Έγγραφο προς κα Σαββαΐδου για ελεγκτές βεβαίωσης και είσπραξης

07/01/2015

Έγγραφο του Συλλόγου Εφοριακών Ν. Θεσσαλονίκης – Κιλκίς – Χαλκιδικής

Θέμα: Προβλήματα και δυσχέρειες – Προτάσεις στο έργο των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους

Διαβάστε το έγγραφο εδώ.