ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ κ. ΠΙΤΣΙΛΗ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΝ 12.11.2021

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ κ. ΠΙΤΣΙΛΗ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΝ 12.11.2021

Την Παρασκευή 12.11.2021  πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ – ΔΟΥ με τον Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλή.

Από την πλευρά της ομοσπονδίας μας τέθηκαν τα εξής :

  1. Διαμαρτυρηθήκαμε διότι για άλλη μία φορά στάλθηκαν στις ΔΟΥ διάφορες λίστες με παραγραφές προς επεξεργασία με μεγάλη καθυστέρηση (ΜΥΦ, αναδρομικά, εισοδήματα εξωτερικού, τέλη κυκλοφορίας κλπ). Παρόλο που ο όγκος είναι πράγματι μικρότερος από άλλες χρονιές, δεδομένης της έλλειψης προσωπικού, τονίσαμε την ανησυχία των συναδέλφων μας και την ασφυκτική πίεση που δέχονται πάλι λίγο πριν το τέλος της χρονιάς. Ζητήσαμε να μην επαναληφθεί το φαινόμενο και όλα αυτά να στέλνονται εγκαίρως ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για την διεκπεραίωσή τους.
  2. Εκφράσαμε την αντίθεσή μας στην φημολογούμενη «αναδιοργάνωση» των υπηρεσιών και επισημάναμε ότι οι φήμες έχουν δημιουργήσει αναστάτωση στις ΔΟΥ και ειδικά στα τμήματα εσόδων. Ζητήσαμε προσλήψεις προσωπικού και εκφράσαμε την ανησυχία μας για το πλήθος των αναμενόμενων συνταξιοδοτήσεων.

Ζητήσαμε, επίσης, τα αιτήματα των πολιτών να μην στέλνονται στα υπηρεσιακά e-mail των συναδέλφων και η είσοδος των πολιτών στις ΔΟΥ να γίνεται αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού.

  1. Διαμαρτυρηθήκαμε έντονα για τα φαινόμενα των άδικων και απαράδεκτων αξιολογήσεων του 2018 από ορισμένους Προϊσταμένους και ζητήσαμε να μην ληφθεί υπ΄ όψη πουθενά η συγκεκριμένη αξιολόγηση, να δοθεί η δυνατότητα ένστασης και να προβλέπεται αιτιολόγηση σε κάθε βαθμολογία για τις μελλοντικές αξιολογήσεις.
  2. Ζητήσαμε βελτιώσεις στα περιγράμματα θέσης και συγκεκριμένα σε αυτά που έχουμε επισημάνει ότι υπάρχουν αδικίες.
  3. Ζητήσαμε να επισπευσθούν οι μετατάξεις των καθαριστριών, επιμελητών κλπ σε ΔΕ που εκκρεμούν.
  4. Για τον τρόπο επιλογής στις θέσεις ειδικής βαρύτητας (έλεγχος -δικαστικό) προτείναμε αν οι θέσεις που προκηρύσσονται είναι περισσότερες από τους ενδιαφερόμενους να μην γίνονται εξετάσεις αλλά να επιλέγονται όλοι όσοι έχουν τα απαραίτητα προσόντα. Ειδικά για τους νέους συνάδελφους της 1Γ που παρακολούθησαν στην ΦΟΤΑ το ελεγκτικό σεμινάριο και δεν έχουν τοποθετηθεί σε τμήμα ελέγχου, να συνυπολογιστεί αυτή η εκπαίδευσή τους.
  5. Εκφράσαμε την αντίθεσή μας στις συγχωνεύσεις υπηρεσιών και έγινε ειδική αναφορά στο κλείσιμο της ΔΟΥ Γ΄ Πατρών, όπου επαναλάβαμε την θέση μας για αναβάθμισή της, επικαλούμενοι και την αντίδραση των τοπικών φορέων.

Ο κ. Διοικητής απάντησε τα εξής :

Για τις παραγραφόμενες λίστες ανέφερε ότι έγινε μια σοβαρή επεξεργασία ώστε να μην σταλθεί φέτος ο περσινός όγκος δουλειάς. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι υπολογίζεται ότι αντιστοιχούν είκοσι (20) υποθέσεις ανά υπάλληλο.

Υποστήριξε ότι στάλθηκαν νωρίτερα από άλλες χρονιές, δεν θα σταλούν άλλες φέτος και από του χρόνου η προσπάθεια είναι να φεύγουν νωρίτερα με στόχο να αφορούν δύο (2) χρόνια.

Για τις νέες προσλήψεις είπε ότι μέσα στο 2022 θα γίνει διαγωνισμός ΑΣΕΠ και θεωρεί ότι μέχρι το τέλος του 2022 θα έχουμε νέο προσωπικό.

Είπε ότι έχει γίνει τεράστια προσπάθεια ψηφιοποίησης των υπηρεσιών με μια νέα ψηφιακή πύλη ‘Μy aade’, που περιλαμβάνει «Τα αιτήματά μου» και «Τα ραντεβού μου». Στην πλειοψηφία των ΔΟΥ μπορεί ο πολίτης να ορίσει προσωπικό ραντεβού μέσω της  πλατφόρμας. Εξετάζεται από 1.1.2022 τα αιτήματα να υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής και όχι στα υπηρεσιακά e-mail.

Από 1.1.2022 σχεδιάζεται η είσοδος στις υπηρεσίες να γίνεται αποκλειστικά με ραντεβού. Εξετάζεται η εξεύρεση τρόπου για την διαλειτουργικότητα των συστημάτων για την πρόσβαση όλων των υπαλλήλων στα πληροφορικά συστήματα, ενώ θα εγκατασταθούν νέοι σταθεροί υπολογιστές από την αρχή του 2022.

Για την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών είπε ότι έχουμε το ίδιο μοντέλο από το 1850 και πρέπει να αποκτήσουμε ένα σύγχρονο μοντέλο, γι’ αυτό εξετάζουμε λύσεις σε βάθος χρόνου. Δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο αυτή την στιγμή.

Τα ελεγκτικά κέντρα σε Αθήνα – Θεσσαλονίκη θεωρούμε ότι θα ξεκινήσουν μέσα στο 1ο τρίμηνο του 2022.

Για την αξιολόγηση του 2018 ο κ. Διοικητής είπε ότι αξιολογούνται και οι αξιολογούντες και όσοι χρησιμοποίησαν συμπεριφορές που αδίκησαν συναδέλφους, έχουν εκθέσει οι ίδιοι τον εαυτό τους, είναι λυπηρό και άσχημο να έχουν βάλει 60 χωρίς αιτιολογία!!!

Έχουμε δρομολογήσει αλλαγές στην κλίμακα της βαθμολογίας, όπου πλέον έχουν μπει βήματα ανά πέντε μονάδες μέχρι το ενενήντα και μετά ανά δύο(το 2018 ήταν ανά 20).

Θα αποτιμήσουμε την κατάσταση, αφού διαπιστώσουμε σε πόσες υπηρεσίες παρουσιάστηκαν αυτά τα φαινόμενα. Θα γίνει συγκέντρωση των Προϊσταμένων για να δοθούν κατευθύνσεις.

Σε κάθε περίπτωση τόνισε ότι η αξιολόγηση του 2018 είναι πιλοτική και δεν θα μετρήσει πουθενά, ούτε στις κρίσεις Προϊσταμένων.

Ζήτησε από την Ομοσπονδία να του αναφέρουμε τις  υπηρεσίες που παρουσιάζονται τα  φαινόμενα των αδικιών.

Για τον τρόπο επιλογής στις θέσεις ειδικής βαρύτητας ανέφερε ότι «ωριμάζει από την πλευρά μας ο τρόπος που σκεφτόμαστε πως θα διαχειριστούμε τις θέσεις ειδικής βαρύτητας».

Θεωρεί εύλογο το αίτημα της σειράς 1Γ να προσμετρηθεί η εκπαίδευση που έχουν κάνει στη ΦΟΤΑ στο ελεγκτικό αντικείμενο. Επίσης ανέφερε ότι έχουν δρομολογηθεί και θα γίνουν το επόμενο διάστημα οι μετατάξεις σε ΔΕ των καθαριστριών και επιμελητών που εκκρεμούν.

Για την ΔΟΥ Γ΄ Πατρών ανέφερε ότι το πρόβλημα συνίσταται στο ότι δεν υπάρχει επαρκής αριθμός ελεγκτών που απαιτείται για τις ανάγκες της Αχαΐας και συνεπώς αποτελεί μονόδρομο η συγχώνευση.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

παρά τις διαβεβαιώσεις της Διοίκησης ότι η αξιολόγηση του 2018 είναι πιλοτική και δεν επηρεάζει πουθενά την εξέλιξη και την υπηρεσιακή πορεία κανενός συναδέλφου, η ΠΟΕ-ΔΟΥ με αίσθημα ευθύνης και αφουγκραζόμενη την αδικία που αισθάνεται ένας ικανός συνάδελφος που ξαφνικά αξιολογείται χαμηλότερα από αυτό που αξίζει και προσφέρει στην υπηρεσία του, καλεί τους συναδέλφους που αδικήθηκαν να υποβάλλουν αιτήσεις θεραπείας και αν το επιθυμούν να τις κοινοποιήσουν και στην Ομοσπονδία, ώστε να αναδείξουμε το πλήθος των προβλημάτων, όπως και τις υπηρεσίες που αυτά εντοπίζονται.

Kατεβάστε και εκτυπώστε το ενημερωτικό σημείωμα εδώ