ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΕ-ΔΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 6.7.2023

Γενικό Συμβούλιο ΠΟΕ-ΔΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΕ-ΔΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 6.7.2023

Αθήνα 20.7.2023

Αρ. Πρωτ.: 2278

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.7.2023

Σήμερα 6.7.2023 ημέρα  ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 09:00 πμ, συνεδρίασε το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ ΔΟΥ στο ΕΒΕΑ Ακαδημίας 7 Αθήνα  με θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης :

 1. Ενημέρωση – τρέχοντα θέματα.
 2. Αποτίμηση συνάντησης με τον Διοικητή της ΑΑΔΕ προγραμματισμός δράσης.
 3. Διεκδίκηση προσωπικής διαφοράς στην ΑΑΔΕ.
 4. Αναδιοργάνωση υπηρεσιών (ΚΕΒΕΙΣ κλπ).
 5. Οικονομικός Απολογισμός 2022.
 6. Έγκριση μικροεξόδων περιόδου από 1.5.2023 έως 30.6.2023.
 7. Έγκριση αποφάσεων Εκτελεστικής από 7.6.2023 έως 27.6.2023.

Υποβλήθηκε παραίτηση του συνάδελφου ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ από την παράταξη της ΣΑΣ και την θέση του κατέλαβε ο συνάδελφος ΝΕΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ.

Διαπιστώθηκε ότι το Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, καθόσον βρέθηκαν παρόντες  είκοσι εννέα  (29) Γενικοί Σύμβουλοι επί συνόλου τριάντα ενός (31), όπως παρακάτω:

1 ΑΡΣΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 14 ΜΕΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2 ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 ΜΠΕΡΤΣΟΥΛΑΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
3 ΔΗΜΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 16 ΝΕΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
4 ΘΕΟΛΟΓΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 17 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5 ΚΑΛΑΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 ΠΑΝΤΣΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
6 ΚΑΡΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 19 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
7 ΚΑΡΑΜΠΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 20 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
8 ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 21 ΠΑΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
9 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 22 ΠΕΡΙΜΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ
10 ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23 ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
11 ΚΟΥΠΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 24 ΤΕΡΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
12 ΛΙΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25 ΤΖΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13 ΛΙΑΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26 ΤΣΑΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
27 ΤΣΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 28 ΥΦΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
29 ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ    

 

Δικαιολογημένα απόντες :1. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

Τέθηκε προ ημερησίας διάταξης επιστολή προς το Γενικό Συμβούλιο από τη «ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΕΒΕ» που ζητά αύξηση του κόστους εκτύπωσης του Ετήσιου Οδηγού για τις φορολογικές δηλώσεις 2023 κατά 4%.

Με την έναρξη της συζήτησης έγινε ενημέρωση του Γενικού Συμβουλίου από την Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής, επί του συνόλου των θεμάτων που απασχόλησαν τη διοίκηση στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου 9.5.2023.

Μετά την ενημέρωση της Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής, τις τοποθετήσεις και προτάσεις των μελών επί των Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης, το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ-ΔΟΥ προχώρησε στη λήψη των παρακάτω αποφάσεων:

 1. Αποφασίστηκε ομόφωνα να αποστείλει η ΠΟΕ-ΔΟΥ για συνάντηση με Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Χατζηδάκη, Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών κ. Θεοχάρη και κ. Πετραλιά και την Υφυπουργό Εσωτερικών κα Χαραλαμπογιάννη για τα ζητήματα της υποστελέχωσης και της πρόσληψης συναδέλφων, του BONUS της ΑΑΔΕ, της καταβολής εκτάκτου επιδόματος εκλογικής αποζημίωσης, το κτίριο του ΚΕΒΕΙΣ και του επιδόματος προληπτικού ελέγχου.
 2. Αποφασίστηκε ομόφωνα να απαιτήσουμε τη μισθολογική αναβάθμιση του ΠΘΕ ταμείου – διαχείρισης χωρίς όρους προϋποθέσεις και αστερίσκους για να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα των συναδέλφων διαχειριστών – ταμείων .
 3. Αποφασίστηκε ομόφωνα να πάρει η ΠΟΕ-ΔΟΥ όλα τα αναγκαία μέτρα για μαζικές προσλήψεις τόσο από τους διοριστέους της 2Γ/2022 όσο και από τους επιτυχόντες της 1Γ/2022, με δεδομένο το μεγάλο αριθμό υποστελέχωσης των υπηρεσιών μας.
 4. Αποφασίστηκε ομόφωνα να ζητήσουμε την τροποποίηση του άρθρου 15 του ν.4778/2021 που αφορά την απόδοση του μπόνους, γιατί δεν είναι μόνο προβληματικό ως προς τον τρόπο καταβολής με τον αποκλεισμό της πλειοψηφίας των ΔΟΥ αλλά δίνει τεράστια απόκλιση στο καταβαλλόμενο ποσό ανά Β.Θ.Ε.
 5. Αποφασίστηκε ομόφωνα να ζητήσουμε να γίνει κωδικοποιημένος οδηγός για τις υπηρεσίες μας, ώστε κάθε συνάδελφος που απειλείται να γνωρίζει τις διαδικασίες που πρέπει να γίνουν κατ΄εφαρμογή του άρθρου 66 του Ν. 4557/18 λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 41 του Ποιν. Κώδικα που αφορά την Αίτηση για Δίωξη.
 6. Αποφασίστηκε να παραπεμφθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή για την περαιτέρω διαμόρφωση της η εξής πρόταση : Στις ΔΟΥ υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν τοποθετηθεί με απόφαση προϊσταμένου σε ΘΕΕΒ. Η τοποθέτηση κρίθηκε παράνομη λόγω της πρόβλεψης ειδικής διαδικασίας πλήρωσης των ΘΕΕΒ. Ειδικά για τους συναδέλφους της 1Γ/2017 η αναδρομική επανακατάταξη τους σε χαμηλότερο ΒΘΕ συνεπάγεται εκτός από τη μείωση της αμοιβής τους και στον καταλογισμό των υπερβαλλόντων αμοιβών που καταβλήθηκαν. Κάτι τέτοιο αντίκειται στην πάγια νομολογία όπου έχει υιοθετήσει την καταβολή μισθών σε υπαλλήλους που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στις υπηρεσίες τους. Η ομοσπονδία ζητάει να μην πληρώσουν οι συνάδελφοι για το τυπικό λάθος της διοίκησης για το οποίο δεν ευθύνονται κατά πρώτον για την τοποθέτηση τους στην θέση εργασίας και κατά δεύτερον στην καθυστερημένη έκδοση κανονιστικών από την διοίκηση για πάνω από δύο χρόνια αφήνοντας κενά στις υπηρεσίες μας.
 7. Αποφασίστηκε να παραπεμφθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή για περαιτέρω συν διαμόρφωσή της οι εξής προτάσεις :
 8. Η Διοίκηση της Α.Α.Δ.Ε αυξάνει τον πήχη στοχοθεσίας στους 25.000 προληπτικούς ελέγχους φέτος, παραβλέποντας την εκτεταμένη υποστελέχωση στην οποία έχουν περιέλθει οι φορολογικές υπηρεσίες μας, αναμένοντας μάλιστα για άλλη μια φορά οι συνάδελφοι να βγάζουν τα κάστανα από τη φωτιά.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

 • Ειδικό Τμήμα Προληπτικών Ελέγχων εντός κάθε Δ.Ο.Υ
 • Εκπαίδευση των συναδέλφων που συμμετέχουν στους προληπτικούς ελέγχους.
 • Ειδικό Π.Θ.Ε Ελεγκτή τουλάχιστον στα 750 € για όσους συναδέλφους των Δ.Ο.Υ ασκούν τα ως άνω ελεγκτικά καθήκοντα
 • Καταβολή ειδικής αμοιβής στους συναδέλφους που διενεργούν προληπτικούς ελέγχους με την παροχή ενός εφάπαξ ποσού 70 €/ημέρα ή με ειδική αμοιβή 12 €/ώρα, πέρα από οποιαδήποτε άλλη ημερήσια αποζημίωση και υπερωριακή απασχόληση.
 • Προσμέτρηση πάσης φύσεως προληπτικού ελεγκτικού έργου στην αξιολόγηση και στη μοριοδότηση των Θ.Ε.Ε.Β
 • Άμεση προπληρωμή του συνόλου των δαπανών εκτός έδρας, διαμονής, διατροφής και μετακινήσεις αποκλειστικά με ασφαλή υπηρεσιακά οχήματα.

Οι οικογενειακές ανάγκες δεν πρέπει να τίθεται σε καθεστώς ομηρίας από τη Διοίκηση ειδικά την περίοδο των αδειών !!!!!

 1. Δύο χρόνια μετά την εφαρμογή του ειδικού μισθολογίου της ΑΑΔΕ, θέτουμε το πλαίσιο των επιτακτικών αλλαγών για την μισθολογική αναβάθμιση των συναδέλφων .

Συγκεκριμένα ζητάμε :

Α. Την αναβαθμολόγηση των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας των υπαλλήλων διαχείρισης και ΤΠκΔ, των γραμματειών αποκεντρωμένων και περιφερειακών υπηρεσιών και των υπαλλήλων των ΓΕΦ στο βαθμό θέσης εργασίας 9.

Β. Κανένας εφοριακός υπάλληλος δεν θα πρέπει να μείνει το μικρότερο περίγραμμα από τα 700,00 ευρώ (αύξηση του βαθμού θέσης εργασίας 9 από τα 600,00 ευρώ στα 700,00 ευρώ).

Γ. Την αναβαθμολόγηση των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας ελεγκτών βεβαίωσης και είσπραξης από το βαθμό θέσης εργασίας 8 (850 ευρώ) στο βαθμό θέσης 7 (980 ευρώ).

Δ. Την αναλογική αύξηση των υπολοίπων βαθμών θέσεων εργασίας κατά 10%.

Ε. Καταβολή ειδικής αμοιβής στους συναδέλφους, που διενεργούν προληπτικούς ελέγχους με την παροχή εφάπαξ ποσού 70€/ημέρα ή 12€/ώρα, πέρα από οποιαδήποτε άλλη ημερήσια αποζημίωση και υπερωριακή απασχόληση.

 1. Αποφασίστηκε ομόφωνα να δοθεί αύξηση στη «ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΕΒΕ» για την εκτύπωση του Ετήσιου Οδηγού φορολογικών δηλώσεων 2023 κατά 4%.
 2. Εγκρίθηκε ο Οικονομικός Απολογισμός του έτους 2022.
 3. Αποφασίστηκε από το Γενικό Συμβούλιο η αντικατάσταση του μέλους του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του συναδέλφου ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ από την παράταξη της ΣΑΣ με την συνάδελφο ΓΟΥΣΑ ΕΛΕΝΗ.
 4. Εγκρίθηκαν ομόφωνα τα μικροέξοδα περιόδου από 1.5.2023 έως 30.6.2023.
 5. Επίσης εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αποφάσεις τις Εκτελεστικής Επιτροπής από 7.6.2023 έως 27.6.2023.