ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

egxeiridio epilegmenvn leitoygikwn diaidikasiwn yphresiwn ths AADE

28/12/2017

egxeiridio epilegmenvn leitoygikwn diaidikasiwn yphresiwn ths AADE

Η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), στα πλαίσια της υλοποίησης του στρατηγικού στόχου 4 του Επιχειρησιακού Σχεδίου (Ε.Σ.) της Α.Α.Δ.Ε. 2017 «Εξωστρεφής, αποτελεσματική και αποδοτική Διοίκηση, με σεβασμό προς τον πολίτη», στον άξονα παρέμβασης 2 «Βελτίωση της απόδοσης του Οργανισμού», κατά την προσπάθεια για την συνεχή βελτίωση των Υπηρεσιών αυτής, με τη διάχυση της γνώσης και την ομοιόμορφη εφαρμογή των διαδικασιών από τις υπηρεσίες της, εκδίδει με μέριμνα της Διεύθυνσης Οργάνωσης «Εγχειρίδιο επιλεγμένων λειτουργικών διαδικασιών υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. 2017», που αφορά σε σαράντα τέσσερις (44) διαδικασίες.

Η έκδοση του παρόντος Εγχειριδίου αποτελεί την συνέχεια της προσπάθειας που άρχισε το έτος 2016 στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) για την καταγραφή και επικαιροποίηση διαδικασιών των Υπηρεσιών της και για την ομοιόμορφη εφαρμογή τους από τους υπαλλήλους αυτών. Η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να εντατικοποιηθεί, ως προς την καταγραφή των διαδικασιών των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., η οποία ευελπιστεί να εξελιχθεί σε σύγχρονο και αποδοτικό πρότυπο Οργανισμό.

Το ανωτέρω Εγχειρίδιο περιλαμβάνει είκοσι πέντε (25) επικαιροποιημένες, από τις αρμόδιες καθ’ύλην Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε. και από τις οικείες Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες  αυτής, κατά λόγο αρμοδιότητας, λειτουργικές διαδικασίες, που είχαν περιληφθεί στο «Εγχειρίδιο Επιλεγμένων Λειτουργικών Διαδικασιών Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε.»,  έκδοσης Δεκεμβρίου 2016, καθώς, επίσης και δεκαεννέα (19) νέες λειτουργικές διαδικασίες, με τις οποίες έχει εμπλουτισθεί, τις οποίες κατέγραψαν και επικαιροποίησαν καθ’ύλην αρμόδιες Κεντρικές, Ειδικές Αποκεντρωμένες και Περιφερειακές Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οργάνωσης, η οποία, ως επισπεύδουσα υπηρεσία, υποστήριξε και συντόνισε το έργο των ανωτέρω υπηρεσιών, προέβη στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης των εντύπων καταγραφής όλων των διαδικασιών του Εγχειριδίου, ως προς την σαφήνεια, την διατύπωση, την πληρότητά τους ή την αναγκαιότητα συμπλήρωσής τους με περαιτέρω στοιχεία, καθώς, επίσης και στην τελική επεξεργασία αυτών.

Το παρόν Εγχειρίδιο επιλεγμένων λειτουργικών διαδικασιών έκδοσης 2017, απευθύνεται αποκλειστικά στους υπαλλήλους των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., προκειμένου να το αξιοποιήσουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ως εύχρηστο και χρήσιμο καθημερινό εργαλείο. Ευελπιστούμε ότι με την ορθή χρήση του περιεχομένου του, υπό τις οδηγίες των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών, θα επιτευχθεί η ομοιόμορφη, συντομότερη ορθή εφαρμογή των ως άνω διαδικασιών και η διασφάλιση των υπαλλήλων που τις εφαρμόζουν, έφοσον θα έχουν σταθερή αναφορά, γιατί σταδιακά θα μειωθούν οι περιπτώσεις που αυτοί απαιτείται να απευθύνονται στις Κεντρικές Υπηρεσίες για οδηγίες, ως προς τις συγκεκριμένες διαδικασίες. Επίσης, η προσπάθεια αυτή θα βοηθήσει μεσοπρόθεσμα στον εντοπισμό των σημείων κάθε διαδικασίας, που δημιουργούν καθυστερήσεις στη διεκπεραίωσή της και όσων από αυτά παράγουν γραφειοκρατία, ώστε να διευκολυνθεί η απλούστευση των διαδικασιών.  

Δείτε και κατεβάστε το “Εγχειρίδιο Επιλεγμένων Λειτουργικών Διαδικασιών Υπηρεσιών” της Α.Α.Δ.Ε. εδώ