Πρόσκληση για στελέχωση του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής

Πρόσκληση για στελέχωση του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής

Ενόψει της σύστασης, από 01/11/2019, στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), της Ειδικής Αποκεντρωμένης Υπηρεσίας, επιπέδου Διεύθυνσης, με τίτλο «Κέντρο Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής», η οποία θα στεγάζεται προσωρινά στη ΔΟΥ ΙΖ’ Αθηνών, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ του κλάδου Εφοριακών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να αποστείλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπασή τους στην ως άνω Υπηρεσία, καθώς και βιογραφικό σημείωμα, σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα, έως 31/07/2019 στο e-mail i.katsoura@aade.gr.

Δείτε και κατεβάστε ολόκληρη την πρόσκληση και την αίτηση εδώ