Σε ιδιώτες η αξιολόγηση οφειλών προς το Δημόσιο και τα Ταμεία.

dhmosio

13/06/2016

dhmosio

Την πρόσληψη ιδιωτικής εταιρείας, η οποία θα αναλάβει την αξιολόγηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τόσο προς το Δημόσιο όσο και προς τα Ταμεία, προβλέπει το επικαιροποιημένο μνημόνιο που υπέγραψε η κυβέρνηση.

Η ιδιωτική εταιρεία θα έχει πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών και στις τραπεζικές τους καταθέσεις, που έχει στη διάθεσή της η εφορία, προκειμένου να διαπιστώσει την ποιότητα του χρέους. Δηλαδή η εταιρεία θα αναλάβει να ξεκαθαρίσει τα ληξιπρόθεσμα χρέη, προκειμένου να διαπιστωθεί ποια μπορούν να εισπραχθούν και ποια όχι. Σύμφωνα με το μνημόνιο, η φορολογική διοίκηση θα πρέπει να ξεκινήσει τις σχετικές διαδικασίες διαλογής των μεγάλων οφειλετών, με βάση την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων, έτσι ώστε να καθοριστεί η βιωσιμότητά τους και το κατά πόσον μπορούν να πληρώσουν τις οφειλές τους.

Η εταιρεία που θα αναλάβει το έργο θα δεσμεύεται από τους κανόνες εμπιστευτικότητας και μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016 οφείλει με βάση το συμβόλαιό της να καταθέσει το σχέδιο με τη δυναμική των οφειλετών, καθώς και τρόπους είσπραξης των ληξιπρόθεσμων χρεών.

Ταυτόχρονα, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων πρέπει εντός του μήνα να δημοσιοποιήσει τη λίστα με τους μεγάλους οφειλέτες του Δημοσίου, με χρέη άνω των 150.000 ευρώ. Αν και η λίστα θα έπρεπε να έχει αναρτηθεί μέχρι τον Μάιο του 2016, η φορολογική διοίκηση έχει δεσμευθεί ότι θα το πράξει μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Οι λίστες θα περιλαμβάνουν:

• Φυσικά πρόσωπα: ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, βασική οφειλή, συνεισπραττόμενα, σύνολο οφειλόμενου ποσού και παρατηρήσεις.

• Επιχειρήσεις: ΑΦΜ, επωνυμία, διεύθυνση έδρας, βασική οφειλή, συνεισπραττόμενα, σύνολο οφειλόμενου ποσού και παρατηρήσεις.

Με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, η φορολογική διοίκηση, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο μνημόνιο, θα πρέπει να λάβει σειρά μέτρων, όπως, για παράδειγμα, την αλλαγή της νομοθεσίας που διέπει τα πρόστιμα και τη δημιουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος συλλογής φόρων και ληξιπρόθεσμων οφειλών. Ταυτόχρονα, μέχρι τα τέλη Ιουνίου, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα πρέπει να έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες ελέγχου αδήλωτων εισοδημάτων ελέγχοντας τραπεζικές συναλλαγές και καταθέσεις Ελλήνων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Σε κάθε περίπτωση οι πιστωτές της χώρας αποκλείουν διατάξεις αμνηστίας των φοροφυγάδων, ωστόσο δεν αποκλείουν την παροχή κινήτρων για την αποπληρωμή των φόρων που οφείλουν.

Ειδικότερα μέχρι τα τέλη του μήνα η φορολογική διοίκηση θα πρέπει να:

• Τροποποιήσει το καθεστώς απαλλαγής των μικρών επιχειρήσεων από τον ΦΠΑ. Η ΓΓΔΕ πρέπει να παρουσιάσει μελέτη για τις επιπτώσεις της αύξησης του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στα 25.000 ευρώ.

• Ετοιμάσει ολοκληρωμένο σχέδιο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Θα πρέπει να αναζητηθούν αδήλωτα εισοδήματα, μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλων φορέων.

• Θεσπίσει πρόγραμμα αποκάλυψης αδήλωτων εισοδημάτων, με την επιβολή κυρώσεων αλλά και με τη χορήγηση κινήτρων για την πληρωμή των οφειλών.

• Αντλήσει στοιχεία από τις φορολογικές αρχές των χωρών της Ε.Ε., ώστε να παρέχουν στοιχεία για τα περιουσιακά στοιχεία των Ελλήνων.

• Καταθέσει νομοσχέδιο για την ενεργοποίηση των ηλεκτρονικών πληρωμών εντός του τρέχοντος μηνός.

• Καταθέσει νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου στα καύσιμα και στα καπνικά προϊόντα.

Πηγή: www.kathimerini.gr