Το “βιβλιαράκι” οδηγιών της εφορίας για τη συμπλήρωση των δηλώσεων φυσικών προσώπων του φορολογικού έτους 2016.

to bibliaraki ths eforias gia tis dhlwseis 2016

07/04/2016

to bibliaraki ths eforias gia tis dhlwseis 2016

 

Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την ΑΑΔΕ οι οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2016.

 

Συνεχίζεται και φέτος ηπρο-συμπλήρωση της δήλωσης με στοιχεία που συλλέγονται ηλεκτρονικά από εργοδότες, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, ασφαλιστικά ταμεία, πιστωτικά ιδρύματα κ.λπ. Ωστόσο, είναι –σε κάθε περίπτωση– χρήσιμος ο έλεγχος της ορθότητας των προσυμπληρωμένων στοιχείων. Ειδικά στις περιπτώσεις ασυμφωνίας βεβαιώσεων αποδοχών σε μισθωτούς, συνταξιούχους ή επιτηδευματίες, οι φορολογούμενοι είναι προτιμότερονα απευθύνονται για διορθώσεις στους φορείς, που χορήγησαν τη βεβαίωση, πριν υποβάλλουν τη δήλωση.

 

Συνεχίζεται να προβλέπεται και φέτοςεπιπλέον μείωση φόρου μέχρι 2.100 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, για τα εισοδήματα, που φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών, τα οποία δεν υπερβαίνουν το ποσό των 20.000 ευρώ, αλλά χωρίς την υποχρέωση συμπλήρωσης αποδείξεων.

 

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότιστις ιατρικές δαπάνες περιλαμβάνεται και η δαπάνη για την αγορά φαρμάκων.

 

Ειδικά, οι μισθωτοί που δεν εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές του έτους 2016, λόγω οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη τους, ακόμα και αν δεν έχει γίνει επίσχεση εργασίας ή πτώχευση, και στους οποίους χορηγείται βεβαίωση αποδοχών στην οποία οι ανωτέρω ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές αναγράφονται σε διακεκριμένη σειρά, θα υποβάλουν δήλωση φόρου εισοδήματος χωρίς να δηλώσουν τις ανείσπρακτες αυτές δεδουλευμένες αποδοχές.

 

Για πρώτη φορά φέτος στην ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης, υπάρχει ηδυνατότητα συμπλήρωσης ενός ή δύο τραπεζικών λογαριασμών για τους άγαμους και έγγαμους / Μ.Σ.Σ.αντίστοιχα, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για αυτοματοποιημένους μελλοντικούς συμψηφισμούς / επιστροφές φόρων.

 

Με την υποβολή της δήλωσης, εφόσον δεν επιλεγεί για έλεγχο,προσδιορίζεται το καταβλητέο ποσό του φόρου ή το ποσό της επιστροφής και παρέχεται ενημέρωση αναλόγως, είτε για την ταυτότητα οφειλής και τις δόσεις, είτε για τη διαδικασία είσπραξης του επιστρεπτέου ποσού. Η πράξη προσδιορισμού του φόρου δεν θα αποστέλλεται ταχυδρομικά, αλλά θα δίνεται δυνατότητα για εκτύπωσή της.

 

Διαβάστε και κατεβάστε το βιβλιαράκι με τις οδηγίες  εδώ

 

Διαβάστε επίσης τα άρθρα:

– “ΟΔΗΓΟΣ για όλες τις ΑΛΛΑΓΕΣ και όλα τα ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ που αφορούν τις ΔΗΛΩΣΕΙΣ εισοδήματος ΦΥΣΙΚΩΝ προσώπων φορολογικού έτους 2016” εδώ

– “Οδηγίες συμπλήρωσης έντυπου Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2016” εδώ

– “Αλλαγές στο ΕΝΤΥΠΟ Ν (ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) φορολογικού έτους 2016 – Το νέο έντυπο οι διαφορές σε σχέση με το αντίστοιχο έντυπο του 2015 και οι λόγοι για τους οποίους επήλθαν οι αλλαγές” εδώ