ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ – ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

poedoy

09/08/2016

poedoy

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 5.8.2016 εδώ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 5.8.2016 εδώ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 4.8.2016 εδώ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 5.8.2016 εδώ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 5.8.2016 εδώ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 5.8.2016 εδώ