Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε.

07/09/2017

poedoy

Δείτε και κατεβάστε την πρόσκληση και την αίτηση υποψηφιότητας εδώ