ΥΠΕΡΕΞΟΥΣΙΕΣ ΣΕ ΝΕΟ ΥΠΕΡ-ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ: Θα συντονίζει πέντε υπηρεσίες!!!

neo sdoe

18/01/2018

neo sdoe 

Στη δημιουργία ενός υπερ-οργάνου για τον συντονισμό και την βελτίωση της αποτελεσματικότητας όλων των υπηρεσιών που έχουν σαν αντικείμενο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών.

Στο πλαίσιο του πολυνομοσχεδίου ψηφίστηκαν διατάξεις που καθορίζουν τη δημιουργία του νέου “διευθυντηρίου” κατά της φοροδιαφυγής στο οποίο θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από τις πέντε πολύ σημαντικές υπηρεσίες που διαθέτει η πολιτεία στο πεδίο του οικονομικού και φορολογικού ελέγχου.

 

Το νέο υπερ-όργανο, δημιουργείται για πρώτη φορά με στόχο τον καλύτερο συντονισμό υπηρεσιών, κάθε μια από τις οποίες έχει το δικό της επιχειρησιακό σχέδιο και αρμοδιότητες. Το αποτελέσματα της πολυδιάσπασης του φορολογικού ελέγχου είναι πολλές φορές να γίνονται επικαλύψεις και να παρουσιάζονται προβλήματα δυσλειτουργίας.

 

Πιο συγκεκριμένα, το νέο συντονιστικό όργανο που θα λειτουργεί υπό την εποπτεία του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, θα είναι 8μελές και θα αποτελείται από:

 

– Ένα εισαγγελικό λειτουργό που θα λειτουργεί ως πρόεδρος.  Ορίζεται από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος τον οποίο και επικουρεί στο έργο του.

– Δυο εκπροσώπους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

– Δυο εκπροσώπους της Διεύθυνσης Ειδικών Οικονομικών Ερευνών, του ελεγκτικού οργάνου της οικονομικής εισαγγελίας που συστήνεται με το πολυνομοσχέδιο.

– Έναν εκπρόσωπο του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

– Έναν εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας.

– Έναν εκπρόσωπο της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και την Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας. 

 

Στις αρμοδιότητες του νέου συντονιστικού για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του Οικονομικού Εγκλήματος περιλαμβάνεται:

 

– Η καλύτερη οργάνωση των φορολογικών ελέγχων προκειμένου να μην υπάρχουν επικαλύψεις μεταξύ των ελέγχων που θα διενεργεί η νέα ελεγκτική δομή υπό τους οικονομικούς εισαγγελείς ( Διεύθυνση Ειδικών Οικονομικών Ερευνών) με τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

– Η υποβολή εισηγήσεων προς την οικονομική εισαγγελία έτσι ώστε να γίνεται η όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική προτεραιοποίηση των ποινικών υποθέσεων φορολογικού χαρακτήρα που θα ελέγχει η Διεύθυνση Ειδικών Οικονομικών Ερευνών.

– Η παρακολούθηση της πορείας των πολύ σημαντικών ποινικών υποθέσεων φοροδιαφυγής και εγκλημάτων φοροδιαφυγής που ζημιώνουν το ελληνικό δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

– Η παρακολούθηση της έγκαιρης διαβίβασης των πορισμάτων της υπό τους οικονομικούς εισαγγελείς  Διεύθυνσης Ειδικών Οικονομικών Ερευνών στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που θα είναι αρμόδιες να επιβεβαιώσουν ή να απορρίψουν τεκμηριωμένα τα αποτελέσματα των ελέγχων που διεξήγαγε ο ελεγκτικός βραχίονας της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος.

– Η παρακολούθηση της έγκαιρης σύνταξης των μηνυτήριων αναφορών για τα εγκλήματα φοροδιαφυγής.

– Η αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών που θα συμμετέχουν στο συντονιστικό όργανο.

– Το συντονιστικό όργανο δεν θα μπορεί να συμμετέχει στην προτεραιοποίηση των υποθέσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

 

Πηγή: www.capital.gr