ΠΟΕ-ΔΟΥ: Πρόσκληση Γενικού Συμβουλίου την ΤΕΤΑΡΤΗ 21.04.2021 και ώρα 09:30πμ

Γενικό Συμβούλιο ΠΟΕ-ΔΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΕ-ΔΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 9.3.2022

Αθήνα  16.04.2021

Αρ. Πρωτ : 1845

 

                          ΠΡΟΣ : Τα Μέλη του Γενικού Συμβούλιου της ΠΟΕ- ΔΟΥ

ΚΟΙΝ:   Τα Δ.Σ. των Συλλόγων Εφοριακών όλης της χώρας

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η       

Παρακαλούμε να συμμετέχετε στην συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου την ΤΕΤΑΡΤΗ 21.4.2021 και ώρα 9:30 π.μ. που θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Ενημέρωση-τρέχοντα θέματα.
  2. Μισθολόγιο.
  3. Αξιολόγηση.
  4. Εκλογές Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
  5. Αντικατάσταση Προέδρου Φορολογικής Επιθεώρησης.
  6. Λήψη απόφασης για οικονομική ενίσχυση της οικογένειας του Πέτρου Ξανθόπουλου.
  7. Ψηφιακή οργάνωση Ομοσπονδίας.
  8. Απολογισμός 2020 -Προϋπολογισμός 2021.

9.Έγκριση αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής από 4.3.2021 έως 19.4.2021.

  1. Έγκριση μικροδαπανών από 1.1.2021 έως 31.3.2021