ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. 14.7.2016

18/07/2016

Διαβάστε την απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε. εδώ