Η λίστα των αποδείξεων που εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα

Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Οι 18 e-αποδείξεις που θα κόβουν φόρους

Ένας  μακρύς κατάλογο με τις αποδείξεις που θα οδηγήσουν στη μείωση του φορολογητέου εισοδήματος κατά 30% αποκαλύπτεται στα κείμενα του Ταμείου Ανάκαμψης. Όσοι φορολογούμενοι πληρώνουν μέσω πλαστικού χρήματος ή e-banking συναλλαγές σε συγκεκριμένους κλάδους της ελληνικής οικονομίας θα δουν το φορολογητέο εισόδημα τους να μειώνεται, εξέλιξη που θα οδηγήσει και στη μείωση του τελικού φόρου.

Όπως αναφέρεται στα κείμενα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης “για συγκεκριμένες κατηγορίες υπηρεσιών ελεύθερων επαγγελματιών στις οποίες  το επίπεδο των ηλεκτρονικών πληρωμών είναι χαμηλό και συνεπώς αναμένεται υψηλή φοροδιαφυγή, θα αφαιρείται το 30% των εξόδων που πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών για αυτές τις υπηρεσίες και έως 5.000 ευρώ από το φορολογητέο εισόδημα των ατόμων. Αυτό το μέτρο αναμένεται να έχει διάρκεια ισχύος έως και τέσσερα χρόνια.”

Στη λίστα περιλαμβάνονται:

– υπηρεσίες ψυκτικών- κλιματισμού,

– γραφεία τελετών,

– δικηγορικές υπηρεσίες,

– υπηρεσίες αρχιτέκτονα,

– προσωπικής φροντίδας και νοσηλείας,

– υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρησης,

– παιδικής φροντίδας,

– λιμουζίνες και ταξί,

– καθαριστήρια,

– υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών αναψυχής,

– υπηρεσίες συμβουλευτικής,

– φωτογράφοι

– και οικοδομικές εργασίες.

Πώς θα λειτουργεί η έκπτωση

1. Φορολογούμενος με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 20.000 ευρώ πληρώνει με κάρτα ή μέσω e-banking μια αμοιβή ύψους 3.000 ευρώ σε ελεύθερο επαγγελματία. Το 30% της δαπάνης των 3.000 ευρώ, δηλαδή 900 ευρώ, θα αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημά του, το οποίο περιορίζεται σε 19.100 ευρώ.

– Φόρος για το εισόδημα των 20.000 ευρώ: 3.100 ευρώ.

– Φόρος για το εισόδημα των 19.100 ευρώ μετά την αφαίρεση του 30% των δαπανών: 2.902 ευρώ.

Δηλαδή ο συγκεκριμένος φορολογούμενος θα γλιτώσει φόρο 198 ευρώ.

2. Φορολογούμενος με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 20.000 ευρώ εξοφλεί με ηλεκτρονικό τρόπο δαπάνες από επαγγελματίες με ροπή προς τη φοροδιαφυγή ύψους 5.000 ευρώ. Το 30% της δαπάνης των 5.000 ευρώ, δηλαδή 1.500 ευρώ, θα αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημά του, το οποίο μειώνεται στα 18.500  ευρώ.

– Φόρος για εισόδημα 20.000 ευρώ: 3.100  ευρώ.

– Φόρος για εισόδημα 18.500 ευρώ: 2.770 ευρώ.

Ο συγκεκριμένος φορολογούμενος θα έχει φορολογικό κέρδος 330 ευρώ.

Ο συνολικός αριθμός ηλεκτρονικών συναλλαγών στις κατηγορίες που επιλέχθηκαν να συμπεριληφθούν στο μέτρο ανέρχεται σε 103 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση.  Ας υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει αύξηση των συναλλαγών σε αυτές τις κατηγορίες, το 30% αυτών των συναλλαγών ανέρχεται σε 31 εκατομμύρια ευρώ και υποθέτοντας ένα οριακό ποσοστό φόρου εισοδήματος 22%, το μέγιστο κόστος εκτιμάται σε 7 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο για τα ιατρικά έξοδα, το οικονομικό επιτελείο διαφοροποιεί την ανωτέρω διαδικασία. Συγκεκριμένα για την αποκάλυψη των συναλλαγών οι αποδείξεις από γιατρούς θα μετράνε διπλά. Σύμφωνα με τη νομοθεσία κάθε χρόνο οι φορολογούμενοι θα πρέπει να συγκεντρώνουν αποδείξεις μέσω πλαστικού χρήματος ίσες με το 30% του εισοδήματος τους. Οι ιατρικές αποδείξεις θα μετρούν διπλά. Η επίσκεψη σε έναν γιατρό αξίας 50 ευρώ θα υπολογίζεται ως απόδειξη αξίας 100 ευρώ. Σημειώνεται ότι οι “διπλές” αποδείξεις δεν αφορούν φαρμακευτικά έξοδα ή έξοδα νοσηλείας. Αυτό το κίνητρο αναμένεται να μειώσει τη φοροδιαφυγή μεταξύ των ιατρών που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες πρώτου σταδίου, καθώς και να επιτρέψει στους ηλικιωμένους να φτάσουν το απαιτούμενο όριο 30% μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών.

Για  τις  ηλεκτρονικές συναλλαγές στα ιατρικά έξοδα υπολογίζονται έως και 1% των συνολικών συναλλαγών των νοικοκυριών ενώ το αποτέλεσμα του μέτρου κατώτατου ορίου 30% ποσοτικοποιήθηκε στον προϋπολογισμό του 2020 ίσο με 557 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, το μέγιστο κόστος υπολογίζεται στα 6 εκατομμύρια ευρώ, σε περίπτωση που οι ηλεκτρονικές συναλλαγές σε ιατρικές υπηρεσίες δεν αυξηθούν.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το υπουργείο Οικονομικών, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γιατροί αναμένεται να έχουν υψηλότερη φοροδιαφυγή σε σύγκριση με τον μέσο όρο, το πραγματικό κόστος ή το κέρδος εξαρτάται από την αντικατάσταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών για ιατρικές υπηρεσίες έναντι ηλεκτρονικών αγορών αγαθών ή υπηρεσιών σε άλλους τομείς χαμηλότερης φοροδιαφυγής, ή την προσθήκη των ηλεκτρονικών πληρωμών σε αυτές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Σε περίπτωση που οι ηλεκτρονικές πληρωμές προς τους γιατρούς αυξηθούν κατά περισσότερο από 5% χωρίς υποκατάσταση, το όφελος του κράτους αναμένεται να αντισταθμίσει το κόστος της πρόβλεψης, που απορρέει από τον Φόρο Εισοδήματος που λαμβάνουν οι γιατροί (υπολογίζοντας οριακό ποσοστό φόρου εισοδήματος 22%). Η υψηλότερη αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών στα ιατρικά έξοδα οδηγεί σε υψηλότερα κέρδη για το κράτος.