Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.

22/05/2017

poedoy

Δείτε και κατεβάστε την πρόσκληση και την αίτηση υποψηφιότητας εδώ