ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 30.05.2017)

poedoy

29/06/2017

poedoy

Δείτε και κατεβάστε την απόφαση του διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. εδώ