Το προσχέδιο του νόμου για την μετατροπή της Γ.Γ.Δ.Ε. σε “Ανεξάρτητη Αρχή”.

ggde1

13/05/2016

ggde1

Διαβάστε το προσχέδιο του νόμου για την μετατροπή της Γ.Γ.Δ.Ε. σε “Ανεξάρτητη Αρχή” εδώ