ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

18/04/2017

poedoy

Δείτε και κατεβάστε την απόφαση του διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. εδώ