ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΓΙΑ ΤΟ 2018.

epixeirisaiko sxedio aade 2018

17/05/2018

epixeirisaiko sxedio aade 2018

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του 2018 θέτει στόχους και έργα που αποσκοπούν αφενός στην υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της Α.Α.Δ.Ε., αφετέρου στην αντιμετώπιση διαπιστωθεισών δυσλειτουργιών και προβλημάτων, μετεξελίσσοντας παράλληλα τον Οργανισμό μας ώστε να είναι πιο σύγχρονος, αποτελεσματικός και αποδοτικός.

Για την ενίσχυση της Φορολογικής Συμμόρφωσης και την μεγιστοποίηση των Δημοσίων Εσόδων δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε δράσεις ενημέρωσης των φορολογουμένων προς εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων και καταβολής των οφειλόμενων φόρων. Παράλληλα, επανεξετάζονται οι εκκρεμότητες των Φορολογικών Υπηρεσιών ώστε να ολοκληρωθεί η επεξεργασία των ανεκκαθάριστων δηλώσεων και των εκκρεμών αιτήσεων επιστροφών φόρων.

Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου αποτελεί μια διαρκή προτεραιότητα της Α.Α.Δ.Ε. Για το 2018 προβλέπεται αυξημένος αριθμός φορολογικών ελέγχων, στοχευμένοι προληπτικοί έλεγχοι και έρευνες σε όλη την επικράτεια και ειδικοί έλεγχοι σε κατηγορίες επιτηδευματιών. Επίσης, ορίζεται αυξημένος αριθμός εκ των υστέρων ελέγχων και ελέγχων δίωξης από τα τελωνεία, τις κινητές και τις θαλάσσιες ομάδες ελέγχου καθώς και ειδικοί έλεγχοι με μέσα δίωξης. Στοχευμένοι έλεγχοι και δράσεις θα πραγματοποιηθούν για καταπολέμηση του λαθρεμπορίου σε προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., μετά την εκπόνηση των σχετικών ειδικών Επιχειρησιακών Σχεδίων.

Η επιχειρηματικότητα και η διευκόλυνση του εμπορίου υποστηρίζεται ενεργά, αφού στοχεύουμε, μεταξύ άλλων, στην αύξηση του αριθμού των κατόχων πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΑΈΌ.) και στην απλοποίηση των διαδικασιών τελωνισμού και εκτελωνισμού.

Η εξυπηρέτηση των πολιτών και η διαφάνεια αποτελεί πρωταρχική δέσμευση και στοίχημα για την ΑΑΔΕ. Η εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών και η δημοσιοποίηση των αποφάσεων, η άμεση ανταπόκριση σε τηλεφωνικές κλήσεις των πολιτών, η συνεχής ενημέρωσή τους μέσω του διαδικτυακού τόπου της για την παροχή οδηγιών και η ψηφιοποίηση υπηρεσιών και διαδικασιών αποτελούν βήματα προς την κατεύθυνση αυτή. 

Επίσης, ο εσωτερικός έλεγχος υπαλλήλων, υπηρεσιών και διαδικασιών προς αποφυγή φαινομένων διαφθοράς διασφαλίζεται μέσα από στόχους και δράσεις του Ε.Σ.

Τέλος, μέσα από συνεχείς ελέγχους σε συνεργασία με τους λοιπούς φορείς του Δημοσίου, διασφαλίζεται η προστασία της Δημόσιας Υγείας και η διαρκής ενημέρωση των καταναλωτών.

Το παρόν Ε.Σ. δεν αποσκοπεί στο να βαρύνει το ήδη δύσκολο έργο των Υπηρεσιών και των υπαλλήλων του Οργανισμού, αλλά στο να δώσει κατευθύνσεις και προσανατολισμό προς το Όραμά μας.

Δείτε και κατεβάστε το Επιχειρισιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2018 εδώ