ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ Β΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. 13 – 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

poedoy

19/12/2016

poedoy

Δείτε και κατεβάστε τις αποφάσεις του Β΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου της ΓΓΔΕ εδώ