Πώς θα γίνει η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – Κατατέθηκε στην βουλή το νομοσχέδιο.

kinhtikothta dhmosivn ypallhlwn

21/11/2016

kinhtikothta dhmosivn ypallhlwn 

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο με τίτλο «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις».

Δείτε το σχέδιο νόμου εδώ.

Δείτε την αιτιολογική του νομοσχεδίου εδώ.

Η κινητικότητα στο Δημόσιο, η οποία εισάγεται με το κατατεθέν σχέδιο Νόμου, αποτελεί ένα κρίσιμο εργαλείο για την ανασυγκρότηση της Δημόσιας Διοίκησης, έναν μοχλό για την ανακατανομή του προσωπικού βάσει των πραγματικών αναγκών τόσο των φορέων, όσο και των υπαλλήλων.

Αλλάζει ριζικά τη μορφή του Δημόσιου τομέα καθιστώντας πιο ευέλικτο και πιο λειτουργικό, ώστε να συμβάλει στη συνολική ανασυγκρότηση της χώρας.

Αναλυτικά:

Με το υπόψη σχέδιο νόμου ρυθμίζονται διάφορα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ειδικότερα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Ι.α. Καθιερώνεται Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ) για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ι.δ.α.χ.), από μία δημόσια υπηρεσία σε άλλη, με μετάταξη ή απόσπαση. Η κινητικότητα έχει εθελούσιο χαρακτήρα για τον υπάλληλο.

β. Προσδιορίζονται οι αρχές που διέπουν το ΕΣΚ και ορίζεται ότι, η μετακίνηση από μία δημόσια υπηρεσία σε άλλη διενεργείται ως μετάταξη σε κενή οργανική θέση κλάδου / ειδικότητας της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας / εκπαιδευτικής βαθμίδας, για την οποία ο υπάλληλος έχει τα απαιτούμενα προσόντα.
Κατ’ εξαίρεση, εφόσον συντρέχουν αποδεδειγμένες σοβαρές και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες, η μετακίνηση διενεργείται ως απόσπαση για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, με πρωτοβουλία της υπηρεσίας και συναίνεση του υπαλλήλου, για την άσκηση καθηκόντων κλάδου, για τον οποίο ο υπάλληλος έχει τα απαιτούμενα προσόντα, χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη κενής οργανικής θέσης.

γ. Οι προκηρυσσόμενες θέσεις καλύπτονται με ενιαίο τρόπο, ανεξαρτήτως εάν οι υπάλληλοι είναι μόνιμοι ή απασχολούμενοι με σχέση εργασίας ι.δ.α.χ. Σε κάθε περίπτωση η μετάταξη διενεργείται με την ίδια σχέση εργασίας. Οι μετατασσόμενοι διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς, καθώς και τυχόν προσωπική διαφορά στις αποδοχές τους.

δ. Καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής του ΕΣΚ, στο οποίο υπάγονται υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των ο.τ.α., των ν.π.δ.δ. και των ν.π.ι.δ. που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση. Περαιτέρω, ορίζεται ότι: το ειδικό επιστημονικό προσωπικό και το εκπαιδευτικό προσωπικό της α’θμιας και β’’θμιας εκπαίδευσης μπορεί να μεταταγεί ή να αποσπασθεί στους εν λόγω φορείς μόνο μέσω του ΕΣΚ, για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών παραμένουν σε ισχύ οι ειδικές για αυτούς διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα μετάταξης και απόσπασης, εξαιρούνται από την εφαρμογή του ΕΣΚ, οι ρητά μνημονευόμενοι υπάλληλοι (δικαστικοί υπάλληλοι, υπάλληλοι των Καταστημάτων Κράτησης, υπάλληλοι των ιδρυμάτων του ΕΣΥ και ΕΚΑΒ κ.λπ.).

ε. Καθορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο ΕΣΚ, τόσο για τους φορείς ως υπηρεσιών υποδοχής όσο και για τους ενδιαφερομένους υπάλληλους.    (άρθρα 1-4)

2.    Συνιστάται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης επταμελής Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, με έργο το συντονισμό και την επίβλεψη της εφαρμογής του ΕΣΚ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Η εν λόγω Επιτροπή, τα μέλη της οποίας ορίζονται για θητεία τριών (3) ετών, συνεπικουρείται στο έργο της από τη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του ανωτέρω Υπουργείου και υποστηρίζεται από γραμματεία, η οργάνωση και στελέχωση της οποίας καθορίζονται με υπουργική απόφαση.    (άρθρο 5)

3.    Καθορίζεται αναλυτικά η διαδικασία διενέργειας του προγράμματος κινητικότητας και της αξιολόγησης υποψηφίων από την υπηρεσία υποδοχής, και συγκεκριμένα ορίζεται ότι:
το πρόγραμμα κινητικότητας διενεργείται σε τρεις κύκλους κατ’ έτος, τα αιτήματα αξιολογούνται από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας και εισάγονται σε ενιαία βάση δεδομένων (Πίνακας) για τις προσφερόμενες – διαθέσιμες θέσεις,
η αξιολόγηση των υποψηφίων για την κάλυψη θέσης με μετάταξη ή απόσπαση γίνεται από τριμελές όργανο, με την οριζόμενη κατά περίπτωση σύνθεση, ενώ προβλέπεται και συνέντευξη μεταξύ των επικρατέστερων υποψήφιων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα,
μειώνεται ο απαιτούμενο χρόνος για τη βαθμολογική προαγωγή υπαλλήλων, στην περίπτωση που παραμένουν οι μετατασσόμενοι για τρία (3) τουλάχιστον έτη και οι αποσπώμενοι για δύο (2) τουλάχιστον έτη συνεχώς σε υπηρεσίες απομακρυσμένων – παραμεθόριων περιοχών.    (άρθρα 6-8)

4.    α. Ρυθμίζονται σε νέα βάση, λόγω εφαρμογής του ΕΣΚ, οι αποσπάσεις υπαλλήλων από μία αρχή σε άλλη που ανήκει στο ίδιο Υπουργείο ή εποπτεύεται από αυτό (ενδοϋπουργική κινητικότητα), οι αμοιβαίες μετατάξεις και οι αποσπάσεις λόγω συνυπηρέτησης με σύζυγο ή συμβιούντα δημόσιο υπάλληλο.
β. Προσαρμόζονται προς τις νέες ρυθμίσεις περί ΕΣΚ, οι σχετικές με αποσπάσεις και μετατάξεις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (άρθρα 68, 71 και 73 ν.3528/2007) και ορίζεται ρητά ότι, οι αποδοχές του αποσπασμένου υπαλλήλου καταβάλλονται από την υπηρεσία υποδοχής. (άρθρα 9-14)

5.    Ορίζεται ότι, τα Υπουργεία και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις δύνανται να μεταφέρουν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προϋπολογισμού, σε ειδικούς κωδικούς αριθμούς εξόδων του προϋπολογισμού τους, μέρος των πιστώσεών τους που έχουν προβλεφθεί για πάσης φύσεως μεταβιβάσεις, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη μισθοδοσίας υπαλλήλων των εποπτευόμενων φορέων τους που αποσπώνται ή μετατάσσονται σε άλλους φορείς.
Η ανωτέρω διαδικασία αφορά αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας υπαλλήλων που προέρχονται από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης, η μισθοδοσία των οποίων δεν βαρύνει άμεσα τον τακτικό προϋπολογισμό, στο πλαίσιο των ανώτατων ορίων δαπανών που έχουν περιληφθεί στο εκάστοτε ισχύον Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Αντίστοιχα, καταργείται η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν.4223/2013.    (άρθρο 15)

6.    Προβλέπεται η δημιουργία, σε βάση δεδομένων, Οργανογράμματος της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο τηρείται σε κεντρικό ιστότοπο και περιλαμβάνει όλες τις οργανικές μονάδες των φορέων που υπάγονται στο ΕΣΚ, καθώς και τους υπηρετούντες υπαλλήλους ανά οργανική μονάδα.
Την ευθύνη της διαχείρισης της υπολογιστικής υποδομής του ψηφιακού Οργανογράμματος έχει το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ την ευθύνη της καταχώρισης των στοιχείων κάθε φορέα, έχουν οι αντίστοιχες Διευθύνσεις Διοικητικού. Όλα τα σχετικά θέματα ρυθμίζονται με υπουργική απόφαση.    (άρθρο 16)

7.    Ρυθμίζονται ειδικά θέματα (σύντμηση της προβλεπόμενης στον Υπαλληλικό Κώδικα οκταετίας), για τη μετάταξη των περιλαμβανομένων σε πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ ή των φορέων του αρ. 14 του ν. 2190/1994 που εκδόθηκαν μετά την 1.1.2009.    (άρθρο 17)
8.     α.    Περιλαμβάνονται μεταβατικής ισχύος διατάξεις σχετικά με την εφαρμογή του ΕΣΚ. Μεταξύ άλλων:

Τίθεται προθεσμία:

Ι) ολοκλήρωσης, έως 30-6-2017, των εκκρεμών κατά την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου μετατάξεων και

ΙΙ) διενέργειας έως 15-4-2017, έναρξη εφαρμογής του ΕΣΚ, των αποσπάσεων, οι οποίες λήγουν αυτοδικαίως ένα έτος μετά την έναρξη εφαρμογής αυτού, ήτοι στις 15- 4-2018.
Επιτρέπεται στους αποσπασμένους τακτικούς υπαλλήλους του δημοσίου και λοιπών φορέων εντός Γενικής Κυβέρνησης να μεταταχτούν με αίτησή τους στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι σε κενή οργανική θέση ή εάν δεν υπάρχει με μεταφορά της θέσης που κατέχουν, με την ίδια σχέση εργασίας και με διατήρηση τυχόν προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές, β. Διατηρούνται σε ισχύ διατάξεις για αποσπάσεις:
-σε πολιτικά γραφεία, γραφεία βουλευτών, αιρετών, κόμματα κ.λπ., στις Γενικές Γραμματείες Πρωθυπουργού, Κυβέρνησης και Συντονισμού,
-στο γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και στα ελεγκτικά σώματα για θέσεις επιθεωρητών – ελεγκτών,
-στη ΜΟΔ. Α.Ε., σε υπηρεσίες συντονισμού / διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων καθώς και σε φορείς της Ε.Ε., τη ΜΕΑ και διεθνείς οργανισμούς,
-στις Ενώσεις Δήμων, Περιφερειών, τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης κ.λπ.

γ. Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη για τη διενέργεια μετάταξης / απόσπασης που αντίκειται στους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που θέτει το ΕΣΚ.
Επίσης, καταργούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, που προβλέπουν την προηγούμενη έκδοση εγκριτικής απόφασης σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006 για τη διενέργεια μετατάξεων (αρθρ. 68 παρ.1, ν.4002/2011), καθώς και τη δυνατότητα διενέργειας μετατάξεων, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, χωρίς την ύπαρξη κενής θέσης αλλά με μεταφορά της οργανικής θέσης του ενδιαφερομένου (αρ. 35 παρ. 5, ν.4024/2011).    (άρθρα 18 – 19)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

α. Προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις των προσώπων, που στελεχώνουν τις μνημονευόμενες με τα άρθρα 6 παρ.1 και 2 και 8 παρ.1 του ν. 4369/2016 θέσεις (Διοικητικών και Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμματέων Υπουργείων, Τομεακών και Ειδικών Τομεακών Γραμματέων των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, καθώς και των Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διοικητών, Αναπληρωτών Διοικητών, Υποδιοικητών και των εν γένει επικεφαλής των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

β. Προβλέπονται ασυμβίβαστα κατά την άσκηση των καθηκόντων των ως άνω προσώπων και αναφέρονται οι ειδικότερες περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων.
Σε περίπτωση παράβασης των σχετικών υποχρεώσεων, τα πρόσωπα αυτά εκπίπτουν αυτοδικαίως από τη θέση τους, κατόπιν διαπιστωτικής πράξης του αρμόδιου Υπουργού ή έκδοσης των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, κατά περίπτωση.

γ. Ορίζονται οι υποχρεώσεις των εν λόγω προσώπων μετά τη λήξη των καθηκόντων τους και καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασής τους, μεταξύ των οποίων προβλέπεται η επιβολή, με υπουργική απόφαση, προστίμου που ισούται με το διπλάσιο των αποδοχών και αποζημιώσεων, που έλαβε το πρόσωπο κατά τη διάρκεια της θητείας του. (άρθρα 20-23)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

1.    Επανακαθορίζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγράφων στο Δημόσιο Τομέα και ρυθμίζονται σχετικά θέματα. Ειδικότερα:

α. Ορίζεται ότι, όλες οι διαδικασίες για την έκδοση διοικητικών πράξεων και λοιπών εγγράφων από τους φορείς του δημοσίου πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. Εξαιρέσεις από την ανωτέρω ρύθμιση δύναται να ορισθούν με κ.υ.α..

Η αντίστοιχη διαδικασία μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα και τρίτων, φυσικών και νομικών προσώπων επιτρέπεται να πραγματοποιείται με χρήση Τ.Π.Ε., υπό τις οριζόμενες επιφυλάξεις.

β. Προβλέπεται η λειτουργία κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε.), το οποίο παρέχεται ως υπηρεσία σε όλους τους φορείς του Δημοσίου, με μέριμνα των οριζόμενων αρμόδιων φορέων. Κάθε φορέας του Δημοσίου μεριμνά για την ένταξή του στο κεντρικό Σ.Η.Δ.Ε., καθώς και για την απόκτηση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής από την Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (Α.Π.Ε.Δ.). Καθορίζεται ειδική ρύθμιση για τους φορείς οι οποίοι διαθέτουν ήδη Σ.Η.Δ.Ε.. Τα κοινά πρότυπα διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας των Σ.Η.Δ.Ε., καθώς και λοιπά συναφή θέματα καθορίζονται με κ.υ.α.

γ. Ορίζονται οι Υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τη διατύπωση των σχετικών προτύπων και το συντονισμό της εφαρμογής των προτεινόμενων ρυθμίσεων, καθώς και για την υποστήριξη των φορέων του δημοσίου τομέα.

δ. Καθορίζεται η έναρξη ισχύος των ανωτέρω ρυθμίσεων για το σύνολο των Υπουργείων (η 1-7-2017 με δυνατότητα παράτασης έως 1-1-2018 σε εξαιρετικές και ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις) και τους υπόλοιπους φορείς του δημοσίου (προσδιορίζεται με υπουργική απόφαση το αργότερο έως 31-12-2018).    (άρθρο 24)

2.     α.    Επαναπροσδιορίζονται τα ποσοστά ειδικών κατηγοριών προσωπικού (ομογενείς, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι κ.λ.π.) και προστίθενται νέες κατηγορίες (άτομα με αναπηρία συγκεκριμένων κατηγοριών) στο σύστημα προσλήψεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ι.δ.α.χ. που προσλαμβάνεται στους φορείς του Δημόσιου Τομέα όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του ν.2190/1994, καθώς και σε επιχειρήσεις ο.τ.α., δημόσιες επιχειρήσεις, θυγατρικές αυτών και θυγατρικές τραπεζών.
Καθορίζεται ο τρόπος κατανομής των ανωτέρω θέσεων στους οικείους φορείς.

β. Ορίζεται η υποχρέωση των δημοσίων υπηρεσιών, των ν.π.δ.δ., των ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού και των οριζόμενων φορέων του δημόσιου τομέα να προσλαμβάνουν τυφλούς πτυχιούχους των οικείων σχολών στο 80% των κενών θέσεων τηλεφωνητών και υπαλλήλων παροχής πληροφοριών καθώς και ένα (1) δικηγόρο με αναπηρία, κατά τα οριζόμενα.

γ. Ρυθμίζονται θέματα κάλυψης των ανωτέρω θέσεων, προσαύξησης της συνολικής βαθμολογίας κατά τη συμμετοχή υποψηφίων στις σχετικές διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ι.δ.ο.χ., τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λοιπά συναφή θέματα και ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος των ανωτέρω.    (άρθρο 25)

3.    Επανακαθορίζονται θέματα σχετικά με τον έλεγχο γνησιότητας δικαιολογητικών που προσκομίζει το προσωπικό το οποίο διορίζεται ή προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2190/1994 ή με διατάξεις εκτός του νόμου αυτού, καθώς και των δικαιολογητικών των οριζόμενων κατηγοριών ιατρικού προσωπικού.
Η προκαλούμενη κατά τον έλεγχο γνησιότητας των δικαιολογητικών δαπάνη βαρύνει το φορέα που διενεργεί τον εν λόγω έλεγχο. (άρθρο 26)

4.    Συνιστάται, στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Διεύθυνση Αρχείων Δημόσιας Διοίκησης, η διάρθρωση της οποίας θα καθοριστεί με το π. δ/γμα του Οργανισμού του εν λόγω Υπουργείου και καθορίζονται οι αρμοδιότητές της (τήρηση υπηρεσιακών αρχείων της Δημόσιας Διοίκησης κ.λπ.).    (άρθρο 27)

5.    Αναγνωρίζεται, στους επιλαχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ έτους 1995, για την βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξή τους, το χρονικό διάστημα από 1-1-1997 ή από την ημερομηνία διορισμού επιτυχόντος στον εν λόγω διαγωνισμό έως την ημερομηνία διορισμού τους, οι οποίοι διορίστηκαν, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 20 παρ.22 του ν. 2738/1999, σε κενές ή συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις φορέων του άρθρου 14 του ν.2190/1994, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 26 παρ.2 του ν.4354/2015 (αναστολή, μέχρι 31-12-2017, της μισθολογικής εξέλιξης των υπηρετούντων υπαλλήλων).    (άρθρο 28)

6.    Τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007) και ειδικότερα:

α. Ορίζεται ρητά ότι, η μη εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων αποτελεί κώλυμα διορισμού για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους δημοτικούς και κοινοτικούς υπαλλήλους, εφόσον αυτές δεν έχουν εκπληρωθεί κατά το χρόνο διορισμού του υπαλλήλου.

β. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Γ ενικών Διευθύνσεων, η οποία διενεργείται, εφεξής, με κ.υ.α., με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

γ. Προβλέπεται η χορήγηση άδειας, με αποδοχές έως τέσσερις (4) ή έξι (6) εργάσιμες μέρες ανά έτος, κατά περίπτωση, στους δημοσίους, δημοτικούς και κοινοτικούς υπαλλήλους, σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων αυτών.
(άρθρα 29-31)

7.    Προβλέπεται η υποχρέωση των αρμόδιων οργάνων, για το διορισμό ή πρόσληψη μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας ι.δ.α.χ. στους φορείς του δημοσίου τομέα να προβούν στη δημοσίευση των αντίστοιχων πράξεων εντός της ρητά οριζόμενης προθεσμίας. Η μη τήρηση της προθεσμίας αυτής συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, κατά τα οριζόμενα στον Υπαλληλικό Κώδικα.    (άρθρο 32)

8.    Μετατίθεται, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, η εγγραφή των επιτυχόντων στις εξετάσεις εισαγωγής ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, καθώς και όσων επιτύχουν στις ανωτέρω εξετάσεις κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.    (άρθρο 33)

9.    Προβλέπεται η μετάταξη υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας εκπαιδευτικών – εμπειροτεχνιτών του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι εξαιρέθηκαν από τη διαθεσιμότητα (άρθρο 90 του ν.4172/2013) και μετατάχθηκαν σε θέσεις κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, σε συνιστώμενες, με απόφαση του οικείου οργάνου διοίκησης, θέσεις της κατηγορίας και ειδικότητας, που κατείχαν πριν από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου.    (άρθρο 34)

10.α. Καθορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος των πινάκων προακτέων κατά την πρώτη εφαρμογή του συστήματος προαγωγών των υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα.
β. Επανακαθορίζονται τα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό, για όσους διορίζονται εφεξής στην ειδικότητα της ιχθυολογίας.
γ. Ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με τη μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Περιφερειάρχη» της έκδοσης αδειών σχετικά με την πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή τους, στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς της Ε.Ε.    (άρθρα  35-37)

ΙΙ.α. Επιτρέπεται η πρόσληψη στην «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» ειδικού επιστημονικού προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ι.δ.ο.χ. τριετούς διάρκειας, οι οποίες μπορεί να ανανεώνονται μία μόνο φορά.

β. Οι εν λόγω συμβάσεις, οι οποίες συνάπτονται σύμφωνα με τον Κανονισμό της ανωτέρω Εταιρείας, δεν δύναται να μετατραπούν σε συμβάσεις αορίστου χρόνου ή να θεωρηθεί ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του προαναφερόμενου φορέα. Το προβλεπόμενο στον Κανονισμό της Κοινωνίας της Πληροφορίας διοικητικό και λοιπό προσωπικό προσλαμβάνεται μέσω ΑΣΕΠ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.    (άρθρο 38)

12.    Ορίζεται η Διεύθυνση Οργανωτικών Μεταρρυθμίσεων του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αρμόδια για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της συσταθείσας με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν.4314/2014 Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ.    (άρθρο 39)

13.    Παρέχεται η δυνατότητα μετάταξης του προσωπικού που απασχολείται με συμβάσεις εργασίας ι.δ.α.χ. στην «Ηλεκτρομηχανική Κύμης Ε.Π.Ε.» σε υφιστάμενες κενές ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, σε συνιστώμενες θέσεις σε υπηρεσίες του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού, των ν.π.δ.δ., καθώς και των ν.π.ι.δ., εφόσον υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες στους φορείς αυτούς.
Περαιτέρω, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία των εν λόγω μετατάξεων. (άρθρο 40)

Πηγή: www.taxheaven.gr