Επιστολή προς κ. Τσακαλώτο για την αναδρομική προσωπική διαφορά

Επιστολή προς κ. Τσακαλώτο για την αναδρομική προσωπική διαφορά

Κύριε Υπουργέ,

Πληροφορηθήκαμε για την τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία η χορήγηση της προσωπικής διαφοράς της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 4304/2015(Α΄ 176) παρατείνεται και συμπεριλαμβάνει τους υπαλλήλους που θα διορισθούν ή θα μεταταγούν στο εν λόγω Υπουργείο μέχρι 31.3.2019.

Αιτούμαστε ανάλογη μεταχείριση και για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, της ΑΑΔΕ και των λοιπών φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 45 του Ν. 4569/2018 που θα διορισθούν ή θα μεταταγούν μέχρι 31.3.2019.

Η συμπερίληψη και των δικών μας υπαλλήλων στην ανωτέρω τροπολογία είναι δίκαιη και αποκαθιστά την άνιση και άδικη μεταχείριση που διαφαίνεται από την παραπάνω τροπολογία.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΕ-ΔΟΥ

           Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

          ΕΙΡΗΝΗ ΥΦΑΝΤΗ                                                             ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΤΥΕ

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ                                  ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΤΣΙΚΑ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΣΥΟ

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΝΤΟΥΜΑΣ                                   ΚΩΝ/ΝΑ ΛΙΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ