ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ: Τα νέα όρια συνταξιοδότησης για όλους από 1/1/2018 (Αναλυτικοί πίνακες & παραδείγματα).

plhrhs syntaxiodotikos odhgos

22/01/2018

plhrhs syntaxiodotikos odhgos

Νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ισχύουν από την 1η/1/2018 για τους ασφαλισµένους όλων των Ταµείων που συµπληρώνουν µέσα στη νέα χρονιά το 50ό ως το 60ό έτος.

 

Οι αλλαγές του 2018 επιφέρουν αυτόµατη αύξηση των ορίων ηλικίας ως και 2 έτη σε σχέση µε το 2017 για 45 κατηγορίες ασφαλισµένων.

 

Η ηλικία συνταξιοδότησης καθορίζεται, βάσει του ν. 4336/2015, από την πραγµατική ηλικία που θα έχουν µέσα στο 2018. Για παράδειγµα στο ∆ηµόσιο, άνδρες και γυναίκες που συµπληρώνουν το 2018 το 55ο έτος και είχαν 25 χρόνια το 2012 µε ανήλικο τέκνο, βγαίνουν στη σύνταξη µε το νέο όριο ηλικίας που είναι το 61ο έτος. Το 2017 το όριο ήταν 59,5 ετών.

 

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται όλα τα νέα όρια ηλικίας που ισχύουν για όσους κλείνουν τις ηλικίες των 50 ως 60 ετών µέσα στο 2018,καθώς και τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να έχουν ανά Ταµείο για να βγουν στη σύνταξη νωρίτερα από τα 67.

 

Ξεκινώντας από το ∆ηµόσιο, οι κατηγορίες που θα έχουν αλλαγές στα όρια ηλικίας το 2018 είναι:

 

1. Ασφαλισµένοι που προσλήφθηκαν πριν ή µετά το 1983 και συµπληρώνουν 35ετία το 2018. Η κατηγορία αυτή συνταξιοδοτείται µε το όριο ηλικίας που ισχύει όταν συµπληρώνονται τα 35 έτη υπηρεσίας και το 58ο έτος. Με 35ετία και 58 ετών το 2018, το νέο όριο ηλικίας για σύνταξη είναι το 60ό έτος. Αν όµως το 58ο έτος συµπληρώνεται το 2019 ή το 2020, τότε θα βγουν µε το όριο του 2019 ή του 2020, που είναι 60,5 και 61 ετών, γιατί τότε θα έχουν ταυτόχρονα και τις δύο προϋποθέσεις (35 και 58).

 

2. Ασφαλισµένοι που προσλήφθηκαν µετά την 1η/1/1983 αλλά είχαν και ένσηµα σε άλλα Ταµεία (π.χ. ΙΚΑ) και ο συνολικός τους εργασιακός βίος φτάνει στα 37 έτη το 2018 αποχωρούν στα 58,5.

 

3. Ασφαλισµένοι που προσλήφθηκαν µετά την 1η/1/1983 και συµπλήρωσαν τα 25 έτη το 2011, και έχουν συνολικά 36 το 2018, συνταξιοδοτούνται µε το νέο όριο ηλικίας, που είναι το 60ό έτος, αρκεί να έχουν κλείσει το 58ο έτος. Αν όµως το 58ο έτος το συµπληρώνουν το 2021 ή το 2022, τότε αναγκαστικά θα παρατείνουν την έξοδο µε σύνταξη και θα αποχωρήσουν για το 2021 στα 61,5, ενώ µε το 58ο έτος το 2022 θα έχουν όριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 62ο έτος και υποχρεωτικά 40 χρόνια.

 

4. Ασφαλισµένοι που προσλήφθηκαν µετά την 1η/1/1983 και συµπλήρωσαν τα 25 έτη υπηρεσίας τους το 2012 συνταξιοδοτούνται στα 60,5, αρκεί να συµπληρώνουν το 59ο έτος και να έχουν συνολικά 37 έτη µέσα στο 2018. Εναλλακτικά αναγνωρίζουν πλασµατικούς χρόνους για να πιάσουν τις προϋποθέσεις του 2011 (25 και 36 έτη
στο σύνολο µε ηλικία 58 το 2018).

 

5. Ασφαλισµένοι που έχουν σύζυγο µε αναπηρία 80% και συµπληρώνουν την 25ετία µετά τις 19/8/2015 βγαίνουν µε το όριο ηλικίας που ισχύει για το 50ό έτος. Οσοι κλείνουν τα 50 φέτος, θα αποχωρήσουν στα 60,2.

Προσοχή: Αν η 25ετία συµπληρώθηκε µέχρι 18/8/2015, τότε διατηρούν το δικαίωµα συνταξιοδότησης στο 50ό έτος.

 

6.  Για γονείς παιδιού µε ανικανότητα 67%, η συνταξιοδότηση παραµένει στο 50ό έτος είτε η 25ετία συµπληρωθεί πριν είτε µετά τις 19/8/2015. Η διαφορά είναι ότι αν η 25ετία συµπληρώνεται µετά τις 19/8/2015, το δικαίωµα εξόδου στα 50 το διατηρεί πλέον ο ένας και όχι οι δύο γονείς, όπως ίσχυε εφόσον είχαν και οι δύο την 25ετία
πριν από τις 19/8/2015.

 

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ

1.  Γυναίκες µε 25ετία και ανήλικο τέκνο ως το 2010 έβγαιναν µέχρι το 2015 στη σύνταξη στα 50. Οσες κλείνουν τα 50 το 2018, θα βγουν µε πλήρη σύνταξη στα 60,2. Αν τα 50 τα έκλεισαν το 2017, βγαίνουν στα 58,5, ενώ αν είχαν το 50ό έτος µετά τις 19/8/2015, βγαίνουν στα 55. Σηµειωτέον ότι απόφαση Ελεγκτικού Συνεδρίου από τον Απρίλιο του 2016 δικαιώνει και τους άνδρες για σύνταξη µε ανήλικο και διατάξεις του 2010, αλλά η κυβέρνηση δεν την εφαρµόζει.

 

2.  Γονείς (άνδρες και γυναίκες) που συµπλήρωσαν 25ετία το 2011 µε ανήλικο τέκνο έβγαιναν µέχρι το 2015 στη σύνταξη στα 52, ενώ όσοι κλείνουν τα 52 το 2018 θα βγουν µε πλήρη σύνταξη στα 60,2 (σ.σ.:τα όρια ηλικίας για τα 50 και 52 έχουν την ίδια εξέλιξη).

 

3.  Γονείς (άνδρες και γυναίκες) που συµπλήρωσαν 25ετία το 2012 µε ανήλικο τέκνο έβγαιναν µέχρι το 2015 στη σύνταξη στα 55, ενώ όσοι κλείνουν τα 55 το 2018 θα βγουν µε πλήρη σύνταξη στα 61.

 

4. Οι τρίτεκνοι γονείς έχουν τις ηλικιακές προϋποθέσεις µε τους γονείς ανηλίκων, µε τη διαφορά ότι αντί για 25 χρειάζονται 21 έτη το 2011 και 23 έτη το 2012 για να κατοχυρώσουν τα 52 και 55 και να ακολουθήσουν τα νέα όρια ηλικίας ανάλογα µε το αν έκλεισαν τα 52 ή 55 το 2016, το 2017, το 2018, το 2019, το 2020, το 2021.

 

5. Γυναίκες µε 3 παιδιά που έχουν 20 έτη στο ∆ηµόσιο ως το 2010 βγαίνουν χωρίς όριο ηλικίας.

 

ΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΚΑΤΕΒΑΖΟΥΝ ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ

Με πλασµατικούς χρόνους οι ασφαλισµένοι συµπληρώνουν πιο γρήγορα την 25ετία ή τα 35-37 έτη και πιάνουν µικρότερα όρια ηλικίας. Ετσι:

  • Στα 35 έτη συνυπολογίζεται η στρατιωτική θητεία.
  • Στα 36 έτη συνυπολογίζονται 4 έτη και επιπλέον ο πλασµατικός χρόνος παιδιών, που είναι 1 έτος για το πρώτο παιδί, 2 έτη για το δεύτερο και 2 για το τρίτο ή και κάθε επόµενο, µε ανώτατο όριο αναγνώρισης τα 5 έτη.
  • Για την 25ετία των µητέρων ως το 2010, συνυπολογίζεται εξαγορά του χρόνου παιδιών.
  • Για την 25ετία γονέων το 2011 και 2012, συνυπολογίζονται 4 και 5 πλασµατικά έτη (σπουδών, θητείας, κ.ά.) και επιπλέον χρόνος λόγω τέκνων.

Παράδειγµα: Οι γυναίκες που έχουν 25ετία το 2011 µπορούν να εξαγοράσουν 1 έτος από χρόνο παιδιών για να έχουν 25ετία το 2010. Αυτοµάτως κατοχυρώνουν το 50ό έτος. Οπότε µια ασφαλισµένη που είναι 52 ετών το 2018 και είχε κλείσει τα 50 το 2016 µπορεί να αναγνωρίσει 1 έτος και να έχει 25ετία µε ανήλικο το 2010 και έτσι να βγει στα 56,9 και όχι στα 60,9. Το ίδιο ισχύει και για γονείς µε 25ετία το 2012.

ΠΟΙΟΙ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΤΑ 62 ΚΑΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΤΑ 67

1. Όλοι οι ασφαλισμένοι που δεν έχουν 35ετία, ή ανήλικο τέκνο, παίρνουν μειωμένη και πλήρη με υψηλότερα όρια ηλικίας που διαμορφώνονται από το πότε κλείνουν τα 55, 56 και 58 ή τα 60. Για παράδειγμα, γυναίκες με 25ετία ως το 2010 που κλείνουν τα 55 το 2018 παίρνουν μειωμένη στα 61. Άνδρες με 25ετία ως το 2010 που κλείνουν τα 60 παίρνουν μειωμένη στα 62. Άνδρες και γυναίκες που έχουν 25ετία το 2011 και κλείνουν τα 56 φέτος παίρνουν μειωμένη στα 61,5, ενώ με 25ετία το 2012 θα πρέπει να έχουν κλείσει τα 58 το 2018 για να πάρουν μειωμένη στα 62.

2. Για την πλήρη σύνταξη με 25ετία ως το 2012 τα όρια ηλικίας καθορίζονται από το 60ό και το 65ο έτος για γυναίκες και άνδρες με 25ετία ως το 2010 και από το 61 ο και το 63ο έτος για άνδρες και γυναίκες με 25ετία το 2011 και το 2012. Για παράδειγμα, οι γυναίκες με 25ετία το 2010 και ηλικία 60 ετών το 2018 παίρνουν πλήρη στα 63,5 και αντίστοιχα οι άνδρες 65 ετών το 2018 παίρνουν πλήρη στα 66. Οι υπάλληλοι με 25ετία το 2011 και ηλικία 61 ετών το 2018 παίρνουν πλήρη στα 64.

3. Το 2018 είναι η πρώτη χρονιά που συμπληρώνουν την 25ετία οι νέοι μετά το 1993 ασφαλισμένοι στο Δημόσιο. Τα όρια για σύνταξη είναι 67 για πλήρη και 62 για μειωμένη σύνταξη. Αν έχουν 40 χρόνια, τότε η πλήρης σύνταξη καταβάλλεται στο 62ο έτος.

plhrhs syntaxiodostikos odhos pinakas 1

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ: Σύνταξη από τα 58,5 για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ με τα όρια του 2018

Σύνταξη από τα 58,5 παίρνουν οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ με τα όρια ηλικίας του 2018 ανάλογα με τα ένσημα που έχουν και την κατηγορία όπου υπάγονται.

Η βασική προϋπόθεση είναι να έχουν έστω και ένα ένσημο στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα πριν από το 1 993 και στη συνέχεια να είχαν ΙΚΑ.

Το όριο ηλικίας καθορίζεται από τα ένσημα ως το 201 2 για τους περισσότερους, ενώ για γονείς και συζύγους αναπήρων απαιτούνται 7.500 ημέρες ασφάλισης και μετά το 2013.

Τα όρια ηλικίας για το 2018 επηρεάζουν πάνω από 17 κατηγορίες ασφαλισμένων ανάλογα με τα ένσημα ως το 2012 και ποια ηλικία από τα 50 ως 60 ετών συμπληρώνουν μέσα στη νέα χρόνια.

 ■ ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ 10.500 ΕΝΣΗΜΑ ΩΣ ΤΟ 2012 (ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ)

 1. Όσοι είχαν 10.500 ημέρες ασφάλισης το 2010 ή το 2011 και κλείνουν τα 58 από 19/8 μέχρι 31/12/2015, αποχωρούν σε ηλικία 58,6 ετών. Με το 58ο έτος το 2018, η ηλικία συνταξιοδότησης είναι 60 ετών.

2. Όσοι είχαν τις 10.500 το 201 2, βγαίνουν με το όριο που ισχύει όταν θα κλείσουν το 59ο έτος. Αν κλείνουν τα 59 το 2018, το όριο για σύνταξη είναι 60,6 ετών.

3. Όσοι συμπληρώνουν τις 10.500 ημέρες από το 2013 ως το 2017, βγαίνουν στα 62 με 1 2.000 ημέρες, αλλά μπορούν να κερδίσουν ευνοϊκότερα όρια συνταξιοδότησης αναγνωρίζοντας πλασματικούς χρόνους ώστε να έχουν τις 10.500 ημέρες μέχρι το 2012.

plhrhs syntaxiodostikos odhos pinakas 2

ΠΟΤΕ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ

Για μειωμένη σύνταξη

1. Με ανήλικο και 5.500 ένσημα το 2010 και ηλικία 50 ετών από 19/8/2015 μέχρι 31/12/2015 μειωμένη σύνταξη στα 55. Με ηλικία 50 ετών το 2016, το όριο συνταξιοδότησης για μειωμένη σύνταξη πάει στα 56,9 μήνες. Με ηλικία 50 το 2018, σύνταξη στα 60,2 μήνες, με ηλικία 50 το 2019, μειωμένη στα 61,10 μήνες και από το 2020 το όριο ηλικίας για τη μειωμένη διαμορφώνεται στο 62ο έτος.

2. Με ανήλικο και 5.500 ένσημα το 2011 και ηλικία 52 ετών από 19/8/2015 μέχρι 31/12/2015, μειωμένη σύνταξη στα 55. Με ηλικία 52 το 2018, σύνταξη στα 60,2 μήνες, και από το 2020, στο 62ο έτος.

3. Με ανήλικο και 5.500 ένσημα το 2012 και ηλικία 55 ετών από 19/8/2015 μέχρι 31/12/2015, μειωμένη σύνταξη στα 56,6 μήνες. Με ηλικία 55 το 2016, μειωμένη στα 58. Με ηλικία 55 το 2017, σύνταξη στα 59,6 μήνες, με ηλικία 55 το 2018, σύνταξη στα 61, ενώ με ηλικία 55 από το 2019 και μετά, το όριο ηλικίας για τη μειωμένη διαμορφώνεται στο 62ο έτος.

Για πλήρη σύνταξη

4. Με ανήλικο και 5.500 ένσημα το 2010 και ηλικία 55 ετών από 19/8/2015 μέχρι 31 /12/2015 πλήρης σύνταξη στα 56,6 μήνες. Με ηλικία 55 το 2017, σύνταξη στα 59,6 μήνες, με ηλικία 55 το 2018, σύνταξη στα 61, με ηλικία 55 ετών το 2021, πλήρης σύνταξη στα 65,6 μήνες. Οσες συμπληρώνουν τα 55 από 1 ης/112012 και μετά, θα πάρουν σύνταξη στα 67 ή στα 62 αν στην ηλικία αυτή έχουν συνολικά 40 χρόνια ασφάλισης.

5. Με ανήλικο και 5.500 ένσημα το 2011 και ηλικία 57 ετών από 19/8/2015 μέχρι 31/12/2015 σύνταξη στα 58,3 μήνες. Με ηλικία 57 το 2018, σύνταξη στα 62, με ηλικία 57 το 2019, σύνταξη στα 63,3, ενώ από 1 ης/1 /2022 το όριο για πλήρη σύνταξη γίνεται 67 ή 62 αν έχουν συνολικά 40 χρόνια ασφάλισης.

6. Με ανήλικο και 5.500 ένσημα το 2012 και ηλικία 60 ετών από 19/8/2015 μέχρι 31/12/2015, σύνταξη στα 60,11 μήνες. Το 2016 το όριο ανεβαίνει στα 61,9 μήνες, το 2018 στα 63,5 και σταδιακά πάει στα 67 από το 2022 και μετά.

plhrhs syntaxiodostikos odhos pinakas 3

ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ 10.000 ΕΝΣΗΜΑ

Οι ασφαλισμένες που συμπληρώνουν τις 10.000 ημέρες ασφάλισης, και από πλασματικούς χρόνους, ως το 2012, κατοχυρώσουν τις ηλικίες εξόδου που είναι 55, 56 και 56,5 για ιη μειωμένη σύνταξη και 57, 58 και 58,5 ετών για πλήρη. Εφόσον οι παραπάνω ηλικίες συμπληρωθούν από 19/8/2015, παίρνουν μειωμένη ή πλήρη ΜΕ 10.000 ΕΝΣΗΜΑ με το νέο όριο συνταξιοδότησης. Για μειωμένη σύνταξη χρειάζονται 100 ημέρες ανά έτος την τελευταία πενταετία.

Παραδείγματα:

► Ασφαλισμένη με 10.000 ένσημα το 2012 και ηλικία 56,5 ετών πριν από τις 19/8/2015 κατοχύρωσε μειωμένη σύνταξη. Για να υποβάλει όμως αίτηση θα πρέπει να έχει 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος στο διάστημα 2009-2014.

► Ασφαλισμένη με 8.500 ένσημα το 2012 μπορεί σήμερα να αναγνωρίσει ως και 1.500 ημέρες για να συμπληρώσει τις 10.000, για να κατοχυρώσει την ηλικία των 58,5 ετών. Αν είναι σήμερα 58,5, παίρνει πλήρη σύνταξη σε ηλικία 62,9 ετών.

►  Ασφαλισμένη με 10.000 ημέρες το 2011 κατοχυρώνει το 58ο έτος. Αν κλείνει τα 58 το 2018, θα συνταξιοδοτηθεί στα 62,5 έτη για πλήρη σύνταξη. Μπορεί να πάρει όμως μειωμένη σε ηλικία 58,9 ετών, με ποινή 24% στο ποσό της εθνικής σύνταξης, όχι της ανταποδοτικής.

plhrhs syntaxiodostikos odhos pinakas 4

■ ΩΣ ΚΑΙ 5 ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΔΡΩΝ ΜΕ 10.000 ΕΝΣΗΜΑ

Όσοι συμπληρώνουν 10.000 ημέρες ασφάλισης ως το 2012:

► Βγαίνουν με μειωμένη σε ηλικίες από 60,11 ως 62 ετών, αρκεί να έχουν την τελευταία πενταετία 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος

► Παίρνουν πλήρη σύνταξη μετά τα 62 ή τα 63,5. Για το 2018, το όριο για πλήρη είναι 64 και 65,5 ετών

Οι 10.000 ημέρες συμπληρώνονται και με πλασματικούς χρόνους για το 2011 και το 2012. Με εγκύκλιο του ΙΚΑ επιτράπηκε η λήψη μειωμένης σύνταξης στις περιπτώσεις που τόσο η αίτηση αναγνώρισης πλασματικών χρόνων όσο και η αίτηση για σύνταξη είχαν υποβληθεί μέχρι την 31/12/2013.

Για παράδειγμα, άνδρας με 8.800 ένσημα το 2011 βγαίνει στα 67. Μπορεί να αναγνωρίσει 1.200 ημέρες για να έχει τις 10.000 ημέρες και να φύγει μετά τα 63 με πλήρη σύνταξη.

Όσοι έχουν ήδη τις 10.000 ημέρες, με εξαγορά άλλων 500 ημερών αλλάζουν κατηγορία και κατεβάζουν το όριο ηλικίας στα 59.

Για παράδειγμα, άνδρας με 10.000 ημέρες ασφάλισης το 2011, βγαίνει μετά τα 63. Αναγνωρίζοντας 500 ημέρες, έχει τις 10.500 μέσα στο ίδιο έτος και αν έκλεισε ήδη τα 59, παίρνει σύνταξη άμεσα.

plhrhs syntaxiodostikos odhos pinakas 5

■ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΟ ΤΕΚΝΟ-ΣΥΖΥΓΟ-ΑΔΕΛΦΟ

Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ που έχουν υπό την προστασία τους σύζυγο, αδέλφια ή παιδιά με αναπηρία παίρνουν σύνταξη όταν συμπληρώνουν 7.500 ημέρες ασφάλισης (25ετία). Η έξοδος για αυτή την ειδική κατηγορία έχει το όριο ηλικίας που ισχύει για το 55ο έτος, στη χρονιά που συμπληρώνονται οι 7.500 ημέρες. Αν υπάρχει ανάπηρο τέκνο, η έξοδος είναι χωρίς όριο ηλικίας, υπό την προϋπόθεση ότι ήταν ανήλικο ως το 2012.

Για παράδειγμα, ασφαλισμένη στο ΙΚΑ με σύζυγο που η αναπηρία του πιστοποιήθηκε πριν από τις 19/8/2015 θα πάρει σύνταξη οποτεδήποτε αν είχε τις 7.500 ημέρες μέχρι 18/8/2015. Αν όμως η αναπηρία πιστοποιηθεί μετά τις 19/8/2015, τότε ακόμη και αν υπήρχαν οι 7.500 ημέρες, η ασφαλισμένη θα πρέπει να έχει κλείσει τα 55 και 11 μήνες για να συνταξιοδοτηθεί. Αν η αναπηρία πιστοποιηθεί το 2018 και η σύζυγος έχει τις 7.500 ημέρες, θα πάρει σύνταξη στην ηλικία των 58,5 ετών.

plhrhs syntaxiodostikos odhos pinakas 6

ΜΕΤΑ ΤΑ 62 ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

► Για όλους όσοι πρωτοασφαλίστηκαν από 1 ης/1 /I 993 και μετά, σε οποιοδήποτε Ταμείο, τα όρια συνταξιοδότησης έχουν καθοριστεί στα 62 με 40 έτη, για πλήρη σύνταξη, ή στα 67 και στα 62 για πλήρη και μειωμένη σύνταξη αντίστοιχα με τουλάχιστον 15 έτη.

► Τα ίδια όρια ηλικίας (67 ή 62 και 62 με 40 χρόνια) ισχύουν και για παλαιούς πριν από το 1993 ασφαλισμένους, οι οποίοι δεν συμπληρώνουν ούτε με εξαγορές τα απαιτούμενα ένσημα ως το 201 2 για να κατοχυρώσουν χαμηλότερα όρια ηλικίας.

► Οι νέοι ασφαλισμένοι μετά το 1993 με καθεστώς βαρέων βγαίνουν στα 62, αρκεί να συμπληρώνουν σε ειδικότητες βαρέων 3.375 ημέρες εργασίας και συνολικά 4.500 ημέρες με ένσημα στη μικτή ασφάλιση.

ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟ 2018 ΜΕ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ Σύνταξη στα 55 για μητέρες και στα 59 για άνδρες 35ετία.

Σύνταξη με τα νέα όρια ηλικίας ίου 2018 που είναι από 59,5 ως 62 κλειδώνουν έντεκα κατηγορίες ασφαλισμένων στα ειδικά ταμεία (ΔΕΚΟ-τραπεζών-Τύπου). Με αναγνωρίσεις πλασματικού χρόνου όμως κερδίζουν την έξοδο με πλήρη σύνταξη στα 55 οι μητέρες και στα 59 οι άνδρες με 35ετία και εξαγορά στρατού.

Τα όρια συνταξιοδότησης διαμορφώνονται ως εξής:

Α. Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών

1. Άνδρες με 25ετία ως το 2012 έχουν κατοχυρωμένο το 60ό έτος για τη μειωμένη σύνταξη και όσοι το συμπληρώνουν το 2018 βγαίνουν στα 62. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην είχαν διακόψει την εργασία τους τα τελευταία 5 χρόνια γιατί απαιτούνται 500 ημέρες ασφάλισης στην πενταετία πριν από τη συνταξιοδότηση.

2. Γυναίκες με έναρξη ασφάλισης μέχρι το 1992 που έκλεισαν τα 55 ως το 2012 και έχουν 25ετία (όχι απαραίτητα ως το 2012, αλλά και μετά το 2012) έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη το 2018, αρκεί να συμπληρώνονται από το 2013 ως και το 2017 οι 500 ημέρες ασφάλισης. Αν λείπουν ένσημα, τότε η συνταξιοδότησή τους παρατείνεται μέχρι να έχουν τις 500 ημέρες ασφάλισης την τελευταία 5ετία. Για παράδειγμα, εργαζόμενη σε τράπεζα που έκλεισε τα 55 το 2012 και έχει σήμερα 32 χρόνια, παίρνει μειωμένη στην ηλικία που έχει το 2018 (61 ετών), αρκεί να συμπληρώνει 500 ημέρες στην πενταετία 2013-2017. Αν δεν τις έχει ή αν διέκοψε την εργασία με κίνητρα εθελούσιας εξόδου, θα πάρει μόνον πλήρη στα 67.

3. Μητέρες με έναρξη ασφάλισης μέχρι το 1992, που είχαν 25ετία ως το 2010 με ανήλικο τέκνο, παίρνουν πλήρη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείνουν το 50ό έτος. Αν κλείνουν τα 50 φέτος, βγαίνουν στα 60,2. Αν τα έκλεισαν το 2016, βγαίνουν στα 56,9, ενώ αν είχαν το 50ό έτος το 2017, βγαίνουν στα 58,5.

4. Μητέρες με έναρξη ασφάλισης μέχρι το 1992, που είχαν 25ετία το 2011 και ανήλικο τέκνο, παίρνουν πλήρη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείνουν το 52ο έτος και έχουν δικαίωμα σε μειωμένη με το όριο που ισχύει για το 50ό έτος. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη 52 ετών το 2018 θα πάρει πλήρη στα 60,2, αλλά επειδή είχε κλείσει το 50ό έτος το 2016 μπορεί να βγει με μειωμένη στα 56,9.

5. Μητέρες που είχαν 25ετία το 2012 και ανήλικο τέκνο παίρνουν πλήρη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείνουν το 55ο έτος και έχουν δικαίωμα σε μειωμένη με το όριο που ισχύει για το 53ο έτος. Ασφαλισμένη 55 ετών το 2018 θα πάρει πλήρη στα 61, αλλά επειδή είχε κλείσει το 53ο έτος το 2016 μπορεί να βγει με μειωμένη στα 58. Αν εξαγοράσει όμως ένα χρόνο για να έχει την 25ετία το 2011, τότε μπορεί να βγει άμεσα με πλήρη σύνταξη στα 55 γιατί με 25ετία -και ανήλικο- το 2011 κατοχυρώνει το 52ο έτος και παίρνει το όριο ηλικίας που ίσχυε όταν είχε κλείσει τα 52, δηλαδή πάει τρία χρόνια πίσω στο 2015 και κλειδώνει την πλήρη σύνταξη στα 55.

6. Μητέρες που είχαν ανήλικο ως το 2012, αλλά δεν συμπλήρωσαν 25ετία, έχουν το δικαίωμα εξόδου με διατάξεις μητέρων του ΙΚΑ, δηλαδή με 18,3 έτη (αντί 25) στην ανηλικότητα του παιδιού. Σε αυτή την περίπτωση θα έχουν τα όρια συνταξιοδότησης μητέρων του ΙΚΑ που είναι λιγότερο ευνοϊκά από τις ΔΕΚΟ. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη με ανήλικο ως το 2010 που είχε τότε 20 χρόνια βγαίνει με διατάξεις μητέρων ΙΚΑ και κατοχυρώνει για πλήρη σύνταξη το 55ο έτος και για μειωμένη το 50ό. Αν έχει τα 55 το 2018, θα περιμένει για πλήρη στα 61, διαφορετικά μπορεί να πάρει άμεσα (στα 55) τη μειωμένη σύνταξη γιατί είχε κλείσει ήδη τα 50 πριν από τις αλλαγές στα όρια ηλικίας που ισχύουν από 19/8/2015.

7. Έξοδος με 35ετία (όλα τα ειδικά ταμεία) με ασφάλιση πριν από το 1983. Το όριο ηλικίας καθορίζεται από το έτος που συμπληρώνεται η 35ετία και είναι αντίστοιχο των ορίων ηλικίας για το 58ο έτος. Για παράδειγμα, με 35ετία το 2016 το όριο ηλικίας είναι 59, με 35ετία το 2017, είναι στα 59,6, ενώ για το 2018 πάει στο 60ό έτος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η 35ετία συμπληρώνεται δύο χρόνια νωρίτερα με εξαγορά στρατιωτικής θητείας, αρκεί ο ασφαλισμένος να έχει κλείσει τα 58. Για παράδειγμα, με ηλικία 58 το 2018 και 33 έτη, ένας ασφαλισμένος μπορεί να εξαγοράσει 2 χρόνια στρατού και να έχει τα 35, οπότε κλειδώνει την έξοδο στα 60. Αν έχει ήδη 35 και είναι 58, μπορεί πάλι να αναγνωρίσει στρατιωτική θητεία, οπότε θα έχει τα 35 δύο χρόνια νωρίτερα, δηλαδή το 2016, και θα συνταξιοδοτηθεί στα 59 αντί 60

Β. Ταμεία Τύπου

1. Γυναίκες με ασφάλιση πριν από το 1993: Παίρνουν πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικία των 55 ετών εφόσον τα 55 συμπληρώθηκαν ως το 2012 και έχουν είτε πριν είτε μετά το 2012 20 έτη (στα Ταμεία Τύπου) ή 25 έτη (στα Ταμεία πρακτορείων Τύπου). Αν όμως το 55ο συμπληρωθεί μετά το 2013, βγαίνουν με νέο όριο ηλικίας. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη που έκλεισε τα 55 το 2013 θα έβγαινε με πλήρη σύνταξη στα 62 που ήταν το παλιό όριο ηλικίας. Επειδή κλείνει τα 62 το 2020, θα συνταξιοδοτηθεί με το νέο όριο που είναι 65,9 ετών.

2. Μητέρες με ασφάλιση πριν από το 1993. Στο ΤΣΠΕΑΘ με ανήλικο και 15ετία ως το 2012 παίρνουν πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν το 50ό, το 52ο ή το 55ο έτος. Με ηλικία 50, 52, 55 το 2018, παίρνουν πλήρη σύνταξη στα 60,2 και 61 και μειωμένη στα 56,9 και 58.

3. Οι ασφαλισμένες στο ΤΑΤΤΑ βγαίνουν στη σύνταξη με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τις μητέρες στο ΙΚΑ, δηλαδή με ανήλικο παιδί και 5.500 ημέρες ασφάλισης (18,3 έτη) ως το 2012. Οσες είχαν ανήλικο και 5.500 ημέρες ως το 2010 και έκλεισαν τα 55 το 2017 θα συνταξιοδοτηθούν στα 59,5 και στα 61 αν κλείνουν τα 55 φέτος.

4. Πρακτορεία Τύπου: Για τους άνδρες και τις γυναίκες υπαλλήλους με ασφάλιση πριν από το 1983, απαιτούνται για σύνταξη 35 έτη ως το 2012 και ηλικία 55 ετών ως τις 18/8/2015 ή 57 ετών, εφόσον η 35ετία συμπληρώνεται από το 2013 και μετά. Αν όμως τα 35 έτη ή τα 55 συμπληρωθούν μετά τις 19/8/2015, τα όρια ηλικίας ανεβαίνουν στα 55,11 για το 2015, στα 56,9 για το 2016, στα 57,8 για το 2017, στα 58,6 το 2018, στα 59,5 το 2019, στα 60,3 το 2020, στα 61,2 το 2021 και στα 62 από το 2022 και μετά. Αντίστοιχα όσοι συμπληρώνουν 35ετία από το 2013 και μετά και συμπληρώνουν την ηλικία των 57 μετά τις 19/8/2015, αποχωρούν στα 57,8 για το 2015, στα 58,3 εφόσον έκλεισαν τα 57 το 2016, στα 58,11 για το 2017, στα 59,6 το 2018, στα 60,2 το 2019, στα 60,9 το 2020, στα 61,5 το 2021 και στα 62 από το 2022 και μετά.

plhrhs syntaxiodostikos odhos pinakas 7

Έξοδος πριν από τα 62 για γυναίκες και άνδρες από ΟΑΕΕ – ΕΤΑΑ

Σύνταξη πριν από τα 62 παίρνουν με τα όρια ηλικίας του 2018 οι ασφαλισμένοι σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ έχοντας κλειδώσει την 35ετία ως το 2012. Ο απαιτούμενος χρόνος συμπληρώνεται πιο γρήγορα με εξαγορά ως και 5 πλασματικών ετών και μάλιστα με φθηνότερο κόστος για όσους κάνουν την αίτηση τη νέα χρονιά.

Πέντε είναι οι κατηγορίες που θα έχουν αλλαγές ορίων συνταξιοδότησης ανάλογα με την ηλικία που συμπληρώνουν το νέο έτος:

1. Οι γυναίκες ασφαλισμένες στο ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, Ταμείο Νομικών), οι οποίες συμπλήρωσαν ή συμπληρώνουν με πλασματικούς χρόνους τα 35 έτη ασφάλισης μέχρι 31 /12/2011, κατοχυρώνουν ως όριο ηλικίας το 58ο έτος και συνταξιοδοτούνται με το νέο όριο ηλικίας που αρχίζει από 58,6 ετών εφόσον έχουν το 58ο έτος από 19/8/2015 και μετά. Με ηλικία 58 ετών το 201 6, παίρνουν σύνταξη στα 59

Με ηλικία 58 το 201 7, σύνταξη στα 59,6, με ηλικία 58 το 2018, σύνταξη στα 60,2, με ηλικία 58 το 2019, σύνταξη στα 60,6, με ηλικία 58 το 2020, σύνταξη στα 61, με ηλικία 58 το 2021, σύνταξη στα 61,6, ενώ με το 58ο έτος συμπληρωμένο το 2022, σύνταξη στα 62.

2. Οι γυναίκες ασφαλισμένες στο ΕΤΑΑ οι οποίες συμπλήρωσαν ή συμπληρώνουν με πλασματικούς χρόνους τα 35 έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2012 κατοχυρώνουν ως όριο ηλικίας το 59ο έτος και συνταξιοδοτούνται με το νέο όριο ηλικίας που αρχίζει από 59,5 ετών εφόσον έχουν το 59ο έτος από 19/8/2015 και μετά. Κάθε χρόνο τα όρια αλλάζουν. Με ηλικία 59 ετών το 2016, σύνταξη στα 59,9, με ηλικία 59 το 201 7, σύνταξη στα 60,2, με ηλικία 59 το 2018, σύνταξη στα 60,6, με ηλικία 59 το 201 9, σύνταξη στα 60,11, με ηλικία 59 το 2020, σύνταξη στα 61,3, με ηλικία 59 το 2021, σύνταξη στα 61,8, με ηλικία 59 το 2022, σύνταξη στα 62.

3. Σύνταξη με 21,5-25 έτη για γυναίκες στο ΕΤΑΑ. Οι ασφαλισμένες που μέχρι 31/12/2010 συμπλήρωσαν 25 έτη ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ ή τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών ή 21,6 έτη ασφάλισης στο ΤΣΑΥ βγαίνουν στη σύνταξη στο 60ό έτος της ηλικίας τους. Αν όμως συμπληρώνουν τα 60 μετά τις 19/8/2015, τότε ακολουθούν τα νέα αυξημένα όρια ηλικίας που αντιστοιχούν στο 60ό έτος κάθε χρόνο

Για παράδειγμα, ασφαλισμένες που κλείνουν το 60ό έτος το 2018, θα πάρουν σύνταξη στα 63,6. Με το 60ό έτος το 2019, το όριο για σύνταξη πάει στα 64,5. Οσες έκλεισαν το 60ό έτος το 2011 ή το 2012 και έχουν 25 έτη ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ και τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών και 22 έτη ασφάλισης στο ΤΣΑΥ βγαίνουν με σύνταξη στα 61 ή 62. Όσες συμπληρώνουν το 60ό έτος μετά το 2013, θα πάρουν σύνταξη όταν γίνουν 67

4. Ασφαλισμένοι (άνδρες και γυναίκες) στον ΟΑΕΕ και άνδρες ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΑ κατοχυρώνουν το 60ό έτος για σύνταξη, εφόσον είχαν ως το 201 2 35 έτη ασφάλισης και κατά περίπτωση 36 ή 37 στη συνταξιοδότηση. Οσοι είχαν συμπληρωμένο το 60ό έτος μέχρι 18/8/2015 και 35 ως 37 έτη, βγαίνουν οποτεδήποτε στη σύνταξη. Οσοι συμπληρώνουν τα 60 από 19/8 μέχρι 31/12/2015, βγαίνουν στα 60,3 μήνες, ενώ όσοι κλείνουν τα 60 από το 2016 ως το 2021, θα συνταξιοδοτηθούν σε ηλικίες από 60,6 ετών ως 61,11. Με το 60ό έτος το 2018 θα πάρουν σύνταξη στα 61, δηλαδή το 2019

5. Σύνταξη μητέρων με ανήλικο παιδί από το Ταμείο Νομικών

Οι μητέρες του Ταμείου Νομικών παίρνουν πλήρη σύνταξη με τις εξής προϋποθέσεις:

► Στα 50, αν είχαν συμπληρώσει 21,5 έτη ασφάλισης ως το 2010 με ανήλικο τέκνο και ήταν 50 ετών ως τις 18/8/2015

► Στα 55, εφόσον συμπληρώνουν 22 έτη με ανήλικο το 2011 και ήταν 55 ετών ως τις 18/8/2015

► Στα 58, εφόσον συμπληρώνουν τα 22,5 έτη ασφάλισης το 2012 με ανήλικο παιδί και ήταν 58 ετών ως τις 18/8/2015. Αν οι ηλικίες των 50, 55 και 58 ετών συμπληρώνονται από 19/8/2015 και μετά, με την προϋπόθεση ότι ως το 2012 είχαν ανήλικο και 21 Vi ως 22V2 έτη, τότε θα ακολουθήσουν τα νέα όρια ηλικίας.

Για παράδειγμα:

► Ασφαλισμένη που είχε ανήλικο το 2011, με 22 έτη, αλλά κλείνει τα 55 το 2018, θα συνταξιοδοτηθεί στα 61

► Ασφαλισμένη που είχε 22,5 έτη το 2012 και ανήλικο, αλλά κλείνει τα 58 το 2018, θα συνταξιοδοτηθεί στα 62,6.

plhrhs syntaxiodostikos odhos pinakas 8

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Ασφαλισμένη στον ΟΑΕΕ.

 Ονομάζομαι Παπαδοπούλου Αγγελική και έχω γεννηθεί την 1 η/11/1963. Έχω δύο κόρες γεννημένες 12/08/1 988 και 20/05/1983. Εργάστηκα πρώτη φορά το 1982 ως πωλήτρια παπουτσιών για 3 μήνες. Επειτα ασφαλίζομαι στον ΟΑΕΕ από τις 9/3/1995 έως και σήμερα. Πότε μπορώ να βγω το συντομότερο σε σύνταξη; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την πολύτιμη βοήθειά σας.

Με εκτίμηση, Παπ. Αγγελική.

Απ. Η μόνη δυνατότητα συνταξιοδότησής σας είναι στα 62 με μειωμένη σύνταξη, καταθέτοντας στον ΟΑΕΕ, που είναι τελευταίος φορέας, ο οποίος θα απορρίψει το αίτημά σας και στη συνέχεια θα το διαβιβάσει στο ΙΚΑ. Επίσης μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε και στα 67 με πλήρη σύνταξη και με τον ήδη υπάρχοντα χρόνο ασφάλισης. Δεν έχετε κατοχυρώσει κάτι ευνοϊκότερο ως συνταξιοδοτικό καθεστώς, για παράδειγμα ως μητέρα ανηλίκου, και επίσης δεν αλλάζει κάτι αν εξαγοράσετε πλασματικό χρόνο.

Ασφαλισμένος στο ΤΣΜΕΔΕ.

Έχω γεννηθεί τον 6ο/1958. Ασφαλίστηκα στο ΤΣΜΕΔΕ τον 3ο/Ί982. Τον 7ο/Ί985 προσλήφθηκα σε ΔΕΚΟ, όπου συνεχίζω να εργάζομαι μέχρι και σήμερα, και ασφαλίστηκα στο ΤΑΠ-ΟΤΕ συνεχίζοντας παράλληλα ασφαλισμένος και στο ΤΣΜΕΔΕ. Από 1 ης-1 -2017 μου γίνονται κρατήσεις υπέρ ΕΦΚΑ (ένας φορέας). Δεν ασκώ ελεύθερο επάγγελμα και δεν έχω βιβλία στην εφορία τα τελευταία 20 χρόνια. Θα ήθελα να μάθω αν μπορώ, κάνοντας χρήση διαδοχικής ασφάλισης, να συνταξιοδοτηθώ εντός του 2017 με τη συμπλήρωση 59,6 ετών ηλικίας, έχοντας συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης εντός του 2017

Ευχαριστώ, Γ.Π.

Απ. Αν χρησιμοποιήσετε μέρος του χρόνου του ΤΣΜΕΔΕ για συμπλήρωση προϋποθέσεων 35ετίας στο 201 7, δεν θα μπορέσετε να αξιοποιήσετε τον παράλληλο χρόνο για δεύτερη σύνταξη. Βέβαια, ακόμη δεν έχει διευκρινισθεί με εγκυκλίους αν και με ποιες προϋποθέσεις μετά την ισχύ του ν. 4387/201 6 θα μπορεί κάποιος να πάρει δεύτερη σύνταξη ή προσαύξηση της πρώτης με τον παράλληλο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση, από τις διατάξεις για τη διαδοχική ασφάλιση δεν προβλέπεται η δυνατότητα να κατακερματισθεί ο χρόνος ασφάλισης σε άλλο Ταμείο και να χρησιμοποιηθεί τμηματικά.

Με 5.500 ένσημα το 2010

Είμαι γεννημένη 22/8/63, ασφαλίστηκα πρώτη φορά τον 11ο/1985 μέχρι τον 2ο/1992 στο ΙΚΑ. Από τον 6ο/1995 μέχρι σήμερα είμαι στον ΟΑΕΕ και συνεχίζω. Το κενό ασφάλισης το αναγνώρισα στον ΟΑΕΕ. Έχω 2 παιδιά γεννημένα το 1989 και το 1992. Πότε μπορώ να βγω σε πλήρη σύνταξη; Είναι ευνοϊκή για μένα η εγκύκλιος ΙΚΑ – ΟΑΕΕ;

Απ. Μετά την τελευταία εγκύκλιο και εφόσον είχατε συμπληρώσει στο 2010 5.500 ημέρες εργασίας και είχατε ανήλικο τέκνο, κατοχυρώσατε τη μειωμένη σύνταξη ήδη από τα 50 και την πλήρη στα 61. Απαιτείται όμως να ασφαλισθείτε στο ΙΚΑ για 500 ημέρες εργασίας, δηλαδή να γίνει το ΙΚΑ τελευταίο Ταμείο και αρμόδιο για να σας χορηγήσει τη σύνταξη, διαφορετικά πρέπει να φτάσετε τα 60 για να υποβάλετε στον ΟΑΕΕ, να απορριφθεί το αίτημα και να επιστρέφει στο ΙΚΑ ο φάκελός σας

Φαρμακοποιός ελεύθερος επαγγελματίας

Ονομάζομαι Σ.Λ. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας φαρμακοποιός, ξεκίνησα την ασφάλισή μου το 1990 και θα ήθελα να μάθω στα πόσα χρόνια και σε ποια ηλικία δικαιούμαι σύνταξη. Είμαι γεννημένος 12ο/1961. Ευχαριστώ πολύ

Απ. Μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε είτε στα 67 είτε στα 62 με 40 έτη εργασίας, από τα οποία έως επτά μπορεί να είναι πλασματικά. Στον ασφαλιστικό σας φορέα δεν προβλέπεται η δυνατότητα για μειωμένη σύνταξη.

Με διαδοχική σε ΙΚΑ και Δημόσιο

Είμαι 55 χρόνων. Ασφαλισμένος πρώτη φορά το 1975 στο ΙΚΑ και από το 1985 στο Δημόσιο. Το 1995 έγινα μόνιμος υπάλληλος. Συνολικά έχω μαζί με το στρατό 37,5 χρόνια. Με τη νέα εγκύκλιο για τη διαδοχική μπορώ να συνταξιοδοτηθώ όπως οι υπάλληλοι που προσλήφθηκαν στο Δημόσιο πριν από το 1983; Το 2015 με την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού είχα 35,5 χρόνια.

Απ. Η νέα εγκύκλιος ορίζει ότι δεν θα εξαγοράζεται ο χρόνος ασφάλισης για αυτούς που ανέλαβαν εργασία στο Δημόσιο πριν από το 1983 και όχι τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Συμπληρώνετε τα 37 έτη στο 201 7, θα συνταξιοδοτηθείτε στα 57 και 8 μήνες.

Ιδιωτικός εκπαιδευτικός

Είμαι γεννημένος στις 16/12/1964. Είμαι ασφαλισμένος από 1 ης/10/1990 έως και σήμερα στο ΙΚΑ ως εκπαιδευτικός. Αναλυτικά από 1 ης/10/1990 έως και 31/8/1993 σε φροντιστήριο και από 1ης/9/1993 μέχρι και σήμερα σε ιδιωτικό σχολείο. Για δύο χρόνια είχα ένσημα στο ΙΚΑ και από το φροντιστήριο και από το σχολείο (25+25 κάθε μήνα). Θα μετρήσουν διπλά ή όχι; Το 2011 εξαγόρασα 4 χρόνια σπουδών. Έχω ανήλικο τέκνο 9 ετών. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ με πλήρη σύνταξη; Ευχαριστώ πολύ. Δ.Φ.

Απ. Με τις διατάξεις του ΙΚΑ δεν μπορείτε να ασφαλισθείτε ως πατέρας ανήλικου τέκνου. Θα συνταξιοδοτηθείτε στα 62 με 40 έτη εργασίας από τα οποία μπορείτε να εξαγοράσετε έως επτά ως πλασματικά. Αν δεν συμπληρωθούν τα 40 έτη, μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε στα 62 με μειωμένη σύνταξη, αλλά απαιτούνται τουλάχιστον ανά 100 ημέρες εργασίας κατ’ έτος την τελευταία πενταετία. Επίσης έχετε τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθείτε με πλήρη σύνταξη στα 67 με λιγότερα από 40 έτη

ρα τέκνου (έτος γέννησης 1996)

Εκπαιδευτικός, μητέρα ανηλίκου

Γεννήθηκα στις 12/12/1963. Είμαι μητέρα (έτος γέννησης 1996). Εργάζομαι ως εκπαιδευτικός ΔΕ. Διορίστηκα στις 6/8/1991. Εργάστηκα ως αναπληρώτρια εκπαιδευτικός ΔΕ από 9/1/1987 έως και 30/6/1991 (αναγνωρισμένη προϋπηρεσία 3 έτη, 6 μήνες και 13 ημέρες). Εχω υποβάλει αίτηση για εξαγορά πλασματικών ετών (4 έτη σπουδών). Σας ερωτώ: Εχω δικαίωμα να εξαγοράσω και κάτι άλλο; Εχω τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση (πλήρη ή μειωμένη); Εαν ναι, πότε μπορώ να πάρω σύνταξη (πλήρη ή μειωμένη); Ευχαριστώ πολύ! Ι.Β

Απ. Κατοχυρώσατε συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο 2011 με ανήλικο τέκνο και συμπλήρωση 25ετίας. Συνταξιοδοτείσθε μετά τις αλλαγές των ορίων της ηλικίας που επέφερε ο ν. 4336/2015 όταν γίνετε 55 ετών με πλήρη σύνταξη Δεν δικαιούσθε νωρίτερα μειωμένη σύνταξη. Μπορείτε να εξαγοράσετε για προσαύξηση και χρόνο παιδιών, αλλά δεν σας το συστήνουμε.

Εκτυπώστε και κατεβάστε τον “ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ” για το 2018 εδώ

Πηγή: Εφημερίδα: “ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ”