ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 05.08.2016

poedoy

19/08/2016

poedoy

Διαβάστε την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων εδώ