κάθε μέρα από τους συναδέλφους να μπορούν να βγαίνουν αυτόματα από το σύστημα. Μας απάντησε ότι δεν έχει αντίρρηση αλλά θα πρέπει να αποσαφηνιστούν με ακρίβεια τα στατιστικά στοιχεία τα οποία θέλουμε.
 11. Ζητήθηκε να δημιουργηθεί μέσα στο σύστημα επικαιροποιημένος κατάλογος των συναδέλφων της ΔΗΛΕΔ, ώστε να είναι εύκολη η επικοινωνία από τους συναδέλφους των υπόλοιπων υπηρεσιών.
 12. Ζητήθηκε να μπορεί να υπάρξει ένα ηλεκτρονικό αρχείο που να φαίνεται η ιστορικότητα των αιτημάτων κάθε φορολογούμενου, γεγονός που θα μπορεί να διευκολύνει την απάντηση νέων αιτημάτων αφού θα μπορεί εύκολα να βρεθούν συνημμένα έγγραφα.

Επισημάναμε ότι θα καλυτερεύσει κατά πολύ την καθημερινότητά μας αν σταματήσει να είναι αναγκαία η εκτύπωση και το σκανάρισμα, που σπαταλούνται πολλές εργατοώρες.

Κατεβάστε και εκτυπώστε το ενημερωτικό σημείωμα ενημερωτικό σημείωμα