ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Β΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 14.06.2017 (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ)

15/06/2017

poedoy

Δείτε και κατεβάστε τις αποφάσεις για μεταθέσεις, αποσπάσεις, τοποθετήσεις, απαλλάγες του Β΄ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΑΑΔΕ που πραγματοποιήθηκε στις 14.06.2017:

Α’ ΜΕΡΟΣ εδώ και Β’ ΜΕΡΟΣ εδώ