ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΣΤΙΣ 29.6.2023

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙ Η ΑΔΕΔΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΘΕΟΧΑΡΗ

Αθήνα 3.7.2023

                                                                                                            Αρ. Πρωτ.: 2265

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΣΤΙΣ 29.6.2023

Την ΠΕΜΠΤΗ 29.6.2023 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της  Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ-ΔΟΥ με τον Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλή και με Υπηρεσιακούς παράγοντες.

Τα θέματα που συζητήθηκαν είναι τα παρακάτω:

 1. Σχετικά με τις προτάσεις που είχε κάνει η ΠΟΕ -ΔΟΥ πάνω στις κανονιστικές για την κινητικότητα στην ΑΑΔΕ και στα περιγράμματα ειδικής βαρύτητας οι διορθώσεις που έγιναν αποδεκτές από την Διοίκηση ήταν οι εξής :

Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

 • Αυξήθηκε ο αριθμός των υπηρεσιών προτίμησης που μπορεί να δηλώσει ο υπάλληλος για μετάθεση από 3 σε 4.
 • Αυξάνεται ο αριθμός μορίων που δίνονται για τα κοινωνικά κριτήρια (Οικογενειακά κριτήρια και λόγοι υγείας) κατά 50 % προκειμένου να προκύψει ισορροπία στην συνολική μοριοδότηση.
 • Επίσης κατέστη σαφές ότι η υποχρεωτική απόσπαση θα γίνεται μόνο για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών όπως προβλέπει το άρθρο 68 του Δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα και όταν μία προκήρυξη καθίσταται άγονη (δυνητικό). Δεν θα μπορεί να ξαναγίνει υποχρεωτική απόσπαση για μία τριετία, ενώ ο Δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας προβλέπει διετία.
 • Ζητήσαμε στην αρχή κάθε έτους να κοινοποιούνται στους υπαλλήλους το σύνολο και οι κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν στις υπηρεσίες μας το οποίο οι αρμόδιοι Υπηρεσιακοί παράγοντες το βλέπουν θετικά και δεσμεύτηκαν να το εξετάσουν σοβαρά.
 • Για το ζήτημα της λήψης άδειας ανατροφής και την αλλαγή του αρ.1 παρ.10β που ζητήσαμε, η απάντηση ήταν ότι έγινε σχετικό ερώτημα στο ΝΣΚ και η απάντηση ήταν αρνητική. Ζητήσαμε να μας δοθεί άμεσα η απάντηση (που περιέχει και την ερώτηση) όταν επιδοθεί, για να κινηθούμε με κάθε τρόπο προς την επίλυση του προβλήματος.

Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΉΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  

 • Θα εξεταστεί το αίτημα μας παράλληλα με τις εξετάσεις για την απόκτηση της ΘΕΕΒ να υπάρξει μία πρόβλεψη για όσους συμμετέχουν σε προληπτικούς ελέγχους και σε όσους έχουν ακολουθήσει το πρόγραμμα ελεγκτικής στην ΦΟΤΑ. Ζητήσαμε να προσμετρώνται και αυτά ίσως με ένα ποσοστό πάνω στον βαθμό της γραπτής εξέτασης. Η Υπηρεσία δεσμεύτηκε να το εξετάσει. Επίσης ζητήσαμε να υπολογίζεται και η παλαιότερη ελεγκτική εμπειρία των συναδέλφων η οποία όμως δεν είναι εύκολο να πιστοποιηθεί με ακρίβεια και να αποδοθεί δίκαια.
 • Οι πίνακες κατάταξης όλων των υποψηφίων θα κοινοποιούνται ηλεκτρονικά όμως με κωδικό.
 • Στο αίτημά μας η βάση του 50 στην γραπτή δοκιμασία να κατέβει στο 40 μας απάντησαν ότι θα εξετάσουν με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει, όμως διευκρίνισαν ότι τα θέματα της εξέτασης που θα είναι με την μορφή ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών όπως άλλωστε προβλέπει και η κανονιστική θα είναι απλά και πολύ βατά.
 • Επίσης προβλεπόταν στην κανονιστική ότι αν κάποιος ήταν επιτυχών στην γραπτή δοκιμασία αλλά υπηρετούσε σε υπηρεσία που είχε στελέχωση κάτω του 65% δεν θα συμπεριλαμβανόταν στο πίνακα κατανομής. Αυτή η διάταξη μετά από αίτημά μας καταργήθηκε. Έτσι και οι υπάλληλοι και αυτών των υπηρεσιών θα μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στις εξετάσεις.
 • Μειώθηκε ο υποχρεωτικός χρόνος παραμονής στο περίγραμμα του Βοηθού ελεγκτή από 3 έτη σε 2, με δύο αξιολογήσεις πάνω του 85%.
 • Η λέξη δύναται να καταταγεί στην ανώτερη βαθμίδα ΘΕΕΒ (δηλαδή από Βοηθός Ελεγκτή σε Ελεγκτή) αντικαθίσταται από την λέξη κατατάσσεται.
 1. Τέθηκε από την Ομοσπονδία το θέμα των περιγραμμάτων θέσης των ταμιών στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και ζητήσαμε να πάρουν και όλοι οι ταμίες το περίγραμμα του έμπειρου υπαλλήλου των 600 ευρώ.

Η απάντηση που πήραμε ήταν ότι όσοι ταμίες έχουν ταυτόχρονα την διαχείριση και το ταμείο παρακαταθηκών θα ενταχθούν στο περίγραμμα των 600 ευρώ ενώ όσοι έχουν μόνο την διαχείριση για να γίνει αυτό θα πρέπει να ασκήσουν παράλληλα καθήκοντα.

 1. Τέθηκε το θέμα της διεκδίκησης και για την ΑΑΔΕ της προσωπικής διαφοράς που δόθηκε στο ΥΠΟΙΚ. Ο Διοικητής απάντησε ότι θεωρεί αυτονόητο να δοθεί και στην ΑΑΔΕ και θα το ζητήσει από την νέα Πολιτική Ηγεσία.
 2. Συζητήθηκε το θέμα του BONUS που δόθηκε στο ΥΠΟΙΚ το οποίο ήταν ικανοποιητικό και δόθηκε οριζόντια σε όλους τους υπαλλήλους και διεκδικήσαμε ανάλογο ποσό και για την ΑΑΔΕ. Ο Διοικητής αφού συμφώνησε ότι έπρεπε να δοθεί και στην ΑΑΔΕ ανέφερε ότι ο νόμος ορίζει ασφυκτικά πλαίσια και ότι θα γίνει μια συζήτηση και γιαυτό το θέμα με την νέα Πολιτική Ηγεσία. Επίσης επειδή τονίσαμε ότι σε πολλές περιπτώσεις οι στόχοι αυτοαναιρούνται και αλληλοσυγκρούονται ενημερωθήκαμε ότι ετοιμάζεται διαφορετική στοχοθεσία για το 2024 σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια όπου θα υπάρχουν συντελεστές βαρύτητας και προτεραιοποίησης των στόχων.
 3. Για το ΚΕΒΕΙΣ Αττικής και Θεσσαλονίκης, του οποίου η λειτουργία έχει ορισθεί για την 4.9.2023 εκφράσαμε την αντίθεσή μας όπως έχει διατυπωθεί στην επιστολή που του στείλαμε, όμως ο Διοικητής  ανέφερε ότι η βούλησή του είναι να προχωρήσει η διαδικασία. Όσο αφορά για τον χρόνο έναρξης είπε ότι έχει τη διαβεβαίωση από υπηρεσιακούς παράγοντες ότι η υπηρεσία θα είναι  έτοιμη την  συγκεκριμένη ημερομηνία  προκειμένου να λειτουργήσει, διαφορετικά  η λειτουργία της θα πραγματοποιηθεί όταν θα είναι  πλήρως έτοιμη. Έγινε συζήτηση και για το κτίριο που έχει επιλεγεί για την λειτουργία του ΚΕΒΕΙΣ  όπου από την πλευρά μας τονίσαμε την αντίθεση μας με το επιλεχθέν κτίριο λόγω δύσκολης προσβασιμότητας. Στο κτίριο αυτό θα συγκεντρωθούν συνάδελφοι από όλη την Αττική και για τον λόγο αυτό το κτίριο θα πρέπει να έχει εύκολη πρόσβαση. Προτείναμε το κτίριο της Λιοσίων που είναι πάνω στο σταθμό metro  της Αττικής και τον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, ένα κτίριο που έχει πολύ εύκολη πρόσβαση, στο οποίο όμως αυτή την στιγμή βρίσκεται η ΓΔΟΥ και θα είναι ελεύθερο του χρόνου τον Ιούνιο. Μας απάντησε ότι η μεταρρύθμιση του ΚΕΒΕΙΣ δεν μπορεί να πάει τόσο πίσω και το ξαναβλέπουμε σε δεύτερη φάση.   Από την συζήτηση προέκυψε ότι βρέθηκε κτίριο για το ΚΕΦΟΚ το οποίο όμως δεν έχει κλείσει γιατί γίνεται ο έλεγχος καταλληλόλητας από την  Κτηματική Υπηρεσία και το οποίο είναι σε απόσταση 50 μ. από τον σταθμό Λαρίσης του metro. Επίσης κατά την διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε ότι για την Αθήνα και Θεσσαλονίκη εξετάζεται και η δημιουργία κέντρου συμμόρφωσης για εργασίες των τμημάτων συμμόρφωσης των ΔΟΥ που μπορεί να γίνονται κεντρικά όμως είπε ο Διοικητής ότι αυτό δεν είναι του παρόντος.
 4. Για την ψηφιοποίηση τέθηκαν θέματα λειτουργίας των προγραμμάτων π.χ του my property κ.α. Απάντησε ότι στην ψηφιοποίηση γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και έχει δοθεί προτεραιότητα στην ψηφιοποίηση η οποία άλλωστε είναι και απαιτούμενο για την λειτουργία των νέων υπηρεσιών. Υπάρχουν προβλήματα και ελλείψεις, όμως γίνεται μια εντατική προσπάθεια αυτή την στιγμή δουλεύοντας πολλά και ταυτόχρονα.
 5. Τέθηκε θέμα για τα οδοιπορικά έξοδα των ελεγκτών π.χ του ΚΕΜΕΕΠ,ΚΕΦΟΜΕΠ,ΕΛΚΕ. Ο Γενικός Διευθυντής είπε ότι θα εξετάσει το θέμα.
 6. Για τις νέες προσλήψεις και το θέμα της πρόσληψης όλων όσων έχουν πιάσει την βάση του 50, απάντησε ότι η διάταξη ισχύει για την πλήρωση των κενών θέσεων που προέκυψαν από τον διαγωνισμό και για περαιτέρω προσλήψεις από αυτόν τον διαγωνισμό απαιτείται νέα διάταξη που πιθανόν να έχει και θέματα αντισυνταγματικότητας.
 7. Ρωτήσαμε και για τους ΙΔΟΧ συναδέλφους που υπηρετούν με βάση το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης για τριετή θητεία και οι οποίοι έχουν μάθει τα αντικείμενα, είναι έτοιμοι για να προσφέρουν άμεσα τις υπηρεσίες τους όπως ήδη τις προσφέρουν και δεν χρειάζονται εκπαίδευση και χρόνο προσαρμογής. Μας απάντησαν ότι εφόσον το πρόγραμμα συνεχιστεί, η πρόθεση της Υπηρεσίας είναι να ζητηθεί να ανανεωθεί η θητεία των ήδη υπηρετούντων συναδέλφων.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΔΩ